YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

USKONTO

OPPIMATERIAALIA NETISSÄ VUODESTA 1999 LÄHTIEN


PSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSIT:
PSYKOLOGIAN MAAILMA -VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE (vlogi) - uudet OPSit

PS7 ABI KERTAUSKURSSI (opetustilanne) - VANHA OPS

(OPS 2016 ja 2021):
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen


Uskonto: UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6
Filosofia: FI1 FI2 FI3 FI4 FI5
Vuonna 2012 Kristus kuoli - näin voisi tietyllä tavalla asian ilmaista. Sun Myung Moonin kuolemasta informoivat useimmat sanomalehdet Suomessakin. Lehdissä korostui uskonnollisuus, mutta myös Moonin liikemieslahjoilla tapahtunut suuri uskonnon ja yritystoiminnan yhdistäminen. Moonin kerrotaan olleen Yhdysvalloissa suuri republikaanien tukija ja mm. Washington Times -sanomalehden omistaja. Kuvassa on suomalaisten "Perheiden Maailmanrauhanjärjestön" tunnus, jossa korostuu Moonin ihanne siitä, että rauha on saavutettavissa siten, että yksilöihminen on sovussa itsensä kanssa, sitten perhe elävää sovussa, ja lopulta koko maailma perheenä elää sovussa.SUOMEN USKONNOLLINEN KENTTÄ
(linkit sivustoni teksteihin):

SUURIMPIA:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen helluntaiherätys
Islam
Jehovan todistajat
Suomen Vapaakirkko
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen Adventtikirkko
Mormonit

MUITA KRISTILLISIÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Pelastusarmeija
Anglikaanit
Baptismi
Metodismi
Evankelikaalisia
Karismaattisia
Muita luterilaisia ja kristillisiä

MUITA USKONNOLLISIA YHTEISÖJÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Krist.vaikutteisia
Buddhalaisuus
Juutalaisuus
Hindulaisperäisiä
Synkretistisiä
Muita


Ei-kristillisiä ja kristinuskosta vaikutteita saaneita yhteisöjäTällä sivulla esittelen seuraavat yhteisöt:
BRANHAMILAISUUS
CHRISTIAN SCIENCE (KRISTILLINEN TIEDE)
KRISTIYHTEISö
MAAILMANLAAJUINEN JUMALAN KIRKKO
PERHEIDEN MAAILMANRAUHANJÄRJESTÖ RY. (MOONILAISUUS)
RASTAFARIT


Yhteisöjen kotisivuja:

Branhamilaisuuden kotisivusto (engl.)
William Branham kotisivu (engl.)
Kristillinen Tiede kotisivusto (suom.)
Christian Science kotisivusto (engl.)
Suomen Kristiyhteisön kotisivu
The Worldwide Church of God -kotisivusto (engl.)
The Restored Church of God -sivusto (engl.)
The Unification Church eli moonilaisuus (engl.)
Sun Myung Moon (engl.)

HUOM! Tutustu liikkeisiin yllä mainittujen kotisivujen kautta, sillä itse en ole yhteisöjen tietoja päivittänyt lähivuosina muutoin kuin pyynnöstä

- Tälle sivulle on koottu yhteisöjä, joiden vaikutus on joko kestänyt jo pitempään maassamme, tai jotka ovat alueelliselta levinneisyydeltään laajempia tai toiminnaltaan (esim. lehtien, julistustyön tms.) laajalle ulottuvia; muutama ryhmä on myös mukana vain mielenkiintoisuuden vuoksi.
- yleensä kaikki ryhmittymät ovat kristinuskon luterilaisen opin tulkinnan kannalta ongelmallisia.
- Tiedot yhteisöistä ovat jo jonkin verran vanhentuneita, sillä en ole päivittänyt yhteisöjen nykytilaa enää vuosiin. Tutustu siksi yllä mainittujen linkkien kauttayhteisöihin.

