YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

USKONTO

OPPIMATERIAALIA NETISSÄ VUODESTA 1999 LÄHTIEN


PSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSIT:
PSYKOLOGIAN MAAILMA -VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE (vlogi) - uudet OPSit

PS7 ABI KERTAUSKURSSI (opetustilanne) - VANHA OPS

(OPS 2016 ja 2021):
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen


Uskonto: UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6
Filosofia: FI1 FI2 FI3 FI4 FI5
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon pyhät kirjat ovat Raamattu, Mormonin kirja, Opin ja liittojen kirja sekä Kallisarvoinen helmi. Julkaisuina he käyttävät siis kolmea kirjaa (Kallisarvoinen helmi on useimmiten liitetty Opin ja liittojen kirjaan. Joseph Smith löysi erikoisella tavalla Mormonin kirjan ns. kultalevyinä Palmyran kukkulalta ja käänsi ne englanniksi. Kirja on Raamattuun rinnastettuna mormonien uskonelämässä.


SUOMEN USKONNOLLINEN KENTTÄ
(linkit sivustoni teksteihin):

SUURIMPIA:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen helluntaiherätys
Islam
Jehovan todistajat
Suomen Vapaakirkko
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen Adventtikirkko
Mormonit

MUITA KRISTILLISIÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Pelastusarmeija
Anglikaanit
Baptismi
Metodismi
Evankelikaalisia
Karismaattisia
Muita luterilaisia ja kristillisiä

MUITA USKONNOLLISIA YHTEISÖJÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Krist.vaikutteisia
Buddhalaisuus
Juutalaisuus
Hindulaisperäisiä
Synkretistisiä
Muita


Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen kirkko

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Mormonien kansainv. sivusto (engl.)
Latter Day Saints kansainv. sivusto (engl.)
Mormonismi.net (Huom! Kriittinen sivusto)
Mormonien apologia-sivusto (ei virallisen kirkon, mutta mormonien ylläpitämä sivusto, engl.)

