YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

USKONTO

OPPIMATERIAALIA NETISSÄ VUODESTA 1999 LÄHTIEN


PSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSIT:
PSYKOLOGIAN MAAILMA -VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE (vlogi) - uudet OPSit

PS7 ABI KERTAUSKURSSI (opetustilanne) - VANHA OPS

(OPS 2016 ja 2021):
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen


Uskonto: UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6
Filosofia: FI1 FI2 FI3 FI4 FI5Nuorena 17-v. Saarijärven seurakunnan uudenvuodenleirillä Mellikassa piirtämäni piirros silloisen Raamattuni taka-aukeamalle.
Dogmatiikassa pohditaan Jeesuksen roolia Jumalan Poikana ja Vapahtajana. Eli, voiko vain Jeesus tuoda todellisen rauhan? Ja jos Jeesus rakastaa meitä, miksi niin usein koemme masennusta ja ahdistusta? Ja jos Jumalan rakkaus on ikuista, miksi Jumala sitten vihassaan tahtoo heittää ihmisiä helvettiin? Vai tahtooko sittenkään?


Uskonnon ja filosofian kursseja en enää päivitä. Kurssien oppisisällöt pohjautuvat vuoden 2005 opetussuunnitelmaan. Vuoden 2015 opetussuunnitelmassa tuli joitakin vähäisiä muutoksia, joten kurssien oppiaines vastaa suunnilleen lukion koko aineen sisältöä, mutta kurssikohtaisesti sisällöt ovat muuttuneet.


UE6 Luterilainen uskomme

HUOM! VANHENTUNUT OPETUSSUUNNITELMA - USKONNON KURSSEJA EN ENÄÄ PÄIVITÄ

Huomaathan, että tämä aihealue liittyy opetussuunnitelman mukaan kurssiin UE3. Tässä luterilainen oppi käydään lävitse perinteistä tarkemmin omana kurssina.
1. Mitä dogmatiikka on?
2. Ilmoitus
3. Jumalasta
4. Jeesuksesta Kristuksesta
5. Pyhästä Hengestä
6. Viimeiset tapahtumat

I MITÄ DOGMATIIKKA ON?

• Dogmatiikka (= uskonoppi) on teologian haara, joka käsittelee kristillisen uskon oppisisältöä
• Dogmi on kirkon yleisesti hyväksymä oppilauselma (esim. "Jeesus on Jumala Jumalasta")
• Tehtävä vastata kysymykseen ihmisen pelastumisesta
• Etsii vastauksensa Raamatusta (Jumalan ilmoituksesta)
• Esittää kristillisen uskon yhtenäisesti ja systemaattisesti
• Keskeinen käsite: USKO
1) Usko on totenapitämistä (usko, joka uskotaan) ts. tieto
2) Usko on luottamusta (usko, jolla uskotaan) ts. toiminta/asenne
- järki ja tieto eivät ole uskon vastakohtia
• Uskonoppi ammennetaan: 1) Raamatusta, 2) traditiosta, 3) järjestä ja 4) kokemuksesta

II ILMOITUS

• Ilmoituksessa transendenttinen "salattu Jumala" paljastaa itsensä ihmisille historiassa
• Yleinen ilmoitus:
- uskonnollinen kaipaus, yksilön ja yhteisön
- historia, Jumalan "jäljet" luonnossa
- aavistuksia Jumalasta (syy yleisuskonnollisuudelle)
• Erityinen ilmoitus:
- Raamattu ja erityisesti Jeesus Kristus
- Jumala paljastaa itsensä (syy kristinuskolle)

Ekskurssi 1. Erilaisia tulkintamalleja kristinuskon ja muiden uskontojen suhteesta toisiinsa:
1) Integratiivinen tulkinta: uskonnot johtavat samaan päämäärään, kuvaavat opissa, kultissa jne. samaa asiaa
2) Evolutiivinen tulkinta: uskontojen kehittyminen kohti parempaa Jumalan tuntemista
3) Illuminatiivinen tulkinta: muissa uskonnoissa on välähdyksenomaisia totuuden sirpaleita
4) Polaarinen tulkinta: kristinusko ja muut uskonnot vastakohtia toisilleen

