YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

USKONTO

OPPIMATERIAALIA NETISSÄ VUODESTA 1999 LÄHTIEN


PSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSIT:
PSYKOLOGIAN MAAILMA -VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE (vlogi) - uudet OPSit

PS7 ABI KERTAUSKURSSI (opetustilanne) - VANHA OPS

(OPS 2016 ja 2021):
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen


Uskonto: UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6
Filosofia: FI1 FI2 FI3 FI4 FI5Etiikka pohtii kysymystä oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Vaikka aseet ovat olleet ihmisille hyödyllisiä metsästyksessä, ne ovat tuottaneet pahuutta ja tuskaa maailmaan liian kanssa. Kuvan olen ottanut Kuhmoisten ase- ja varusmuseossa.

Uskonnon ja filosofian kursseja en enää päivitä. Kurssien oppisisällöt pohjautuvat vuoden 2005 opetussuunnitelmaan. Vuoden 2015 opetussuunnitelmassa tuli joitakin vähäisiä muutoksia, joten kurssien oppiaines vastaa suunnilleen lukion koko aineen sisältöä, mutta kurssikohtaisesti sisällöt ovat muuttuneet.


UE3 Ihmisen elämä ja etiikka

HUOM! VANHENTUNUT OPETUSSUUNNITELMA - USKONNON KURSSEJA EN ENÄÄ PÄIVITÄ

Huomaathan, että valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan kurssiin kuuluu myös kristillisen opin esittely. Lue siis ylioppilaskirjoituksiin myös kurssin UE6 Luterilainen uskomme materiaali.
1. Etiikka ja moraali
2. Ihminen ja lähimmäinen
3. Ihminen ja työ
4. Ihminen ja yhteiskunta
5. Ihminen, elämä ja luonto

Kurssi on suoritettu siten, että aluksi on käyty muutamassa viikossa lävitse kurssimuistiinpanot ja keskusteltu aiheista. Sen jälkeen opiskelija on laatinut tutkielman valitsemastaan eettisestä ongelmasta (abortti, itsemurha, eutanasia, kuolemanrangaistus, prostituutio, ekokatastrofi jne.)

Katso myös kurssin FI2 muistiinpanot.1. ETIIKKA JA MORAALI

A. Käsitteet

• moraali (lat. mores) = tapa, käyttäytymismalli
- käsitykset siitä, mikä on oikein/väärin, mikä hyvää/pahaa, mitä pitäisi tehdä/ei pidä tehdä
- näkyy tekojen tasolla käytännössä
• etiikka (kr. ethos) = tapa, tapoja koskeva
• etiikka on moraalikysymyksiä tutkiva tiede
- deskriptiivinen etiikka = käyttäytymistä kuvaileva
- normatiivinen etiikka = käyttäytymistä ohjaava

B. Moraalitajunta ja arvot

• moraalitajunta = ihminen kykenee tekemään moraalisia valintoja, erottamaan hyvän ja pahan, oikean ja väärän
- moraalinen tietoisuus, oikeudentaju
• moraalin perustana ovat arvot
- arvo = tavoiteltava/arvostettu hyvä
- epäarvo = asia, jota halveksitaan, jota ei tavoitella
- arvoasetelma = väite, jossa otetaan kantaa (esim. "hän on kaunis" tai "on tärkeää osata tietotekniikkaa")
- itseisarvo = asia itsessään on tavoittelemisen arvoinen (esim. terveys, onni)
- välinearvo = esim. raha, jonka avulla pyritään saavuttamaan hyvää (esim. onni)
• moraalisesti neutraaleja ovat asiat, joita ei voida jakaa oikeisiin tai vääriin (esim. musiikkimaku)

C. Omatunto

• moraaliset ratkaisut ovat omantunnon ratkaisuja
- omatunto sanoo, mikä on hyvää ja mikä pahaa
• Tulkintoja omastatunnosta:
1. Yhteiskunnan ääni
- ts. kasvatuksen tulos
- yksilöistä kasvaa moraalisia olentoja vain yhteiskunnassa (vrt. susilapset)
- kulttuuritekijät vaikuttavat omantunnon arvojen vaihtelevuuteen
2. Jumalan ääni
- Jumalan kuva ihmisessä on moraalinen valinnan mahdollisuus ja vapaus
3. jotakin alkuperäistä
- alkuominaisuus, perittyä (ei kasvatuksen kautta hankittu), kuten kyky iloita
- lapsella ei ole toimivaa omaatuntoa, vaan se herää kosketuksessa muihin ihmisiin

