YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

USKONTO

OPPIMATERIAALIA NETISSÄ VUODESTA 1999 LÄHTIEN


PSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSIT:
PSYKOLOGIAN MAAILMA -VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE (vlogi) - uudet OPSit

PS7 ABI KERTAUSKURSSI (opetustilanne) - VANHA OPS

(OPS 2016 ja 2021):
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen


Uskonto: UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6
Filosofia: FI1 FI2 FI3 FI4 FI5
Suomen Anglikaaninen kirkko kuuluu osana Englannin Anglikaaniseen kirkkoon, jonka symboli kuvassa näkyy. Suomenkin kirkon kielenä on englanti.


SUOMEN USKONNOLLINEN KENTTÄ
(linkit sivustoni teksteihin):

SUURIMPIA:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen helluntaiherätys
Islam
Jehovan todistajat
Suomen Vapaakirkko
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen Adventtikirkko
Mormonit

MUITA KRISTILLISIÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Pelastusarmeija
Anglikaanit
Baptismi
Metodismi
Evankelikaalisia
Karismaattisia
Muita luterilaisia ja kristillisiä

MUITA USKONNOLLISIA YHTEISĂ–JÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Krist.vaikutteisia
Buddhalaisuus
Juutalaisuus
Hindulaisperäisiä
Synkretistisiä
Muita


Suomen Anglikaaninen kirkko

The Anglican Church in Finland
The Church of England
The Anglican Domain

- The Church of England eli Anglikaaninen kirkko irtautui roomalaiskatolisesta kirkosta Englannissa v. 1534 kuningas Henrik VIII:n määräyksestä.
- levinnyt englanninkieliseen maailmaan: Australiaan ja Yhdysvaltoihin (Episkopaalinen kirkko)
- maailmassa n. 89 milj. (vuonna 2012)
- SUOMI: The Anglican Church in Finland, toiminta alkoi Helsingissä 1920-luvulla. Kirkko rekisteröityi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 24.9.1936
- srk koostuu pysyvästi Suomessa asuvista englanninkielisistä sekä diplomaateista, opiskelijoista, liikemiehistä ja turisteista.
- Suomen kirkko on Englannin Anglikaanisen kirkon alaisuudessa
- toimintaa järjestetään ennen muuta Helsingissä Mikael Agricolan kirkossa sekä Tampereen Vanhassa Kirkossa.
- oma tiedotuslehti; Viro kuuluu Suomen Anglikaanisen kirkon toimikenttään.
- kuuluu Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon
- jäseniä 2011: 84
- jäsenmäärä todellisuudessa paljon suurempi, sillä kirkko ei rekisteröi jäseniään ja siksi tarkkaa jäsenmäärää on vaikea tietää.