Perustana Joseph Smithin saamat enkeli-ilmestykset 1820-luvun Yhdysvalloissa
- Joseph Smith (1805-1844) oli vasta 14-vuotias, kun hän näki näyn: "Heti sen ilmestyessä (valopatsaan, kirj. huom.) havaitsin itseni vapahdetuksi minua kahlehtineesta vihollisesta. Valon levätessä päälläni minä näin kahden Persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuollellani ilmassa. Toinen heistä puhutteli minua kutsuen minua nimeltä ja sanoi toista osoittaen: 'Tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!' Päämääränäni oli ryhtyessäni kysymään neuvoa Herralta päästä selville, mikä kaikista lahkoista oli oikeassa, että saattaisin tietää mihin liittyä. Niinpä siis, niin pian kuin saatoin hallita itseni sikäli, että pystyin puhumaan, kysyin Persoonilta, jotka seisoivat yläpuolellani, mikä kaikista lahkoista oli oikeassa ja mihinkä minun piti liittyä. Minulle vastattiin, ettei minun pitänyt liittyä yhteenkään niistä, sillä ne olivat kaikki väärässä; ja minulle puhuva Persoona sanoi, että kaikki niiden uskontunnustukset olivat kauhistus hänen silmissään; että nämä uskon julistajat olivat kaikki turmeltuneita; että he lähestyvät minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; he opettavat oppeina ihmiskäskyjä, ja heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman."
- vuonna 1823 enkeli Moroni ilmestyi Joseph Smithille ja ilmoitti hänelle osittain hautautuneen laatikon paikan, jossa oli "reformoidulla egyptin kielellä" kirjoitettuja kultaisia levyjä ja niiden mukana "kaksi hopeakehyksistä kiveä", joiden avulla levyjä oli mahdollista tulkita.
- v. 1827 Smithiä kehotettiin ottamaan levyt New Yorkissa lähellä Palmyraa sijaitsevalta Kumoran kukkulalta. Näistä kultalevyistä Smith käänsi kivien (uurimin ja tummimin) avulla Mormonin kirjan, jonka hän julkaisi v. 1829. Tämän jälkeen enkeli vei levyt pois. Mormonin kirjan kääntämisestä David Whitmer, jonka kotona suurin osa kirjasta käännettiin, kertoo seuraavasti: "Katsellessaan uurimin ja tummimin läpi profeetta näki levyjen outojen kirjoitusmerkkien sijaan ilmestyvän niitä vastaavat englanninkieliset sanat. Nämä hän toisti, ja hänen kirjurinsa, jonka verho erotti hänen näkyvistään, kirjoitti ne muistiin. Kirjuri luki sitten kirjoittamansa lauseet, ja jos oli tullut joitakin virheitä,kirjoitusmerkit pysyivät näkyvissä siihen asti, kunnes ne tulivat korjatuiksi, ja sitten haihtuivat näkyvistä, ja uusi rivi tuli niiden sijaan." David Whitmer oli yksi kolmesta silminnäkijästä, jotka todistivat omin silmin nähneensä kultalevyt.
- Mormonikirkko esittää, että kultalevyillä oli kolme pääsilminnäkijää ja niiden lisäksi kahdeksan muuta. Mielenkiintoista on, että kaikki kolme tärkeintä ja ensimmäistä silminnäkijää erosivat mormonikirkosta (siis Oliver Cowdery, David Whitmer ja Martin Harris), tosin heistä kaksi liittyi ennen kuolemaansa uudelleen kirkon jäseniksi.
- v. 1830 Fayetten kaupungissa, Senecan kunnassa perustettiin Jeesuksen Kristuksen kirkko, jonka näkijäksi, kääntäjäksi, profeetaksi ja Jeesuksen Kristuksen apostoliksi" nimitettiin Joseph Smith 24-vuotiaana.
- mormoneja ei siedetty New Yorkissa, niinpä he siirtyivät Kirtlandiin Ohioon, jossa heidän keskuspaikkansa sijaitsi vuosina 1831-37. Täältä tie vei Siioniin Missouriin. Vainot seurasivat kuitenkin mormoneja, ja lopulta hallitus pakotti heidät muuttamaan pois, ja niinpä mormonit siirtyivät Nauvoon Illinoisiin. Tänne mormonit olivat jo v. 1844-mennessärakentaneet kokonaisen kaupungin, jossa asukkaita oli peräti 20000. Joseph Smith toimi pormestarina. V. 1844 Smith asettui myös Yhdysvaltain presidenttiehdokkaaksi. Samana vuonna Smith ja hänen veljensä Hyrum vangittiin Carthagen vankilaan odottamaan oikeudenkäyntiä mormonien takavarikoutua heitä vastustaneen sanomalehden. Suuttuneet kaupunkilaiset tulivat kuitenkin villin lännen tyyliin lynkkaamaan veljekset ja he hyökkäsivät selliin. Molemmat Smithin veljekset surmattiin ampumalla, heidän yrittäessään viime tingassa paeta lynkkausjoukkoa. Tämä marttyyrikuolema nosti kuitenkin mormonit uudelleen kukoistukseen ja antoi heille voimaa, sillä johtaja oli kuollut uskonsa tähden.
- OPIN JA LIITTOJEN KIRJA kertoo profeetan kuolemasta seuraavasti:
"Sinetöidäksemme tämän kirjan ja Mormonin Kirjan todistuksen me annamme tiedoksi profeetta Joseph Smithin ja patriarkka Hyrum Smithin marttyyrikuoleman. Heidät ampui Carthagen vankilassa 27. kesäkuuta 1844, noin kello viisi iltapäivällä, aseistettu, riehuva väkijoukko, johon kuului 150-200 ihonsa mustannutta henkilöä. Hyrum ammuttiin ensiksi, ja hän kaatui rauhallisesti, huudahtaen: Olen mennyttä miestä! Joseph hyppäsi ulos ikkunasta, ja hänet ammuttiin kuoliaaksi tämän yrityksen tapahtuessa, ja hän huudahti: Oi Herra, Jumalani! Heitä kumpaakin ammuttiin raa'alla tavalla sen jälkeen, kun he olivat kuolleet, ja heihin kumpaankin osui neljä luotia." (135:1)
"Joseph Smith, Herran profeetta ja näkijä, on tehnyt enemmän ihmisten pelastamiseksi tässä maailmassa kuin kukaan toinen ihminen - paitsi yksin Jeesus - joka on koskaan siinä elänyt." (135:3)
- Muutaman vuoden ajan mormoneilla ei ollut varsinaista johtajaa, presidenttiä, ennenkuin v. 1847 presidentiksi nousi mormonismiin kaudellaan voimakkaasti vaikuttanut Brigham Young.
- Mormonit aloittivat Youngin aikana ja johdolla suuren vaelluksen kohti villiä länttä. Pitkät mormonien vankkurikaravaanit kulkivat intiaanialueitten lävitse ja mormoneista tuli tärkeä osa Amerikan uudisasukasperinnettä. Vaelluksen pituus länteen oli kaikkiaan 2200 kilometriä. Youngin johdolla siirryttiin Utahin osalvaltioon ja perustettiin Salt Lake City. Brigham Young toimi johtajana vuodet 1847-77. Myöhemmät mormonijohtajat jäivät kahden ensimmäisen varjoon saavutuksillaan.

