YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

OPETUSPSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSIT:
PSYKOLOGIAN MAAILMA -VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE (vlogi) - uudet OPSit

PS7 ABI KERTAUSKURSSI (opetustilanne) - VANHA OPS

(OPS 2016 ja 2021):
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminenYKSINKERTAINEN AIVOTMONISTE! Klikkaa suuremmaksi ja kiinnitä vaikka vessan seinään! (avautuu uuteen ikkunaan)


Nuori isä ja oma poika vuonna 1996!Isä ja pappa sekä Jami!


PS7 ABI- ELI KERTAUSKURSSI


PSYKOLOGIAN KERTAUSKURSSI (PS7 Äänekosken lukiossa) ON TÄLLÄ SIVUSTOLLA TARJOLLA YOUTUBE-VIDEOKURSSINA.

VIDEOKURSSI ON SAANUT VALTAVAN HYVÄÄ PALAUTETTA YMPÄRI SUOMEA! ON JOPA KEHUTTU KANNUSTANEEN ÄLLÄN TASOISIIN SUORITUKSIIN!! Siis käy tutustumassa. Kannattaa tutustua aloittamalla videosta PS7 OSAT 2-3 ja vilkaista jokin muu sinua kiinnostava aihe!

Sinulla on mahdollisuus katsoa aiheittain Youtubesta kertauskurssin videot alla olevien linkkien kautta.
Kertauskurssivideoilla opetan pitkälti oman näköistäni lukion psykologiaa. Osia on pätkitty pois, jotta videot saadaan mahdollisimman lyhyiksi ja tehokkaiksi kertaamisen kannalta. Pois on otettu totta kai mm. kursseilla tehdyt ryhmä-, pari- ja keskustelutyöskentelyt kuten vaikkapa tutkimussuunnitelman teko pari/ryhmätyönä.

Kannattaa huomata, että tapanani on osin korjailla tai kehitellä psykologian teorioita ja se saattaa näkyä kurssivideoilla uusina ajatuksina tai "korjauksina" perinteisiin teorioihin. Kannattaa siis lukea kirjoituksiin myös muistiinpanoni ohesta vasemmalta palstalta sekä oppikirjat.

ÄÄNEKOSKEN LUKIOSSA KERTAUSKURSSI TOTEUTETAAN LUKUVUODESSA SEKÄ SYKSYLLÄ (N. 20-24 osallistujaa) JA KEVÄÄLLÄ (N. 28-35 osallistujaa). LUKIOSSAMME IKÄRYHMÄN KOKO ON NOIN 100 OPISKELIJAA ELI HIEMAN REILU PUOLET KIRJOITTAA PSYKOLOGIAN.

Voit hyödyntää kurssin videoita myös erillisiin kursseihin valmistautumisessa tavallisen kokeisiin lukemisen sijasta.

Menestystä kirjoituksiin!
PSYKOLOGIA 1 (Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus) KURSSIN KERTAAMINEN

PS7 OSA 1 Kertauskurssin materiaalit ja kertauskirjoja (kesto 10m06s)
PS7 OSAT 2-3 PSYKOLOGIA, SEN OSA-ALUEET JA SOVELLUSALAT (kesto 39m55s)
PS7 OSA 4 SKEEMAT JA HAVAINTOKEHÄ (kesto 15m57s)
PS7 OSA 5 PSYKOLOGINEN TUTKIMUS JA TUTKIMUSSUUNNITELMAN TEKEMINEN (osa1) (kesto 12m48s)
PS7 OSA 6 VÄLISPIIKKI uskontopsykologia, maahanmuuttajat (kesto 8m30s)
PS7 OSA 7 TUTKIMUSOTTEET JA TUTKIMUSSUUNNITELMAN TEKEMINEN (osa2) (kesto 27m14s)
PS7 OSA 8 TIEDONKERUU- eli TIEDONHANKINTAMENETELMäT (kesto 8m19s)
PS7 OSA 9 PSYKOLOGIAN HISTORIA JA SUUNTAUKSET pikana (kesto 34m16s)
PS7 OSA 10 OPPIMINEN - perinteiset teoriat ja hyvät opiskelumenetelmät (kesto 32m34s)
PS7 OSA 11 SOSIAALIPSYKOLOGIAN PERUSTEET JA KÄSITTEET (kesto 36m45s)
PS7 OSA 12 ASENTEET, STEREOTYPIA JA VIESTINTÄ (kesto 13m05s)

PSYKOLOGIA 2 (Ihmisen psyykkinen kehitys) KURSSIN KERTAAMINEN

PS7 OSA 13 KEHITYSPSYKOLOGIA - HERKKYYSKAUDET JA KEHITYSHÄIRIÖITÄ (kesto 21m17s)
PS7 OSA 14 LAPSEN FYYSINEN JA MOTORINEN KEHITYS (kesto 21m42s)
PS7 OSA 15 KOGNITIIVINEN KEHITYS (Piaget, Vygotsky, puheen kehitys) (kesto 50m24s)
- sisältyy n. 20 min kehityspsykologisten teorioiden vertailua, jonka voit hypätä halutessasi ylitse.
PS7 OSA 16 PSYKOSOSIAALINEN KEHITYS (Erikson, leikki) (kesto 11m55s)
PS7 OSA 17 MINÄN MUOTOUTUMINEN (Sternin ja Bowlbyn teoriat, persoonallisuus) (kesto 39m28s)
PS7 OSA 18 NUORUUDESTA VANHUUTEEN "pikakelauksena" (kesto 23m45s)

