YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

USKONTO

OPPIMATERIAALIA NETISSÄ VUODESTA 1999 LÄHTIEN


PSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSIT:
PSYKOLOGIAN MAAILMA -VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE (vlogi) - uudet OPSit

PS7 ABI KERTAUSKURSSI (opetustilanne) - VANHA OPS

(OPS 2016 ja 2021):
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen


Uskonto: UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6
Filosofia: FI1 FI2 FI3 FI4 FI5
Ellen G. White (1827-1915) loi adventtiliikkeestä sen, mitä se nykyäänkin on. White oli erityisen lahjakas nainen. Hän kirjoitti useita kirjoja, joista osa oli massiivisia sarjoja, kuten Suuri Taistelu ja Alfa ja Omega (oikeampi nimi: Aikakausien taistelu). Whiten pieni 128 s. kirjanen "Tie Kristuksen luo" on painettu useille kielille ja useita kertoja nähtävästi miljoonia kappaleita. White kirjoitti useita kirjojaan näyn vallassa ja hän näki myös unia, joissa Jumala antoi hänelle viestejä.


SUOMEN USKONNOLLINEN KENTTÄ
(linkit sivustoni teksteihin):

SUURIMPIA:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen helluntaiherätys
Islam
Jehovan todistajat
Suomen Vapaakirkko
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen Adventtikirkko
Mormonit

MUITA KRISTILLISIÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Pelastusarmeija
Anglikaanit
Baptismi
Metodismi
Evankelikaalisia
Karismaattisia
Muita luterilaisia ja kristillisiä

MUITA USKONNOLLISIA YHTEISÖJÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Krist.vaikutteisia
Buddhalaisuus
Juutalaisuus
Hindulaisperäisiä
Synkretistisiä
Muita


Suomen Adventtikirkko

Suomen Adventtikirkon kotisivu
Seventh-Day Adventist Church

- "Adventus" (lat.) = saapuminen
- 1800-luvun alussa voimakas Jeesuksen takaisinpaluun odotus USA:ssa (ja muuallakin maailmassa).
- "Adventisteja ennen adventisteja": Johann Albrecht Bengel (1687-1752), luterilainen raamattuteologi, joka laati UT:n selitysteoksen "Gnomonin". Laski raamatunprofetioista, että Kristus saapuisi 1836. Suomalaisista mainitaan mm. Abraham Achrenius (NÄIN: Olavi Rouhe, Adventtiliike - usko, toiminta ja tavoitteet 3.painos Kirjatoimi 1987).

ORGANISAATIO:
- jokainen adventisti kuuluu paikallisseurakuntaan
- tietyt paikallisseurakunnat kuuluvat piirikuntaan
- piirikunnat liittyvät yhteen unioneiksi (esim. Suomi on yksi unioni)
- kukin unioni kuuluu maanosan tai valtakuntaryhmänsä osastoon (Suomi kuuluu Trans-Euroopan osastoon)
- osaston muodostavat sitten pääkonferenssin, jonka päämaja on Washingtonissa (D.C).