Suomeen Ruotsista 1860-luvulla
- Ensimmäinen mormoniseurakunta syntyi Vaasaan v. 1876. Vaasan toiminta kuitenkin tyrehtyi, mutta mormonit toimivat sittemmin Pietarsaaren seuduilla. V. 1947 Suomeen perustettiin lähetysalue ja mormonikirkko rekisteröitiin virallisesti 1948.
- mormonit ovat Jehovan todistajista poiketen erittäin yhteiskuntamyönteisiä ja noudattavat kaikkia kansallisia juhlia, osallistuvat puolustusvoimien palvelukseen, politiikkaan jne.

Jäseniä n. 3282 (v. 2013 lähde: Uskonnot Suomessa, Kirkon Tutkimuskeskus)
- suurta kasvua ei ole ollut viime vuosina. Virallisen tilaston mukaan 31.12.1995 MAP-kirkkoon kuului 3110 jäsentä. Mormonien omien tilastointien mukaan jäseniä oli v. 2015 peräti 4866 (vuonna 1995 n. 4500 eli kasvua ei myöskään oman tilastoinnin mukaan ole tapahtunut). Seurakuntia Suomessa 30 ja toimintaa on siten suurimmissa kaupungeissa, kuten: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Iisalmi, Joensuu,Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kerava, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pietarsaari, Pori, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Varkaus.
- Vuonna 2006 rakennettiin Espoon Karakallioon temppeli, jossa suomalaismormonit voivat käydä suorittamassa pyhiä toimituksiaan.
- maailmassa vuonna 2014 jäseniä kaikkiaan n. 15 miljoonaa (lähde mormonit.fi). Lähetyssaarnaajia kaikkiaan n. 83 000.
- Maailmassa oli vuonna 2014 mormonitemppeleitä 143.
- MAP-kirkon maailmanlaajuinen hallinto muodostuu seuraavasti: Ylimpänä 1) Ensimmäinen presidenttikunta (3 henkeä), tämän alla 2) Kahdentoista apostolin koorumi (12 henkeä), sitten 3) Seitsemänkymmenen ensimmäinen neuvosto (70 henkeä), ja sitten 4) Johtava piispakunta (3 henkeä). Tämän alla 5) Vaarnan presidenttikunta (3 henkeä) ja heitä avustava Korkea neuvosto (12 henkeä). Vaarna ovat suurempia valtion sisällä olevia hallintoalueita. Seuraavaksi tulee sitten 6) Seurakunnan piispakunta ja alimpana 7) Seurakunnan jäsenet.
- Tämän hetken korkein johtaja on presidentti ja profeetta, ilmoituksen saaja ja näkijä Thomas S. Monson.
- Palveluhalukkaat ja kelvolliset mormonipojat saavat pappeuden 12-vuotiaana.
- Kirkolla ei ole lainkaan palkattua papistoa, vaan jokainen mies toimii vuorollaan tärkeissä tehtävissä. Piispa on seurakunnan johtaja (hänkään ei ole ns. virkapiispa, vaan esim. sähköasentaja ammatiltaan). Myös naiset voivat palvella seurakuntaa erilaisissa tärkeissä tehtävissä, mutta ei kuitenkaan pappeutta vaativissa tehtävissä.
- MAP-kirkon talous hoidetaan seurakuntalaisten lahjoittamien kymmenysten (10 % tuloista) avulla.

