YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

OPETUSPSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSIT:
PSYKOLOGIAN MAAILMA -VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE (vlogi) - uudet OPSit

PS7 ABI KERTAUSKURSSI (opetustilanne) - VANHA OPS

(OPS 2016 ja 2021):
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminenYKSINKERTAINEN AIVOTMONISTE! Klikkaa suuremmaksi ja kiinnitä vaikka vessan seinään! (avautuu uuteen ikkunaan)


PSYKOLOGIAN MAAILMA
ON YOUTUBE-VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE


UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAINEN PSYKOLOGIAN KERTAUSKURSSI (PS7 Äänekosken lukiossa) ON TÄLLÄ SIVUSTOLLA TARJOLLA YOUTUBE-VIDEOKURSSINA.

PSYKOLOGIAN MAAILMA YOUTUBE-VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE on vlogityylisesti toteutettu yksinpuhelu, johon sisällytän ison määrän kuvamateriaalia, kaavioita, piirroksia ym. havaintomateriaalia, että opiskelu tulee mielenkiintoisemmaksi. Näin pystyn paremmin hyödyntämään materiaaleja ja videokurssi soveltuu molempiin opetussuunnitelmiin kertaukseksi sekä vuoden 2016 että vuoden 2021 OPS:in. Vuoden 2021 opetussuunnitelma ei edellytä tiettyjen aiheiden käsittelyä, mutta PS1-kurssin loppuun sijoitetuista aihevideoista ei todellakaan ole ainakaan haittaa, päinvastoin.

Kannattaa huomata, että tapanani on osin korjailla tai kehitellä psykologian teorioita ja se saattaa näkyä kurssivideoilla uusina ajatuksina tai "korjauksina" perinteisiin teorioihin. Kannattaa siis lukea kirjoituksiin myös muistiinpanoni ohesta vasemmalta palstalta sekä oppikirjat.

ÄÄNEKOSKEN LUKIOSSA KERTAUSKURSSI TOTEUTETAAN LUKUVUODESSA SEKÄ SYKSYLLÄ (n 30-40 osallistujaa) JA KEVÄÄLLÄ (n. 15 osallistujaa). LUKIOSSAMME IKÄRYHMÄN KOKO ON NOIN 100 OPISKELIJAA ELI REILU PUOLET KIRJOITTAA PSYKOLOGIAN.

Voit hyödyntää kurssin videoita myös erillisiin kursseihin valmistautumisessa tavallisen kokeisiin lukemisen sijasta. Samoin, jos olet poissa tunneilta, saatat löytää videoilta juuri kyseisen aiheen, jota et päässyt tunnilla kuuntelemaan.

SINULLA ON SIIS NYT MAHDOLLISUUS KERRATA VIDEOINA KAIKKI LUKION KURSSIT 30 TUNNISSA LÄPI. PS1-KURSSI PAKOLLISENA VIE ENITEN AIKAA ELI 10 TUNTIA, MUTTA KAIKKI MUUT KURSSIT PS2-PS5 KÄSITELLÄÄN LÄVITSE TIIVIISTI JA TEHOKKAASTI VAIN VIIDESSÄ TUNNISSA PER KURSSI. TOIVOTTAVASTI NÄISTÄ VIDEOISTA ON SINULLE HYÖTYÄ JA ILOA!

Menestystä kirjoituksiin!


UUSIEN PSYKOLOGIAN VIDEOKERTAUSKURSSIEN PITUUS ON n.25-30 minuuttia.

PSYKOLOGIA 1 (Psyykkinen toiminta ja oppiminen) UUDET VIDEOT YOUTUBESSA:

PSYKOLOGIAN MAAILMA 1 Johdatus videokurssiin
PSYKOLOGIAN MAAILMA 2 Psykologian perusteista
PSYKOLOGIAN MAAILMA 3 Psykologin työ ja psykologian sovellusalat
PSYKOLOGIAN MAAILMA 4 Liikennepsykologia
PSYKOLOGIAN MAAILMA 5 Psykologia tieteenä: johdanto ja eettisyys
PSYKOLOGIAN MAAILMA 6 Psykologia tieteenä: tieteellisyys ja tutkimusotteet
PSYKOLOGIAN MAAILMA 7 Psykologia tieteenä: tiedonkeruumenetelmät ja tutkimuksen vaiheet
PSYKOLOGIAN MAAILMA 8 Oppimisen hermostollinen perusta ja erilaiset oppijat
PSYKOLOGIAN MAAILMA 9 Opiskelua tehostamaan
PSYKOLOGIAN MAAILMA 10 Psykologian historia: Behaviorismi, ehdollistumiset ja mallioppiminen
PSYKOLOGIAN MAAILMA 11 Psykologian historia: Freud ja psykodynaaminen suuntaus
PSYKOLOGIAN MAAILMA 12 Psykologian historia: Humanistinen psykologia (alussa hahmopsykologiasta)
PSYKOLOGIAN MAAILMA 13 Psykologian historia: Muita tärkeitä psykologian suuntauksia
PSYKOLOGIAN MAAILMA 14 AGGRESSIIVISUUS (OPS-aihe PS1)
PSYKOLOGIAN MAAILMA 15 JÄNNITTÄMINEN (OPS-aihe PS1)
PSYKOLOGIAN MAAILMA 16 RIIPPUVUUDET (sekä mielihyvä ja välittäjäaineet) (OPS-aihe PS1)
PSYKOLOGIAN MAAILMA 17 SYÖMISHÄIRIÖT (OPS-aihe PS1)
PSYKOLOGIAN MAAILMA 18 RAKKAUS (OPS-aihe PS1)
PSYKOLOGIAN MAAILMA 19 ONNELLISUUS (OPS-aihe PS1)
PSYKOLOGIAN MAAILMA 20 TUNNEÄLY JA SOSIAALISET TAIDOT (OPS-aihe PS1)