Alkuna am. William Millerin ennustukset Jeesuksen paluusta vuodelle 1844
- William Miller (1782-1849), entinen armeijan kapteeni, joka oli ryhtynyt farmariksi, laski Raamatusta, että Jeesus palaisi takaisin vuoden 1843 tai 1844 aikana. Miller oli tullut kääntymykseen baptistipiireissä. M. esitti ensi kerran näkemyksensä Jeesuksen paluusta v. 1831.
- LASKUTOIMITUS: selitti Danielin 8:14 mainitun 2300 iltaa ja aamua viittaavan 2300 vuoteen, jotka olisivat alkaneet v. 457 eKr. ja päättyneen v. 1843 jKr. Syksyllä 457 eKr. oli Artakserkseen (Artahsastan) 7.ntenä hallitusvuotena annettu käsky Jerusalemin jälleen rakentamisesta (Dan.9:25, Esra 7:7,11-26). Kun laskettiin tasan 2300 vuotta tästä, päädyttiin vuoteen 1844. Dan.8:14 ennustettu "pyhäkön oikeuteensa saattaminen" selitettiin tarkoittavan juutalaisen suuren sovituspäivän vertauskuvan täyttymistä. Alettin laskea mille päivälle juutalaisten kalenterin mukaan sovituspäivä eli seitsemännen kuun kymmenes päivä osuisi vuonna 1844. Päädyttiin päivään 22. lokakuuta 1844. Silloin siis Kristuksen piti saapua takaisin!
- Vuoden 1844 lopun lähetessä milleriläisiä oli jo peräti n. 100 000 (USA:ssa oli tuolloin asukkaita n. 17 miljoonaa).
- Kun ennustus ei pitänyt paikkaansa, liike hajaantui ryhmiksi.
- UUSI SELITYS LASKETULLE AJALLE ns. pyhäkköoppi: Hiram Edson (Millerin seuraaja) arveli, että Miller oli erehtynyt ajatellessaan, että pyhäkkö olisi maa, vaan se olisi taivaallinen pyhäkkö, jonne Jeesus saapui. Laskelmat siis pitivät paikkaansa, mutta Kristus tuli nyt ylimmäispapillisessa tehtävässään puhdistamaan pyhäkön taivaassa (Hebr.8:1-2) ennen maan päälle paluutaan. Miksi Jeesuksen piti tehdä taivaallinen puhdistus? Edsonin mukaan siksi, että kaikki, joiden nimet olivat kirjoitetut Elämän kirjaan eivät olleet pysyneet uskollisina. Vuonna 1844 Kristus aloitti siis ns. "TUTKIVAN TUOMIONSA". Kun Jeesus saa tämän tutkivan tuomionsa valmiiksi, Hän palaa maan päälle ja 1000-vuotinen valtakunta alkaa. (Christianity Today 19.10.1984 s.22).
- Tämän Millerin laskelman ja Edsonin tulkinnan hyväksyi ja omaksui myös Ellen G. White.
- 1861 järjestäytyivät ensimmäiset seurakunnat "Seventh-day Adventists" -ryhmän ympärille.
- 1863 Michiganin Battle Creekissä pidettiin ensimmäinen yleiskokous, josta katsotaan organisaation syntyneen; liikkeen ensimmäiseksi johtajaksi valittiin John Byington; 7:nen päivän adventisteja oli tuolloin 3500.
Varsinaiseksi liikkeen oppiäidiksi nousi profeetta Ellen White vuosisadan vaihteessa
- Ellen G. White (1827-1915), os. Harmon sai kotikaupungissaan Portlandissa, Mainen osavaltiossa, joulukuussa 1844 erikoisen näyn, jossa adventistit olivat matkalla taivaaseen. Tämä lisäsi adventistien uskoa omaan liikkeeseensä. White oli kuullut Millerin julistusta jo 1840 ja -42. White vanhempineen oli vaihtanut metodismin adventismiin. Meni naimisiin v. 1846 adventistisaarnaaja James Whiten kanssa.
- E.G.White sai n. 2000 näkyä ja profeetallista unta 70 vuotta kestäneen julkisen toimintansa aikana. Näyt ja profetiat vaikuttivat ratkaisevasti adventistiliikkeen kehitykseen (Rouhe s.14).
- kirjoitti ainakin 45 kirjaa, ei virallinen adventtiliikkeen johtaja, mutta hänen opetuksensa ja profetiansa saivat määräävän aseman liikkeessä. Whitea pidettin "pienempänä valona", joka johti "suurempaan valoon", Raamattuun. Whiten raamatuntulkinta tuli ohjeelliseksi ja häneen monet adventistit soveltavat Ilm.19:10 sanat.
Suomeen Ruotsista 1890-luvulla