Raamatun ohella opin perustana ovat Mormonin kirja, Opin ja Liittojen kirja ja Kallisarvoinen helmi
- Mormonin kirjaa on kritisoitu mm. siitä, että sen monet kohdat ovat sanasta sanaan samanlaisia kuin parisataa vuotta aiemmin julkaistussa King James -raamatunkäännöksessä. Juuri tämän vuoksi, ketkään muut kuin mormonit, eivät usko Mormonin kirjan aitouteen. Myöskään tieteellinen arkeologia ei ole kyennyt osoittamaan Mormonien kirjan paikoille mitään yhteyttä historiasta.
- Mormonikirkko korostaa, että heillä on neljä ohjekirjaa, joista ensimmäinen (1) on Raamattu (tavallisesti King James -käännös engl.kielisessä maailmassa). Toinen (2) on Mormonin kirja, joka on siis suorakäännös muinaisesta aikakirjasta (kultalevyiltä), ja kertoo Jumalan kanssakäymisestä Amerikan mantereen kansojen kanssa. Kirjassa on myös kuvattu Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen ja käynti Amerikassa ylösnousemuksensa jälkeen. Kolmas (3) ohjekirja on Oppi ja Liitot. Se sisältää nykypäivän ilmoituksia, jotka on kirjoitettu siten kuin Jumala ne ilmoitti mm.Joseph Smithille. Kirjassa on monille ihmisille kirkon alkuaikoina annettuja erikoisohjeita. Ohjeita myös ruokavalioista, terveydestä, toimituksista, seremonioista, kasteesta, kätten päällepanosta jne. Neljäs (4) ohjekirja on Kallisarvoinen Helmi, jossa on Joseph Smithin saamia ilmoituksia ja kertomuksia. Toinen kirjoista on Aabrahamin kirja, joka on kirjoitettu papyrukselle egyptinkielellä. Kirjojen kerrotaan löytyneen alunperin Egyptin hautaholveista.