D. Eettisiä järjestelmiä

1. SEURAUSETIIKKA
- teon seuraus ratkaisee onko asia hyvä/paha, oikein/väärin
- teko on oikea vain, kun sen seuraamukset ovat hyviä
- ongelma: tiedetäänkö seuraus aina?
- hedonismi = nautintoa tuova, miellyttävä on oikea (kreik. hedone = nautinto)
- egoismi = oma hyvä/etu ratkaisee oikean ja väärän
- altruismi = toisen hyvä ratkaisee
- utilitarismi = mahdollisimman suuri hyöty mahdollisimman monelle ratkaisee oikean ja väärän
- eudaimonismi = onnellisuus ratkaisevaa
2. VELVOLLISUUSETIIKKA
- teko sinänsä ja sen motiivit ratkaisevat oikean/väärän, hyvän/pahan
- ihmisen velvollisuutena on hyvän tekeminen, tähän hyvään tulee pyrkiä ja pahaa välttää
- esim. lupauksen rikkominen, varastaminen, valehteleminen ovat väärin aiheuttipa teko hyvää tai pahaa
- sääntöetiikka = sääntö määrää oikean/väärän; eli kasuistiikka = jokaista elämäntilannetta varten oltava eettinen sääntö/ohje (vrt. islamin, juutalaisuuden etiikka)
- tilanne-etiikka = tilanne määrää oikean/väärän
- ongelmana tilanteen tulkinta ja tulkitsijan taidot
- mielialaetiikka = mieliala saa ihmisen toimimaan oikein, motiivit ratkaisevat
- Immanuel Kant (1724-1804), kategorinen imperatiivi 1 eli yleinen siveyslaki: "Toimi niin, että voisit toivoa toimintaasi ohjaavan maksiimin tulevan yleiseksi laiksi". Kategorinen imperatiivi 2: "Älä koskaan suhtaudu toiseen ihmiseen välineenä vaan päämääränä sinänsä.
3. HYVE-ETIIKKA
- pyrkimys hyvään elämään ja ihmisen luonteen jalostamiseen
- antiikin kreikkalaisten filosofien etiikkaa (Platon, Aristoteles)
- hyveitä: viisaus, rohkeus, kohtuullisuus -> oikeamielisyys

E. Kristillinen ja luterilainen etiikka

• Kristillinen etiikka
- sisältää kaikkia kolmea (1,2,3)
- "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi"
- "Hedelmästään jokainen puu tunnetaan"
- "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää tekin heille"
- perustuu Jumalan tahtoon, joka ilmoitettu Raamatussa, Jeesuksen elämässä sekä ihmisen omassatunnossa
- eri kirkkokunnissa erilaisia muotoja
- tekeekö kristitty hyvää vain välttyäkseen rangaistukselta? Onko kristillinen etiikka siis itsekästä?
• Luterilaisen etiikan perustana Raamattu (vrt. Lutherin muotoperiaate, sola scriptura)
• lähimmäisen rakkauden etiikkaa, jossa tärkeää hyvän tekeminen toisille, ei Jumalan rankaisun välttäminen hyvillä teoilla
• Jumalan rakkaus ja armosta pelastuminen synnyttää kiitollisuutta, joka antaa halun oikean ja hyvän tekemiseen
- Pyhä Henki synnyttää uskovassa tämän halun; ihminen säilyy edelleen pahana ja syntisenä (Lutherin simul iustus et peccator eli samalla vanhurskas ja syntinen), mutta PH vaikuttaa hyvää ja oikeaa.
• painopiste tilanne-etiikassa
• Lutherin regimenttioppi (hallintavalta):
1. hengellinen regimentti
- avainkäsitteenä usko ja armo
- sisältää hengellisen elämän
- kirkko huolehtii hengellisestä hyvästä
2. maallinen regimentti
- avainkäsitteenä rakkaus
- sisältää maallisen elämän, kuten työ
- esivalta huolehtii maallisesta hyvästä