• Raamattu on sekä inhimillinen että jumalallinen
- inhimillinen puoli: vanh. maailmankuva, ristiriidat, virheet jne.
- jumalallinen puoli: luotettava sanoma Jumalan tahdosta ja pelastuksesta
• Raamatun kaksi painotusta:
1) laki (käskyt, säännöt - heijastelee Jumalan pyhyyttä)
2) evankeliumi (Jumalan armo ihmistä kohtaan - Jumalan rakkautta)
• Raamattu on uskon ja elämän korkein ohje
• Tunnustus on kirkon koottu ja kokoava ilmaus uskosta Herraan (esim. apostolinen uskont.)
- Raamattu on tunnustuksen yläpuolella ns. ohjaava ohje (norma normans), kun taas kirkon traditio on ohjattu ohje (norma normata)

III JUMALASTA

• Kristityt uskovat Jumalan olemassaoloon ilmoituksen perusteella
- Jumalatodistukset ja ateismin kritiikki ks. kurssi UE1
• Vain Raamatusta saamme tietoa Jumalan olemuksesta
- transendenttisyyden ongelma: vain Jumala itse voi kertoa meille, millainen hän on
• Jumala on kaikkivaltias, kaikkitietävä, kaikkialla läsnä, kaikesta riippumaton, totuus, vanhurskas, muuttumaton, pyhä, armollinen, rakastava ja persoonallinen Minä
• Jumala on kaiken luoja ja ylläpitäjä
- creatio ex nihilo = tyhjästä luominen
- creatio continua = jatkuva luominen
- jatkuva luominen ei sulje pois myöskään evoluutiota
- tiede ei ole pystynyt selittämään kaikkeuden ja elämän syntyä

Ekskurssi 2. Evoluutioteorian (ns. makroevoluutio) ongelmia
- Evoluution vastustajat, fundamentalistikristityt esittävät seuraavanlaisia ongelmia:
- Fossiililöytöjen "puuttuvat renkaat"
- Kehittymässä olevia lajeja ei varmuudella tunneta
- Mutaatiot lähes 100 %:sti haitallisia
- Elämän synty sattumalta mahdotonta (todennäköisyyslask.)
- Ns. termodynamiikan 2. pääsääntö: luonnossa kaikki pyrkii kohti tasapainoa (ts. epäjärjestystä; entropia)
- On järkevää uskoa Jumalaan, Älykkääseen Suunnittelijaan (ID), koska kaikki ihmisenkin tekemät/luomat laitteet ovat älykkään suunnittelijan tulosta.
- Evoluutioteorian puolesta: 1) jako makro- ja mikroevoluutioon on mielivaltaista - evoluutiota tapahtuu koko ajan (emme esim. me ihmiset ole klooneja vanhemmistamme), ja jos on pientäkin evoluutiota, miksi ei voisi olla suurtakin evoluutiota. 2) Fossiilien syntytavan vuoksi, fossiileja on vähän. Tarpeeksi paljon kuitenkin teorian kehittelemiseen. 3) Jumala, Luoja tai Älykkään Suunnittelijan idea olettaa liikaa sellaista, jota ei voida mitenkään havainnoida ja todistaa. 4) Tarpeeksi aikaa ja tarpeeksi laaja avaruus mahdollistavat kemiallisen evoluution ja lisääntymiskelpoisen organismin kehittymisen.

• Jumala on kolmiyhteinen.
- kolminaisuus termiä ei ole Raamatussa
- Jumala on yksi, mutta kolme persoonaa (Isä, Poika ja Pyhä Henki)
- Kolminaisuusajatus on sekä VT:ssa että UT:ssa (esim. triadiset formelit Matt.28:19, Ef.4:4-6, 2.Kor.13:13, 1.Kor.12:4-6)
- opin muotoilijana toimi Tertullianus (s. n. 160)
- nyk. esim. Jehovan todistajat ja mormonit kieltävät perinteisen kolminaisuusopin
• Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi (kokonaisuus, vaikkakin sielu ja ruumis)
- ihmisen omalaatuisuus muihin lajeihin nähden
- jokainen ihminen on arvokas
• Syntiinlankeemuksessa ihminen menetti yhteyden Jumalaan > perisynti
- henkinen (järki ja tahto) ja fyysinen (ruumis) elämä vääristyivät suhteessa Jumalaan
- perisynnin mukaan Aadamin synti periytyy jokaisessa ihmisessä ja on turmellut ihmisen täysin > ihminen ei itse voi eikä tahdo etsiä Jumalaa ja pelastusta, siksi yksin Jumalan armo voi pelastaa ihmisen
• Synti on kapinaa Jumalaa vastaan
• Ihminen tekee syntiä (tekosynnit), koska on syntinen (perisynti)
- ei niin, että ihmisestä tulee syntinen tekosyntiensä vuoksi (luterilainen vs. helluntail. syntikäsitys)
• Synnin palkka on kuolema > siksi tarvitaan sovitus
• Enkelit (lähettiläät) toimivat Jumalan ja ihmisen välillä
- ovat näkymättömiä, persoonallisia, pyhiä, ihmishahmoisia, ylihistoriallisia, henkisiä ja ilmestyvät ihmisille
• Perkelettä pidetään langenneena enkeliruhtinaana, jonka puolella on osa enkeleistä
- teodikean ongelma: pahuus Jumalan hyväksi luomassa maailmassa (Kuinka Jumala joka on hyvä ja kaikkivaltias sallii pahuuden?)