PSYKOLOGIA 3 (Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet) KURSSIN KERTAAMINEN

PS7 OSA 19 NEUROPSYKOLOGIA - hermosolu, synapsi, välittäjäaineet (kesto 13m48s)
PS7 OSA 20 NEUROPSYKOLOGIA - aivokuori, talamus, hypotalamus, hippocampus (kesto 24m17s)
PS7 OSA 21 AIVOKUVANTAMINEN JA AIVOJEN SAIRAUDET JA HäIRIöT (kesto 30m53s)
PS7 OSA 22 VIREYDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ eli aivoverkosto, RAS (rautalankamalli) (kesto 06m14s)
PS7 OSA 23 LIMBINEN JÄRJESTELMÄ, liikkeiden, aistien ym. hermostollinen säätely (kesto 21m11s)
PS7 OSA 24 HAVAINTOPSYKOLOGIA: havaitseminen ja peruskäsitteet (kesto 12m45s)
PS7 OSA 25 HAVAINTOPSYKOLOGIA: tarkkaavaisuus, hahmolait ym. (kesto 28m41s)
PS7 OSA 26 HAVAINTOPSYKOLOGIA: illuusiot, monitulkinnalliset kuviot (kesto 20m58s)
PS7 OSA 27 HAVAINTOPSYKOLOGIA: syvyyden ja värien havaitseminen (kesto 33m39s)
PS7 OSA 28 LIIKENNEPSYKOLOGIA JA MEDIAPSYKOLOGIA (kesto 32m07s)
PS7 OSA 29 MUISTI tutkimus, monisäilömalli ja työmuistin rakenne (kesto 38m42s)
PS7 OSA 30 UNOHTAMINEN - unohtamisteoriat (kesto 20m54s)
PS7 OSA 31 UNET JA NUKKUMINEN (kesto 23m23s)
PS7 OSA 32 TIETOISUUS (kesto 12m23s)

PSYKOLOGIA 4 (Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta) KURSSIN KERTAAMINEN

PS7 OSA 33 MOTIVAATIOPSYKOLOGIA - TOIMINNAN OHJAUS, TUNTEET JA HERMOSTO (kesto 29m07s)
PS7 OSA 34 MOTIIVIEN LUOKITTELU MADSENIN MUKAAN (kesto 28m27s)
PS7 OSA 35 FORDIN MOTIVAATIOTEORIA, MOTIIVIKONFLIKTIT (kesto 8m41s)
PS7 OSA 36 PERUSTUNTEET, OSATEKIJäT, KULTTUURISIDONNAISUUS, TUNNEäLY (kesto 21m18s)
PS7 OSA 37 TUNNETEORIAT (kesto 28m45s)
PS7 OSA 38 AGGRESSIO, NAISTEN JA MIESTEN EROT, VÄKIVALTAVIIHTEEN VAIKUTUS (kesto 24m58s)
PS7 OSA 39 STRESSI - SYYT, OIREET, HOITO (kesto 28m20s)
PS7 OSA 40 ÄLYKÄS TOIMINTA: KIELI JA AJATTELU (kesto 19m11s)
PS7 OSA 41 ÄLYKÄS TOIMINTA: ÄLYKKYYS JA ÄLYKKYYSTEORIAT (kesto 19m48s)
PS7 OSA 42 ÄLYKÄS TOIMINTA: ONGELMANRATKAISU JA LUOVUUS (kesto 35m17s)

PSYKOLOGIA 5 (Persoonallisuus ja mielenterveys) KURSSIN KERTAAMINEN

PS7 OSA 43 PERSOONALLISUUS KÄSITTEENÄ, SYNTY JA TUTKIMINEN (kesto 13m41s)
PS7 OSA 44 PERSOONALLISUUSTEORIAT: PIIRRETEORIAT, SOSIOKOGNITIIVINEN TEORIA (kesto 18m51s)
PS7 OSA 45 PERSOONALLISUUSTEORIAT: HUMANISTINEN JA PSYKODYNAAMINEN TEORIA (kesto 25m23s)
PS7 OSA 46 SIGMUND FREUD JA PSYKOANALYYSI (kesto 30m23s)
PS7 OSA 47 MIELENTERVEYS: PSYYKKINEN ITSESÄÄTELY JA NORMAALIUS (kesto 20m18s)
PS7 OSA 48 MIELENTERVEYS: LUOKITUS, SAIRAUDET JA HÄIRIÖT (kesto 35m37s)
PS7 OSA 49 MIELENTERVEYS: PSYKOTERAPIAT (kesto 31m43s)Muutama mielenkiintoinen sivusto kertaamista varten:
SimplyPsychology
ABItreenit
Psychology Today -lehti KATSO TOPICS ja TESTIT
verywell Psychology - erinomainen populaaritietosivusto psykasta
Helsinki Avoin yliopiston PSYKOLOGIA Eng-Suo -sanakirja
Study.com PSYKOLOGIAN KURSSIT AIHEITTAIN