2. IHMINEN JA LÄHIMMÄINEN

A. Ihmisen arvo ja oikeudet

• jokaisella ihmisellä ihmisarvo (länsimaissa yleisesti hyväksytty käsitys)
• kristillinen ihmiskäsitys perustuu:
1. luominen
- ihminen luotu Jumalan kuvaksi
- mieheksi ja naiseksi
- sosiaaliseksi
- viljelemään ja varjelemaan maata
2. syntiinlankeemus
- alkuperäisen ihmisyyden menetys
- ihminen kykenee pahaan, toisen vahingoittamiseen, syntiin
3. lunastus
- menetetyn yhteyden eheyttäminen
- uusi ihmisyys ja elämä
- Jumalan luomana ja lunastamana jokainen on äärettömän arvokas syntisyydestään ja heikkoudestaan huolimatta (tai juuri siksi)
• muissa uskonnoissa:
- HINDULAISUUS:
- ihmisruumis on harhaa ja jokainen on hankkinut oman kohtalonsa teoillaan (karman laki, kastilaitos)
- arvokasta ihmisessä on atman (sielu), jonka tulee sulautua brahmaniin
- BUDDHALAISUUS:
- ihmisessä ei ole mitään pysyvää (ei-minuus ja jatkuva muuttuminen)
- arvo löytyy nirvanasta ja siihen pyrkimisestä
- ISLAM:
- ihminen on Allahin luomana arvokas
- arvon määrää Allah (determinismi)
• ihmisoikeuksien historiaa
- perustana mm. Jeesuksen opetus ihmisestä ja lähimmäisistä
- v. 1215 Magna Charta Englannissa, jonka mukaan kansalainen sai oikeuksia ja velvollisuuksia
- v. 1689 Bill of rights Englannissa takasi vapaat parlamenttivaalit kansalle
- v. 1787 Yhdysvaltojen perustuslaki esitti hallinnollisen demokratian pääkohdat ja yleiset kansalaisoikeudet (mm. uskonnonvapaus)
- v. 1948 YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (vapaus, tasa-arvo, oikeus elämään)
• pakolaisongelma: Tuleeko auttaa muitakin kuin oman maan kansalaisia?
- kirkon kanta selvä: tulee auttaa kaikkia ihmisiä ihmisarvoiseen elämään

B. Seksuaalietiikka

• Seksuaalisuus ei ole seksiä, vaan ihmisyyden perusolemusta kohdusta hautaan
• Useimmissa kulttuureissa miehen tarpeista lähtevä seksuaalietiikka (esim. nykyinen länsimainen tv-kulttuuri, islam, luonnonkansat)
- HINDULAISUUS: ns. panseksualismi (seksuaalisuus on jumalallista, koska se on luovaa; syntyy uusi ihminen, eläin jne.)
- seksin jumalia: Siva (fallos-symboli), Kali (Sivan vaimo)
- miehen velvollisuus perustaa perhe ja saada lapsia, toisaalta velvollisuus lasten kasvettua aikuisiksi asketismi ja seksistä kieltäytyminen (seksuaalisuus negatiivista, estää ihmistä vapautumasta sielunvaelluksesta)
- BUDDHALAISUUS: vrt. hindulaisuus (ei seksijumalia), munkki-ihanne (munkeilla mahdollisuus päästä nirvanaan)
- ISLAM: miehellä seksuaalisia oikeuksia (Koraanin pohjalta).
- useimmat uskonnot eivät hyväksy seksuaalista poikkeavuutta (esim. homoseksualismia).
• erilaisia näkemyksiä:
- hellenismi: ruumis sielun vankilana (- seksuaalisuus epäpyhää ja häpeällistä)
- naturalismi: ihmisen seksuaalisuutta ohjaavat vietit, kuten eläimillä
- kristinusko: seksuaalisuus Jumalan lahja ihmisille (ts. hyvä), seksuaalisuus toteutuu parhaiten avioliitossa (turvallisuus)
• Seksuaalietiikan perusperiaate: pidetäänkö toista ihmistä itse- vai välinearvona?
- väärin, mikäli toinen ihminen on väline omille nautinnoille (näin esim. pornografia, prostituutio)
- oikein, mikäli toinen on itseisarvo (tällöin lähtökohtana rakkaus ja toteutumana pysyvä parisuhde)
• Poikkeavuudet:
- homoseksualismi: Raamatun itsensä ja fundamentalistisen tulkinnan mukaan homoseksualismin harjoittaminen on syntiä (vrt. Room.1:26-27; 1.Kor.6:9)
- homoseksualisti yhtä arvokas ihmisenä kuin heteroseksuaalikin
- luterilaisessa kirkossa mielipiteet ovat jakautuneet suhteessa homoseksualismiin