PSYKOLOGIA 2 (Kehittyvä ihminen) KURSSIN KERTAAMINEN

PSYKOLOGIAN MAAILMA 21 Johdatus kehityspsykologiaan
PSYKOLOGIAN MAAILMA 22 Kehityksen peruskiviä: perimä, ympäristö ja epigenetiikka
PSYKOLOGIAN MAAILMA 23 Kasvun neurologiaa ja vastasyntyneen valmiudet
PSYKOLOGIAN MAAILMA 24 Vauvan motoriikka ja Daniel Sternin teoria vauvan vuorovaikutussuhteista
PSYKOLOGIAN MAAILMA 25 BOWLBYN kiintymyssuhdemallit ja ERIKSONIN psykososiaalisen kehityksen teoria
PSYKOLOGIAN MAAILMA 26 Leikkiminen ja puheen kehitys
PSYKOLOGIAN MAAILMA 27 PIAGETn kognitiivisen kehityksen teoria
PSYKOLOGIAN MAAILMA 28 Kouluvalmiudet ja koulukiusaaminen
PSYKOLOGIAN MAAILMA 29 Nuoruus ja identiteetti
PSYKOLOGIAN MAAILMA 30 Aikuisuuden ruuhkavuosista vanhuuteen


PSYKOLOGIA 3 (Tietoa käsittelevä ihminen) KURSSIN KERTAAMINEN

PSYKOLOGIAN MAAILMA 31 Kognitio, skeemat ja hermosto - johdanto
PSYKOLOGIAN MAAILMA 32 Neuronin ja synapsin toiminta (RAUTALANKAMALLI, mutta perusteellinen :)
PSYKOLOGIAN MAAILMA 33 Aivojen rakenne psykologian näkökulmasta
PSYKOLOGIAN MAAILMA 34 Kaikki tärkeä aivokuvantamisesta (alle 30min!!)
PSYKOLOGIAN MAAILMA 35 Toiminnan hermostollinen säätely (vireys, tunteet, liikkeet, aistit)
PSYKOLOGIAN MAAILMA 36 Split brainistä tarkkaavaisuussokeuteen
PSYKOLOGIAN MAAILMA 37 Havaitseminen hahmolait, illuusiot, syvyys, konstanssi
PSYKOLOGIAN MAAILMA 38 Muisti, unohtaminen ja muistin saastuttaminen
PSYKOLOGIAN MAAILMA 39 Eksperttiys, ongelmanratkaisu ja luovuus
PSYKOLOGIAN MAAILMA 40 Kieli, elekieli ja kommunikaatio


PSYKOLOGIA 4 (Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys) KURSSIN KERTAAMINEN

PSYKOLOGIAN MAAILMA 41 MOTIVAATIO - mikä meitä liikuttaa?
PSYKOLOGIAN MAAILMA 42 Tunteiden tulva ja tunneteoriat
PSYKOLOGIAN MAAILMA 43 Avaimia hyvinvointiin
PSYKOLOGIAN MAAILMA 44 UNI - unissatappajasta unen tärkeyteen
PSYKOLOGIAN MAAILMA 45 Kun stressi iskee
PSYKOLOGIAN MAAILMA 46 Positiivinen psykologia - tiellä onnellisuuteen
PSYKOLOGIAN MAAILMA 47 Psyykkinen jaksaminen ja psykiatrian tautiluokitus ICD 10 F
PSYKOLOGIAN MAAILMA 48 Skitsofrenia ja kaksisuuntainen mielialahäiriö
PSYKOLOGIAN MAAILMA 49 Masennus, neuroosit ja persoonallisuushäiriöt
PSYKOLOGIAN MAAILMA 50 Psykoterapia


PSYKOLOGIA 5 (Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen) KURSSIN KERTAAMINEN

PSYKOLOGIAN MAAILMA 51 PERSOONA - minän maailma
PSYKOLOGIAN MAAILMA 52 Persoonallisuuden tutkimus (ja uusinta uutta Human Connectome Project)
PSYKOLOGIAN MAAILMA 53 Kertooko naamataulu persoonallisuutesi?
PSYKOLOGIAN MAAILMA 54 MITÄ MIEHELLÄ MIELESSÄ? Psykodynaaminen näkemys persoonallisuudesta ja kritiikki
PSYKOLOGIAN MAAILMA 55 ELÄ TÄSSÄ JA NYT! Humanistinen persoonallisuusteoria
PSYKOLOGIAN MAAILMA 56 SINÄ PYSTYT! Sosiokognitiivinen teoria
PSYKOLOGIAN MAAILMA 57 Älykkyys on osa persoonallisuutta
PSYKOLOGIAN MAAILMA 58 Älykkyysteoriat ja eläinten älykkyys
PSYKOLOGIAN MAAILMA 59 Minä ja muut - sosiaalipsykologian aakkosia
PSYKOLOGIAN MAAILMA 60 Koko Psykologian Summa - ja tie vie kirjoituksiin!


Muutama mielenkiintoinen sivusto kertaamista varten:
SimplyPsychology
ABItreenit
Psychology Today -lehti KATSO TOPICS ja TESTIT
verywell Psychology - erinomainen populaaritietosivusto psykasta
Helsinki Avoin yliopiston PSYKOLOGIA Eng-Suo -sanakirja
Study.com PSYKOLOGIAN KURSSIT AIHEITTAIN