Opillisia erityispiirteitä:
- opillinen erityispiirre, jonka mormonikirkko kielsi v. 1890, oli alkuaikoina MONIAVIOISUUS. Nykyisin moniavioisuuden harjoittaminen aiheuttaa kirkosta erottamisen. Joseph Smithillä väitetään olleen peräti 33 (joista nuorin, Helen Mar Kimball oli vasta 14-vuotias avioituessaan) vaimoa, Brigham Youngilla 19. Moniavioisuudessa elävät olivat lähinnä johtajia. Moniavioisuus perustui Joseph Smithin saamaan ilmoitukseen.
- mormonien pyhään kirjaan, OPPI JA LIITOT -kirjaan on tallennettu neuvoja Emma Smithille, Joseph Smithin vaimolle, koska tämä nähtävästi vastusti miehensä moniavioisuutta. Tätä ennen Jumala on ilmoittanut Joseph Smithin kautta hänelle itselleen, että hän voi ottaa useita vaimoja, kuten teki Aabraham ja Daavidkin:
"Totisesti minä sanon sinulle: Minä annan käskyn palvelijattarelleni Emma Smithille, vaimollesi, jonka minä olen sinulle antanut, että hän pidättyisi ryhtymästä siihen, minkä minä käskin sinua antamaan hänelle, sillä niin minä tein, sanoo Herra, koetellakseni teitä kaikkia, samoin kuin minä koettelin Aabrahamia, ja vaatiakseni teidän kädestänne uhrin liiton ja uhrausten kautta. Ja palvelijattareni Emma Smith ottakoon vastaan kaikki ne, jotka on annettu palvelijalleni Josephille ja jotka ovat hyveellisiä ja puhtaita minun edessäni; ja ne, jotka eivät ole puhtaita ja ovat sanoneet olevansa puhtaita, hävitetään, sanoo Herra Jumala. Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja sinun tulee kuulla minun ääntäni; ja minä panen palvelijani Josephin paljon haltijaksi, sillä hän on ollut uskollinen vähässä ja tästedes minä vahvistan häntä. Ja minä käsken palveijatartani Emma Smithiä olemaan palvelijani Josephin tykönä ja liittymään häneen eikä kehenkään muuhun. Mutta jos hän ei pysy tässä käskyssä, hänet hävitetään, sanoo Herra; sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja hävitän hänet, jos hän ei pysy minun laissani" (132:51-54)
"Ja vielä pappeuden laista: Jos mies nai neitsyen ja haluaa naida toisen, ja ensimmäinen antaa suostumuksensa, ja jos hän nai toisen, ja he ovat neitsyitä eivätkä ole antaneet lupausta kenellekään muulle miehelle, silloin hänet vanhurskautetaan; hän ei voi tehdä huorin, sillä he ovat hänelle annetut, sillä hän ei voi tehdä huorin sen kanssa, joka on hänen omansa eikä kenenkään muun oma. Ja jos hänelle annetaan kymmenen neitsyttä tämän lain mukaan, niin hän ei voi tehdä huorin, sillä he ovat hänen omansa, ja he ovat hänelle annetut; sen tähden hänet on vanhurskautettu." (132:61-62).

- MORMONIEN OPPI ON KOOTTU SEURAAVIIN USKONKAPPALEISIIN:
1) Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja Hänen Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, ja Pyhään Henkeen.
2) Me uskomme, että ihmiset saavat rangaistuksen omien syntiensä eivätkä Aadamin rikkomuksen tähden.
3) Me uskomme, että kaikki ihmiset voivat pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta olemalla kuuliaiset evankeliumin laeille ja toimituksille.
4) Me uskomme, että evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja toimitukset ovat: ensimmäiseksi, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen; toiseksi, parannus; kolmanneksi, upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi; neljänneksi, kätten päällepaneminen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi.
5) Me uskomme, että saarnatakseen evankeliumia ja suorittaakseen sen toimituksia ihmisen täytyy olla Jumalan kutsuma profetian kautta ja niiden kätten päällepanemisella, joilla on valtuus.
6) Me uskomme samaan järjestykseen, joka oli alkukirkossa, nimittäin apostoleihin, profeettoihin, paimeniin, opettajiin, evankelistoihin jne.
7) Me uskomme kielten, profetian, ilmoituksen, näkyjen, terveeksitekemisen, kielten selittämisen jne. lahjaan.
8) Me uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa, sikäli kuin se on oikein käännetty; me uskomme, että myös Mormonin Kirja on Jumalan sanaa.
9) Me uskomme kaiken sen, mitä Jumala on ilmoittanut, ja kaiken, mitä Hän nykyään ilmoittaa, ja me uskomme, että Hän on vielä ilmoittava monia suuria ja tärkeitä Jumalan valtakuntaa koskevia asioita.
10) Me uskomme Israelin todelliseen kokoamiseen, kymmenen sukukunnan takaisin tuomiseen ja siihen, että Siion (Uusi Jerusalem) perustetaan Amerikan mantereelle, että Kristus on henkilökohtaisesti hallitseva maan päällä ja että maa on tuleva uudistetuksi ja saava paratiisillisen kirkkautensa.
11) Me väitämme, että meillä on oikeus palvella kaikkivaltiasta Jumalaa omantuntomme vaatimusten mukaisesti, ja sallimme kaikille ihmisille saman oikeuden, palvelevatpa he miten, missä ja mitä tahansa.
12) Me uskomme, että kuninkaille, presidenteille, hallitusmiehille ja esivalloille tulee olla alamainen ja että tulee kunnioittaa, noudattaa ja ylläpitää lakia.
13) Me uskomme, että tulee olla vilpitön, totuudellinen, puhdas, toisen parasta halajava ja hyveellinen ja että tulee tehdä hyvää kaikille; niinpä voimmekin sanoa seuraavamme Paavalin kehotusta - me uskomme kaikki, me toivomme kaikki, me olemme kärsineet paljon ja toivomme voivamme kestää kaikki. Jos on jotakin hyveellistä, rakastettavaa, hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää, sitä me etsimme.
Joseph Smith