C. Avioliiton etiikka

• Kristillinen käsitys:
- avioliitto perheen turvallinen perusta
- miehen ja vaimon tasa-arvoisuus
- perustuu tahtoon (ei tunteisiin)
- ihanteena uskollisuus ja elinikäisyys
- tarkoituksena rakkauden kokeminen, ystävyys, kumppanuus, seksuaalisuuden toteuttaminen ja suvun jatkaminen
- avioliiton vaihtoehtona on naimattomuus (= seksuaalinen pidättyvyys)
• useat muut uskonnot:
- naisen asema heikohko (islam, hindulaisuus, buddhalaisuus)
- esim. hindulaisuudessa ollut tapa, jonka mukaan nainen poltettiin miehensä kuoltua samalla roviolla
- vanhemmat valitsevat miehelle vaimon (hind,budd,islam)
- miehellä useita vaimoja (islam)
- lapsiavioliitot, nainen maksaa myötäjäiset miehen perheelle, siksi ei tyttölapsia haluta (hind.)
• Avioeettisiä kysymyksiä:
- Kumpi on tärkeämpää yksilön etu vain perheen etu?
- Onko uskollisuus tärkeää?
- Otetaanko avioero liian helpoin perustein? (yleisiä syitä: uskottomuus, alkoholi, perheväkivalta, tunteen loppuminen)
- Millä perusteella avioliitto on parempi kuin avoliitto vai onko yleensä?

D. Perhe-elämän etiikkaa

• Perhe on Jumalan lahja
• Tehtäväjako:
- perinteisesti päävastuu miehellä (perheen pää)
- nykyisin tasavertaisuus ja tasa-arvo, tehtävät jaetaan yhdessä, vastuu perheestä ja kodista kannetaan yhdessä
- isä ja äiti aikuisen mallina lapsille
• Kysymyksiä:
- Onko ehkäisy ja syntyvyyden säännöstely oikein? (vrt. katolinen etiikka)
- Ovatko lapset unohdettu työn, rahan ja nautintojen kustannuksella?
- Yksinhuoltajat ja uusperheet?
- Kenellä vastuu perhekasvatuksesta? Kodilla vai yhteiskunnalla (koulu)?

3. IHMINEN JA TYÖ

A. Työelämän etiikka

• Kristillinen käsitys:
- työ on osa ihmisenä olemista (Jumala loi ihmisen "viljelemään ja varjelemaan")
- työn kautta ihminen toteuttaa ihmisyyttään/Jumalan tahtoa maan päällä
- jokaisella ihmisellä oikeus työhön
- työ/työttömyys ei määrää ihmisarvoa
• Muut uskonnot (osin myös kristillisessä perinteessä):
- työ taakkana: asketismi- ja munkki-ihanne (h,b)
- suku tai kastilaitos (h) määrää ammatin, jossa pysyttävä
• Työn perustelut:
1. uskonnollinen
- kutsumus ja siunaus
2. sosiaalinen
- lähimmäisen palvelu
3. yksilöeettinen
- kasvu yksilönä, luovuus, mielekkyys
• Kysymyksiä:
- Työstä/koulusta pinnaaminen?
- Määrääkö työ ihmisarvon?
- Mitä tulisi tehdä työttömyyden vähentämiseksi?
- Lapsityövoiman käyttö?
- Vapaa-aika ja sen viettäminen?

B. Talouselämän eettisiä ongelmia

• Onko jatkuva talouskasvu mahdollista?
• Onko talouskasvu sallittua luonnon- ja ihmisen hyvinvoinnin kustannuksella?
• Lapsityövoiman käyttö eri maissa (Aasian maat)
• Saastuminen, eläinkokeet jne.

C. Tuotanto ja kulutus

• Ongelma-alueita:
- välttämättömyystarvikkeet - ylellisyystarvikkeet
- kulutushysteria länsimaissa - puute kehitysmaissa
- sotatarviketuotanto
- luonnon saastuminen
- tuotteen markkinointi (mainonnan keinoin luodut uudet tarpeet)
• Tilastoja:
- 2/3 ihmisistä riittämättömästi ravittuja
- noin miljardi ihmistä elää nälkärajalla
- raaka-aineiden tuotanto jakaantuu suunnilleen tasan teollisuusmaiden ja kehitysmaiden kesken, kuitenkin teollisuusmaat (joissa 25 % väestöstä) kuluttavat raaka-aineista 80 %!
- opetusmenoihin ohjataan 1/2-osa siitä, mitä menee sotamenoihin, terveysmenoihin 1/3-osa verrattuna sotamenoihin
• Raamatun linja:
- kohtuullisuus, säästäväisyys ja tyytyväisyys
- lähimmäisenrakkaus