- tuli Ruotsista, v. 1891 vieraili Suomen maaperää tutkimassa ruotsalainen kirjallisuusjohtaja, v. 1892 saapuivat ensimmäiset lähetit, joiden joukossa "Suomen apostoliksi" kutsuttu Ruotsin adventistien johtaja Olof Johnsson.
- ensimmäiset adventistit tulivat lestadiolaisten ja pelastusarmeijalaisten joukosta.
- 1893 ensimm. kastetilaisuus (12 henkeä); aluksi työntekijät kaikki Ruotsista.
- 1894 Helsinkiin ensimmäinen seurakunta
- 1903 ensimm. suom. evankelista Alma Bjugg.
- 1897 kustannusliike Aikain Vartija ja samanniminen lehti.
- ensimm. suom.kieliset saarnaajat: Hugo Mikkonen (1907-) ja Nestor Savander (1908-).
- 1910 Suomessa viisi adventistiseurakuntaa, joissa 184 jäsentä.
- I maailmansodan aika ratkaiseva, Aarne Rintalan toiminta. Turkuun v. 1919 suomenkielinen srk, johon 71 jäsentä. v. 1909 liikkeen palveluksessa 17 kolportööriä (kiertävää kirjakauppiasta ja saarnaajaa), 1918 jo 63.
- II maailmansodan aikaan adventistien lahjakkain puhuja pastori Toivo Seljavaara (s. 1902) piti suuria kokouksia Helsingissä.; toinen tärkeä puhuja ja sairaiden parantaja Arvo Arasola (s.1907). Muita myöhemmin: Onni ja Sulo Halminen, William Aittala, Olavi Rouhe
- 1950 n. 4500 jäsentä
- 1963 5344 suomenk. ja 546 ruotsink. jäsentä.
- 1975 5705 suomenk. ja 397 ruotsink. jäsentä.
- suurimmat seurakunnat nykyisin Tampereella, Helsingissä, Turussa, Joensuussa ja Jyväskylässä.
- Suomen Adventtikirkko rekisteröitiin v. 12.6.1943.
- Piikkiön Toivonlinnan lähetysopisto v. 1932, 1941 kristillinen opisto ja vsta 1960 lähtien Toivonlinnan lukio (yhteiskoulu). (Aikoinaan adventistilapset kieltäytyivät lauantaisesta koulunkäynnistä, tällöin omalla koululla oli suurta merkitystä).
- Suomen adventtikirkko on jaettu nykyisin (2012) kolmeen piirikuntaan: 1) Adventtikirkon suomalainen piirikunta, 2) Adventtikirkon ruotsalainen piirikunta - Finlands Svenska Adventkyrka ja 3) Pohjois-Suomen lähetys.
- Kirkolla on omia kouluja (2012). Perusopetuksen koulut: 1) Liperi-Joensuu: Adventtikirkon Siikasalmen koulu, 2) Nummela: Kopun kristillinen koulu, 3) Piikkiö: Suomen kristillisen yhteiskoulun ala-aste, 4) Tampere: Tampereen kristillinen koulu. Lisäksi 5) Suomen kristillinen yhteiskoulu (yläaste ja lukio) eli tunnettu Toivonlinnan koulu.
- Adventtikirkolla on toimintaa mm. Kallioniemen leiri- ja kurssikeskus Laukaassa, Kirjatoimi kustannusliike Tampereella ja mm. Nurmikoti, Adventtikirkon vanhainkoti Tampereella..
Jäseniä n. 3800 (12.2007)
- maailmassa n. 11 miljoonaa; yhteensä n. 47 000 seurakuntaa.
- Suomen virallisten tilastojen mukaan adventistien määrä on pikkuhiljaa laskenut 1960- ja 70-lukujen ennätysmääristä nykyiseen noin 3800 jäseneen.
- Suomen Adventikirkon mukaan kastettuja jäseniä oli v. 2011 5027 ja paikallisseurakuntia 73 kpl.
- mielenkiintoista on mm. se, että Ruotsissa adventisteja on vain 2800 (2006)
Opillisia erityispiirteitä:
- adventistit hyväksytään kristityiksi, sillä he uskovat kolmiyhteiseen Jumalaan ja Jeesuksen jumaluuteen
- Lutheria näkemystä noudattaen korostetaan pelastusta armosta uskon kautta
- suurten kirkkojen perinteinen HELVETTIkäsitys kielletään. Adventistien mukaan helvetti ei ole ikuisen piinan paikka, vaan ikuinen rangaistus tarkoittaa ikuista tyhjiin raukeamista (vrt. annihilaatio-oppi)
- Jehovan todistajien opetuksessa on vastaavantyylinen ajatus, jonka mukaan helvetti on ihmiskunnan yhteinen hauta tarkoittaen jumalattomien ihmisten häviämistä olemassaolosta, JT:t syntyikin adventistisen suunnan pohjalta 1870-luvulla