IV JEESUKSESTA KRISTUKSESTA

• Jeesuksen historiallisuuden takeena sekä kristillinen että maallinen kirjallisuus
- UT, kirkkoisät ja varhaiskristilliset kirjat
- Tacitus, Suetonius, Plinius Nuorempi ja Josefus

Ekskurssi 3. Tulkintoja Jeesuksesta:
1. Jeesus-liike (1960-luvulla)
- hippi, joka saarnasi pyhää huolettomuutta
- "systeemin särkijä"
2. Vastarintaliikkeet
- anarkisti ja poliittinen vallankumouksellinen
3. Liberaalijuutalaisuus
- suuri juutalainen lainopettaja
- "veli Jeesus"
- onneton, ruoskittu juutalainen
4. Humanistinen ateismi
- ihmisyyden opettaja ja esikuva
- tulevaisuuteen suuntaaja ja käytäntöön soveltaja
5. Uusmarxilaisuus
- vallankumouksellinen
- kapitalismin ja rikkaiden vastustaja
- puutyöläinen, joka pyrki luokattomaan ihanneyhteiskuntaan

• Jeesus täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen
- Jeesus on Jumala Jumalasta, syntynyt ei luotu
- Jeesus ei ole pelkkä (1) väliolento Jumalan ja maailman välillä (areiolaisuus), (2) kasteessa adoptoitu poika, ihminen (adoptionismi), (3) tuonpuoleisen maailman emanaatio (virtaama), valon säteily (gnostilaisuus)
• Jeesuksessa Jumala astui maailmaan pelastaakseen ihmiskunnan (inkarnaatio = ruumiillistuminen)
• Jeesuksen kolme virkaa:
1) profeetallinen tehtävä: Jumalan tahdon ja pelastussuunnitelman ilmoittaminen
2) papillinen tehtävä: sovituskuolema ristillä
3) kuninkaallinen tehtävä: ylösnousemus ja taivaaseenastuminen
- Ylösnousemuksen todisteina mm. tyhjä hauta, silminnäkijät, kristinuskon voimakas leviäminen Jerusalemissa, opetuslapsissa tapahtunut muutos
• Kristuksen sovituskuoleman ansiosta Jumala lukee taivaan foorumilta ihmisen synnin Kristuksen synniksi ja Kristuksen vanhurskauden ihmisen vanhurskaudeksi (ns. forenssinen vanhurskauttamisoppi)
• Ihminen pelastuu yksin armosta, uskon kautta, Kristuksen tähden
• Predestinaatio- eli ennaltamäärämisoppi korostaa Jumalaa pelastuksen ainoana syynä
- kaksinkertainen predestinaatio: Jumala määrännyt sekä taivaaseen että helvettiin (Augustinus, Calvin)
- yksinkertainen predestinaatio: Jumala määrää taivaaseen, mutta ihminen valitsee helvetin