4. IHMINEN JA YHTEISKUNTA

A. Uuden testamentin opetus valtiovallasta

• Jeesuksen opetus:
- antakaa keisarille, mikä keisarin on (esim. verot)
- ei väkivaltaa -linja
• Paavalin opetus (Room.13:1-7)
- esivaltaa toteltava
- esivalta (Rooman valtio) saanut valtansa Jumalalta
- esivalta on pahan leviämisen estäjä
• Johanneksen opetus (Ilm.)
- lopun ajan hirmuvalta tuhoaa kristittyjä ja pilkkaa Jumalaa
- valtio saatanan palveluksessa oleva "peto"
• Tehtävä ero esivallan ja hirmuvallan välillä
- esivalta kunnioittaa Jumalan luomia elämän säilyttämiseen jne. pyrkiviä lakeja
- hirmuvalta (esim. Hitlerin diktatuuri) on räikeässä ristiriidassa Jumalan tahtoa vastaan (vrt. Apt.5:29)

B. Kristitty ja yhteiskunta

• Neljä ratkaisumallia suhtautumisessa yhteiskuntaan:
1. Syrjäänvetäytyminen
- "usko ei ole tästä maailmasta" (asketismi, luostarilaitos)
2. Passiivinen sopeutuminen
- "esivallalle on oltava alamainen"
3. Aktiivinen osallistuminen
- "kristitty on vastuussa yhteiskunnasta" (puoluepolitiikassa mukana)
4. Aktiivinen vastarinta-asema
- "Jumalaa toteltava enemmän kuin ihmistä"
• Ongelmia:
- Miten suhtautua yhteiskunnan päätöksiin, jotka ovat ristiriidassa Raamatun ja Jumalan tahdon kanssa?
- Vainottu seurakunta esim. kommunistisissa ja islamilaisissa maissa

C. Isänmaa ja maailma

• Luterilaisen etiikan mukaan valtio vastuussa kansalaisten turvallisuudesta
• Miten tulisi suhtautua aseelliseen maanpuolustukseen?
- luterilainen kanta: hyökkäyssota tuomitaan, puolustussota oikein
- jokaisen velvollisuus puolustaa isänmaata (laissa määrätty)
- asepalveluksen vaihtoehdot: aseeton palvelus ja siviilipalvelus
• Oikeutetun sodan teoria (kirkkoisä Augustinus); sota oikeutettu vain:
1. sodasta päättää ja sitä käy vain esivalta
2. sodalla on oikeudenmukainen syy (puolustussota)
3. sodalla on oikeudenmukainen päämäärä (rauhan palauttaminen)
- usein lisätty: sota ei saa kohdistua siviiliväestöön

5. IHMINEN, ELÄMÄ JA LUONTO

A. Elämän kunnioittaminen

• Elämän kunnioittaminen on kristillisen etiikan lähtökohta
• Abortti
- Suomessa n. 10000 laillista aborttia vuodessa
- lain mukaisia syitä raskauden keskeyttämiseen:
* väkisinmakaaminen
* äidin tai lapsen terveys vaarantuu
* naisen ikä alle 17 tai yli 40 tai jo 4 lasta
* äidin (perheen) elämänolot huomioiden lapsi olisi huomattava rasitus
* Onko hedelmöitynyt munasolu (alkio, sikiö) jo ihminen?
• Muita ongelmia:
- Eutanasia = "armomurha", potilaan kuoleman jouduttaminen
- AIDS
- itsemurha
- kuolemanrangaistus

B. Kuolema

• lääketieteellisesti: tärkeimmät elintoiminnot (aivo-, hengitys- ja verenkiertotoiminnot) pysähtyvät tai aivokuolemassa aivojen toiminta lakkaa täydellisesti
• kuolema alkaa vanhenemisena (soluja kuolee jo heti syntymän jälkeen)
• käsityksiä:
- hindulaisuus: sielunvaellus
- buddhalaisuus: jälleensyntyminen
- naturalismi: katoaminen olemattomiin
- kristinusko: sielu on kuolematon ja siirtyy uuteen olotilaan (ulottuvuuteen)

C. Luonnon kunnioittaminen

• Jumalan tehtävä ihmiselle: viljellä ja varjella maata (luontoa)
• Ongelmia:
- Olemmeko tuhonneet elinmahdollisuudet tulevilta sukupolvilta?
- Kuka vastuussa luonnon saastumisesta?
- Ovatko eläinkokeet oikeutettuja? (yli 250 miljoonaa eläintä uhrataan eläinkokeisiin vuosittain) entä kasvikokeet?
- Miten luonto voitaisiin palauttaa tasapainotilaan?