- Perinteinen kolminaisuusoppi kielletään
- MAP-kirkon opissa on "kolminaisuus", mutta sana merkitsee eri asiaa kuin perinteisissä kristillisissä suunnissa. Tämän vuoksi mormoneita ei lueta kristillisiin kirkkokuntiin.
- mormoneille on olemassa kolme erillistä jumalaa: Isä Jumala ja Poika Jumala, joilla molemmilla on fyysiset ruumiit (sillä Joseph Smith näki nuorena poikana molemmat fyysisinä), sekä Pyhä Henki Jumala, joka on näkymätön henkipersoona.
- mormonit itse kirjoittavat kirjassa Mormonien tarina seuraavasti omasta teologiastaan: "Mormonien käsityksen mukaan pyhä kolminaisuus muodostuu kolmesta erillisestä olennosta, Isästä Jumalasta ja Pojasta Jeesuksesta Kristuksesta, joilla molemmilla on kuolemattomat, lihaa ja luuta olevat täydelliset ruumiit, sekä Pyhästä Hengestä, kolminaisuuden kolmannesta jäsenestä, joka on henkipersoona, mutta erillään Isästä ja Pojasta." (s. 138)

- pelastus tapahtuu Jeesuksen sovituksen kautta olemalla kuuliainen käskyille ja toimituksille
- ihminen elänyt ennen maan päälle syntymistään Jumalan henkilapsena taivaassa
- Jumala on luonut ihmisen ensin henkilapsekseen taivaisiin, sitten ihminen syntyy fyysiseen olomuotoon synnittömänä, kunnes on täyttänyt n. 8 vuotta ja on vastuullinen teoistaan. Fyysisessä olomuodossa ihminen on unohtanut aiemman elämänsä Jumalan henkilapsena. Mormonien mukaan ihminen on luotu kirjaimellisesti Jumalan kuvaksi - Jumala on siis olomuodoltaan ihmisruumiin omaava (luuta ja lihaa).

- Taivaassa eri kirkkausasteita, joista korkeimpaan eli selestiseen kirkkauteen pyritään
- Mormonien oppi eri kirkkauksista perustuu ilmoitukseen. Korkein päämäärä (korotus) on ns. selestinen kirkkaus (CELESTIAL), joka jakautuu kolmeen osaan. Kaikkein kirkkaimpaan osaan ihminen pääsee ns. taivaallisen avioliiton kautta. Taivaalliseen avioliittoon kuuluu vapaamuurariudesta tuttuja temppelirituaaleja (Joseph Smith ja alkuaikojen mormonijohtajat olivat vapaamuurareita). Selestiseen kirkkauteen kaikki mormonit pyrkivät. TERRESTRIAL (kuun kirkkaus) on keskimmäin kolmesta kirkkaudesta. Alin taso on TELESTIAL (tähtien kirkkaus).