- käytössä uskovien upotuskaste
- ehtoollista edeltää jalkojenpesu
- adventistit ottavat Raamatun käskyt vakavasti ja ymmärtävät, että niistä suurin osa koskee myös meidän aikaamme: Joh,13:2-17 kohdassa Jeesus pesee opetuslastensa jalat ehtoolliselta noustuaan. Jakeesta 14-15 löytyy tietynlainen käsky asiaan: "Jos siis minä,teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt." (Kirkkoraamattu 1938).
Terveelliset elämäntavat: ei tupakkaa, kahvia jne. vaan useimmiten kasvisruokaa
- ei käytetä verta eikä sianlihaa

- Ellen G. Whiten korostuksia:
1) usko "sielun uneen" (soul sleep), jossa sielu ei kuoleman jälkeen mene suoraan Jumalan luo, vaan nukkuu kunnes on ylösnousemus.
2) kieltäytyminen kantaa aseita sota-aikana
3) terveys ja ruokavaliot, näitä koskevat asiat
4) uskonnollinen (adventistinen) koulutus
5) kymmenysten antaminen adventtikirkolle

Sapattioppi - varsinaisesti kaksi asiaa kiinnitti liikkeen huomion sapattiin:
1) Joseph Bates (1792-1872; 7.n päivän baptisti), joka v. 1846 julkaisi sapattia koskevan kirjan.
2) Ellen G. Whiten näky Jeesuksesta seisomassa avoimen liitonarkin edessä katsomassa 10-käskyn tauluja, neljännen käskyn (sapattikäskyn) kohdalla valo loisti ja osoitti selvästi, että Jumala halusi Hänen kansansa kunnioittavan sapattia (eli perjantain auringon laskusta lauantain auringon laskuun).
- osa adventisteista korostaa ainutlaatuisuuttaan sapatinpitämisen vuoksi mm. Ilm.14:n sanoin: "Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon".
ESITETTYÄ KRITIIKKIÄ ADVENTISMIN SAPATTIOPPIIN:
1) sapattikäskyä ei ole koskaan annettu pakanoille, vaan Israelille (2.Moos.31:17),
2) Jeesuksesta sanottiin, että hän kumosi sapatin (Joh.5:18).
3) Kristityt on vapautettu lain orjuudesta (jossa juutalaiset elävät edelleen).
4) Apostolien teoissa mainitaan, kuinka esim. ehtoollista vietettiin Jeesuksen ylösnousemuspäivänä eli viikon ensimmäisenä päivänä, sunnuntaina (Apt.20:7).
5) Myös Jeesuksen opetus kauttaaltaan oli juutalaista sapatti-intoilua hillitsevä ("Ei ihminen ole sapattia varten vaan sapatti ihmistä varten")

avustus- ja raittiustyötä
- avustuspalvelu ADRA (Adventist Development and Relief Agency) on kansainvälinen avustusjärjestö, joka tarjoaa kehitysyhteistyö- ja katastrofiapua
- "Sympatia"-keräys ovelta ovelle työnä.
julkaisu: Nykyaika
- v. 1897 Aikain Vartija -nimisenä
- v. 1946 Valon Viesti
- v. 1968 Nykyaika - ts. jo kolmas nimi samalle lehdelle.
- Tampereella kustannusliike Kirjatoimi, perustettiin jo 1897 Aikain Vartija -nimisenä