V PYHÄSTÄ HENGESTÄ

• Persoonallinen Jumala, koska toimii kuin persoona (muistuttaa, murehtii, todistaa) ja on ikuinen ja kaikkivoipa
• Tehtävät:
- synnyttää usko ja liittää siten Jumalan kansaan
- ilmoittaa ja kirkastaa Jeesuksen pelastustyö
- vaalia totuutta kaikessa
- jakaa armolahjoja, kuten sairaiden parantaminen ja kielilläpuhuminen
• Helluntaina Pyhä Henki ilmoitettiin maailmassa
- vrt. Jeesus ilmoitettiin inkarnaatiossa
- helluntailainen opetus henkikasteesta eli Pyhän Hengen kasteesta korostaa kieli-ihmeen toistuvuutta jokaisen uskovan kohdalla merkkinä Hengen voiman saamisesta
• Armonvälineet: Sana ja sakramentit (kaste ja ehtoollinen)
- Sana viittaa sanalliseen kieleen, evankeliumin julistukseen (Raamatussa, saarnoissa, sakramenteissa)
- Sana ja sakramentit välittävät armoa
• Kaste liittää uuden liiton kansaan (seurakuntaan)
• Erilaisia tulkintoja:
1) kaste pelastaa > lapsikaste (lut, kat, ort)
- katoliset: kaste pelastaa "ex opere operato"
- luterilaiset: kasteen lupaukset otetaan vastaan uskossa
2) kaste merkki uskon kautta pelastumisesta > uskovien kaste (hellunt, baptistit)
• Kastaminen upottamalla tai valelemalla
• Lapsikasteen perusteluja:
1) alkuvuosisatoina käytössä (Origenes, Eirenaios, Tertullianus)
2) ympärileikkauksen korvaavana kuuluu myös lapsille
3) UT puhuu perhekuntien (mukana lapset) kasteesta
4) kaste ei edellytä ihmiseltä mitään, vaan on Jumalan teko, jonka ihminen ottaa vastaan
• Ehtoollinen on Raamatun mukaan:
1. Muistoateria
- Jeesuksen ristinkuoleman muistoksi
- julistaa syntien anteeksiantamusta
2. Yhteysateria
- uskovien yhteyden ylläpito sekä toisiinsa että Jumalaan
3. Kiitosateria (eukaristia)
- kiitokseksi pelastustyöstä
• Kirkko ja seurakunta
- Seurakunta (kr. ekkleesia = ulos kutsutut) syntyi Pyhän Hengen vaikutuksesta helluntaina (Apt.2)
- kirkko on yksi, pyhä ja yhteinen, apostolinen pyhien yhteisö
- Kirkolle on ominaista: 1) tunnustus, 2) lainsäädäntö ja hallinto, 3) kristillinen toiminta
- Tehtävä: evankeliumin julistaminen
- Näkyvä kirkko = kirkkoihin kuuluvat ihmiset (< kaste liittää)
- Näkymätön kirkko = todelliset kristityt (< usko liittää)
• Ihmisen pelastuminen (Raamatun kirjaimellisen tulkinnan mukaan):
- Pelastumisen este: synti, ero Jumalasta
- Esteen poistaminen: Jumala palautti juridisesti suhteen Jeesuksen ristinkuolemassa > oikeus tulla Jumalan lapseksi
- Tienä pelastukseen: usko
- Uskoontulo: evankeliumin kuuleminen (Jumalan kutsu, etsivä armo) > vastaanottaminen (ihmisen uskonratkaisu) > uudestisyntyminen (Jumala ottaa lapsekseen, vanhurskauttaminen)
- Seurauksena elämän muuttuminen Pyhän Hengen vaikutuksesta: "uusi elämä", jossa keskeistä usko, toivo ja rakkaus
- Kasvu kristittynä: rukouksen, Raamatun tuntemisen ja seurakuntayhteyden kautta

VI VIIMEISET TAPAHTUMAT

• Eskatologia = oppi viimeisistä tapahtumista
• Yksilön elämä:
- kuolema (sekä fyysinen että hengellinen) on synnin seurausta
- kuolemassa ihminen ei raukea tyhjiin, vaan ihmisen sielu on kuolematon (ns. annihilaatio eli hävittäminen, kuten Jehovan todistajat tai ateismi)
- välitila eli tuonela, ajallisesti kuoleman ja ylösnousemuksen välissä (kr. haades, hepr. sheool)
- tajuinen olotila, jossa koetaan joko rauhaa ja Jumalan läheisyyttä tai tuskaa ja lopullisen tuomion pelkoa
- oppi kiirastulesta välitilassa jo Origeneen ajalta (katolinen oppi)
• Viimeisten aikojen keskus: Jeesuksen paluu (paruusia) > tämän maailman loppu, viimeinen tuomio ja ikuisuuden alku
- kiliasmi eli oppi tuhatvuotisesta valtakunnasta perustuu Ilm.20:1-6 ns. dispensationalistiseen tulkintaan
• Viimeinen tuomio (Herran päivä), johon herätetään sekä "vanhurskaat" että "väärät"
• Tuomio on ehdottoman oikeudenmukainen (> teodikean ongelma)
• Määränpäänä ikuinen elämä (ajaton, rajaton tuonpuoleisuus Jumalan yhteydessä) tai ikuinen kadotus (helvetti, gehenna, ikuisuus ilman elämän antajaa)
- apokatastis-oppi, jonka mukaan kaikki ihmiset lopulta pelastuisivat ei saa tukea Raamatusta, vaikka onkin yhdenmukainen Jumalan iankaikkisen armon periaatteen kanssa