- Kaste kuolleitten puolesta
- usko kasteen vaikuttavaan voimaan kuolleitten esivanhempien puolesta, on synnyttänyt mormonien toiminnan kautta maailman laajimman sukututkimustyön, Salt Lake Cityssä maailman suurin sukututkimuskeskus.
- Sukututkimuksestaan mormonit kirjoittavat esitteessään "Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko" seuraavasti: "Kirkon jäsenet etsivät ahkerasti tietoja esivanhemmistaan. Uskomme, että temppelissä tehtävät sijaistoimitukset antava esivanhemmillemme, heidän oman valintansa mukaan, mahdollisuuden ottaa vastaan Kristuksen evankeliumi ja tulla yhteisen iankaikkisen perheen jäseniksi. Kirkon keskuspaikassa Salt Lake Cityssä on maailman suurin sukututkimuskirjasto ja eri puolilla maailmaa sukututkimuskeskuksia. Niissä jäsenet antavat apuaan muillekin suvustaan kiinnostuneille sukututkimustyön suorittamiseksi."
- esimerkiksi Suomen kirkonkirjat 1870-lukua edeltävältä ajalta on mikrofilmattu juuri mormonien toimesta sotien jälkeen.
- mormonit uskovat, että kaste kuolleitten esivanhempien puolesta mahdollistaa esivanhemmillekin pääsyn selestiseen kirkkauteen.
- kaste kuolleitten puolesta on mainittu myös Raamatussa, Paavalin kautta 1.Kor.15:29.

- mormonit uskovat, että Jeesus on kerran palaava maanpäälle.
- Utahin asukkaista 70 % kuuluu mormonikirkkoon.

Toimintaa:
- MAP-kirkon toiminta jakautuu seuraavasti:
- 1) SAKRAMENTTIKOKOUS. Johon osallistuvat kaikki mormonit perheineen. Kokous on joka sunnuntai ja siinä vieteen ehtoollista. Ehtoollisaineina ovat leipä ja vesi (huom. ei siis viiniä) ja ehtoolliselle saavat osallistua vain mormonit, eivät mahdolliset muut kirkossa kävijät.
- 2) PYHÄKOULU. Johon osallistuvat kaiken ikäiset on sakramenttikokouksen jälkeen.
- 3) PAPPEUSKOKOUS. Kokoukseen osallistuvat miehet, kirkon pappeudenhaltijat. Kokoukseen ovat myös ulkopuoliset tervetulleita. Kokouksessa opiskellaan mm. pyhiä kirjoituksia.
- 4) APUYHDISTYS. Johon osallistuvat vain naiset, iältään yli 18-vuotiaat. Kokoukset pidetään sunnuntaisin pyhäkoulun jälkeen.
- 5) NUORTEN MIESTEN JA NUORTEN NAISTEN TOIMINTA. Joissa käyvät yli 12-vuotiaat nuoret miehet ja naiset. Kyseessä on toimintakerhot, joissa voidaan harrastaa erilaisia asioita ja kokea yhteyttä.
- 6) ALKEISYHDISTYS. Alle 12-vuotiaille lapsille. Alkeisyhdistys pidetään naisille suunnatun Apuyhdistyksen ja miehille suunnatun Pappeuskokouksen aikana. Täällä tutkitaan uskonnollisia aiheita, lauletaan ja leikitään.

- Lisäksi on muutakin toimintaa, joka keskittyy pyhien kirjoitusten opiskeluun ja keskusteluun (kuten Uskontoseminaari 14-17 vuotiaille ja Uskontoinstituutti 18-30-vuotiaille).
- Lähetystyöjakso ulkomailla tai kotimaassa
- Suomessa työskentelee tällä hetkellä n. 70 mormonilähetyssaarnaajaa, joista suurin osa on Yhdysvalloista tulleita nuoria miehiä ja joskus myös naisia (iältään tavallisesti 18-22-vuotiaita, opintojen sopivassa vaiheessa kahdeksi vuodeksi lähetystyöhön lähteneitä).
- myös suomalaisperheiden mormoninuoret lähtevät lähetystyöhön, pojat kahdeksi vuodeksi, ja halukkaat tytöt 1,5 vuodeksi. Lähteminen ei ole pakollista, mutta perinteikästä ja siksi tärkeää mormoniperheille. Usein lähdetään esimerkiksi lukion ja armeijan jälkeen, ennen jatko-opintojen alkamista. Suomesta lähtevien vuosittainen määrä on ollut n. 20 nuorta.

Julkaisu: Liahona
- sisältää pääasiassa amerikkalaisten mormonijohtajien kirjoituksia.