YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

USKONTO

OPPIMATERIAALIA NETISSÄ VUODESTA 1999 LÄHTIEN


PSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSIT:
PSYKOLOGIAN MAAILMA -VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE (vlogi) - uudet OPSit

PS7 ABI KERTAUSKURSSI (opetustilanne) - VANHA OPS

(OPS 2016 ja 2021):
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen


Uskonto: UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6
Filosofia: FI1 FI2 FI3 FI4 FI5
John Wesley (1703-1791) oli anglikaanisen kirkon pappi, kunnes hän koki v. 1738 hengellisen herätyksen ja alkoi julistaa evankeliumia erityisesti työväestölle ja köyhälistölle. Metodismi-sanalla ulkopuoliset pilkkasivat Wesleyn korostamaa uskon metodia, jossa ensin käännytään, tullaan uskoon ja eletään pyhityselämää kristittynä. Wesley saikin vaikutteet Euroopan pietismistä, erityisesti herrnhutilaisuudesta.


SUOMEN USKONNOLLINEN KENTTÄ
(linkit sivustoni teksteihin):

SUURIMPIA:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen helluntaiherätys
Islam
Jehovan todistajat
Suomen Vapaakirkko
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen Adventtikirkko
Mormonit

MUITA KRISTILLISIÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Pelastusarmeija
Anglikaanit
Baptismi
Metodismi
Evankelikaalisia
Karismaattisia
Muita luterilaisia ja kristillisiä

MUITA USKONNOLLISIA YHTEISĂ–JÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Krist.vaikutteisia
Buddhalaisuus
Juutalaisuus
Hindulaisperäisiä
Synkretistisiä
Muita


Metodismi

Suomen Metodistikirkko
Kansainvälinen metodismisivusto (engl.)

- John Wesley perusti 1700-l. Englannissa, eroten myöhemmin anglikaanikirkosta
- perustaja John Wesley (1703-1791), joka koki kääntymisen hernnhutilaiskokouksessa ja laati 25 uskon artiklaa; pysyi kuolemaan asti anglikaanipappina, eikä aikonut perustaa uutta kirkkokuntaa.
- levisi pian Englannista Irlantiin ja Amerikkaan, jossa 1784 metodistis-episkopaalinen kirkko; Englannin metodistit järjestäytyivät kirkkokunnaksi 1795.
- metodisteja eniten USA:ssa, n. 10 milj.
- koko maailmassa n. 51 milj. (mm. Australian väestöstä 10 %)
- alkuaikoina suuria ulkona järjestettyjä herätyskokouksia, mm. Wesleyn kerrotaan kulkeneen ratsastaen paikkakunnalta toiselle kokouksia pitämässä
- Suomeen 1850-l. merimiesten mukana
- ensimmäinen virallinen seurakunta Vaasaan 1881
- 1911 Suomen metodistit irtaantuivat Ruotsin metodistikirkosta ja perustivat oman Vuosikonferenssinsa
- 1925 perustettiin Suomen Metodistikirkko sekä ruotsinkielisille ruotsalainen osasto - tarkka jäsenmäärä 31.12.2007: 676 (suomenkielisiä), 595 (ruotsinkielisiä) eli yhteensä 1271 jäsentä
- Suomen Metodistikirkko kuuluu jäsenenä sekä Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon että Suomen Vapaitten Kristittyjen Neuvostoon.
- jäsenyys kahdenlaista: 1) koejäsenyys, pelastusta etsivät ja jäsenten kastetut lapset, 2) täysjäsenyys, johon lapset usein konfirmaation kautta
- Suomi kuuluu Pohjois-Euroopan Keskuskonferenssiin; kunkin maan metodistien päättävä elin on Vuosikonferenssi. Yksityisen seurakunnan johdossa seurakuntakonferenssi
- Metodistien lehti: Rauhan Sanomia
- oppi perustuu Raamattuun ja Apostoliseen uskontunnustukseen
- lisäksi keskeisenä John Wesleyn 25 uskonartiklaa v:lta 1784 sekä Yleiset Säännöt
- uskoon tullaan tietyn kaavan, "metodin", mukaan
- lapsikaste
- tärkeää kääntymiskokemus ja elämäntavan uudistus; esim. luopuminen maailmallisista tavoista, kuten tupakasta ja alkoholista
- nykyisin "kirkollistunut"