BRANHAMILAISUUS
- William Branham (1909-1965, kuoli auto-onnettomuudessa - varsinaisesti tästä tapahtumasta syntyi "myytti" Branhamista lopunajan profeettana).
- am. helluntailaisuuden tunnetuimpia saarnamiehiä, joka 1946 koki "taivaallisen kutsumuksen" parantajaksi (kävi Suomessa 1950). Vuodesta 1962 alkoi esittää näkemyksiä, joiden perusteella häntä alettiin pitää lopunajan profeettana, Eliana tai Johanneksena, joka valmisti tietä pian saapuvalle Kristukselle (kaikki kirkot jopa helluntailaiset olivat hyljänneet Kristuksen joka nyt palauttaisi oikean kirkon maan päälle; vrt. opillisesti mormoneihin).
- oppi: edusti unitarismia ts. Pyhä Kolminaisuus oli epäraamatullista ja oikea kaste olisi toimitettava vain Jeesuksen nimeen (vaikutteita "Jesus Only"-liikkeestä). Pelastuksen ehtona aikuisen upotuskaste sekä pyhityskilvoitus ja erillinen Pyhän Hengen kaste (vrt. helluntailaisuuden juuret, jossa henkikaste ei ole pelastuksen ehtona)
- Syntiinlankeemusversio: käärme vietteli Eevan sukupuoliyhdyntään ja suhteesta syntyi Kain, saatanan lapsi. Syntiinlankeemuksesta asti ollut kahdenlaista hengellisyyttä: oikean ylläpitämiseksi on jokaisella aikakaudella ollut Jumalan lähettämä sanansaattaja Paavalista alkaen (esim. Irenaues, Luther, Wesley), väärää edustavat kirkot ja niiden papisto (jopa helluntalaisuus). Antikristuksen toiminta huipentuisi kaiken kattavaan ekumeeniseen liikkeeseen
- Branhamin kuoltua, hänen kannatajansa odottivat hänen nousevan kuolleista.
- B:n ennustamaksi Ihmisen Pojaksi ilmoittautui R.Poulaseer Lawrie (s. Etelä-Intiassa 1921), joka oli perehtynyt mm. joogaan ja eri uskontojen pyhiin kirjoihin ja kääntynyt sitten kristityksi, Lawrie rupesi sitten evankelistaksi ja ihmeparantajaksi, jonka Branham halusi kastaa uudelleen (vrt. Johannes ja Jeesus). Lawrie vakuuttui, että hän olisi Jeesuksen paluu tälle sukupolvelle. Lawrie perusti 1964 Intiaan Gandhinagariin ashramin kootakseen sinne "lopunajan morsiusseurakunnan". Vuonna 1969 L. koki sulautuneensa samaksi olemukseksi Jeesuksen kanssa. Vuoteen 1973 mennessä ashramissa oli jo 700 ihmistä (am, saks, skand, sveits.) ja he odottivat Branhamin vuodeksi 1977 ennustamaa tuomiopäivää ja Amerikan tuhoutumista. Vuosi 1977 meni, eikä mitään tapahtunut > ashram alkoi hajota.
- v. 1906 alkoi Ilm. Laodikean (viimeisen) srk:n aika, ja B. toimi Johannes Kastajan tehtävässä. 1933 kastaessaan uskovia oli B:n mukaan taivaasta Ohiojoella ilmestynyt kirkas tulipatsas ja ääni: "Kuten Johannes lähetettiin ennen Herran ensimmäistä tulemusta, niin lähetetään sinut sanoman kanssa ennen Herran toista tulemusta".
- kaikki muut kirkot hylätään; room.kat. on porttojen äiti.
- Suomessa B:n saarnoja kustantaneet Kangasniemellä toiminut Lopunajan Sanoma ja sittemmin Helsinkiin muuttanut Profeetallinen Sana. Kokouspaikkana ollut Kallion koulu. Helsingissä srk: Ehtoovalon Sanoma ry. joka perustettiin v. 1982. Seurakunta toimii ilmeisesti nykyäänkin (v. 2012), mutta sen jäsenmäärä lienee vain jokunen kymmenen. Maailmanlaajuisesti jäsenten määrää on arvioitu n. 500 000 kieppeille.

CHRISTIAN SCIENCE (KRISTILLINEN TIEDE)
- perusti New Hampshiressä (USAssa) Mary Baker Eddy (ent. Patterson, s.1821- k.1910). Sai henkisen parantamisen (mental healing) esimerkin Phineas P. Quimbyltä (1802-66). Quimbyn onnistui parantaa MBE:tä pitkään vaivannut sairaus.
- Mary Eddy väitti löytäneensä Rtusta ne jumalalliset lait, joiden hän katsoi olevan Jeesuksen ja opetuslasten parantamistoiminnan takana. Löytöään hän nimitti Kristilliseksi tieteeksi.
- parantamistoiminta alkoi v. 1870; 1875 julkaisi kirjan Science and Health with Key to the Scriptures (Tiede ja Terveys sekä Avain Raamattuun).
- sairaudet parannetaan yksin henkisin menetelmin. Sairauksien syynä on väärä kuva todellisuudesta, väärät mielikuvat, uskomukset ja pelot. Kun sairauden henkinen syy hävitetään, itse sairauskin katoaa. Suurin harha on se, että me kuvittelemme aistiemme kautta kokemamme maailman, sairauden, pahuuden jne. todellisena. Siis sairaus ei ole totta, vaan harhaa! Rukous on ihmisen henkistymiseen tähtäävää meditaatiota
- vain henki on todellista, ruumis aineena epätodellista (harhaa)
- jäseniä kielletään käyttämästä lääkehoitoa, hylkää myös suggestion, hypnoosin ja psykoterapiat.
- parantajista käytetään nimitystä praktikantit
- Ihminen on henkisenä yhtä täydellinen kuin Luojansa. Jeesus on täydellinen esikuva ihmisestä, mutta vain ihminen. Jeesus oli ensimmäinen Kristillisen tieteen edustaja
- koska synti ja kuolema todellisina kielletään, ei tarvita sovitusoppia
- jopa satoja tuhansia jäseniä; eniten USAssa, Kanadassa ja Englannissa
- Kristillisen tieteen perusajatukset Mary Baker Eddyn kirjasta Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun (s.497, ote yhteisön kotisivulta):
1. Totuuden kannattajina meillä on Raamatun innoittunut Sana riittävänä oppaanamme ikuiseen Elämään.
2. Me tunnustamme ja palvomme yhtä kaikkivaltiasta ja ääretöntä Jumalaa. Me tunnustamme Hänen Poikansa, ainoan Kristuksen; Pyhän Hengen eli jumalallisen Puolustajan; ja ihmisen Jumalan kuvana ja kaltaisena.
3. Me tunnustamme , että Jumalan suoma synnin anteeksianto tarkoittaa synnin hävittämistä ja sitä henkistä ymmärrystä, joka karkottaa pahan epätodellisena. Mutta uskoa syntiin rangaistaan niin kauan kuin tämä usko kestää.
4. Me tunnustamme Jeesuksen sovituksen todisteeksi jumalallisesta vaikutusvoimaisesta Rakkaudesta, joka tuo ilmi ihmisen yhteyden Jumalan kanssa Kristuksen Jeesuksen, Tiennäyttäjän, kautta, ja me uskomme, että ihminen pelastuu Kristuksen kautta, Totuuden, Elämän ja Rakkauden kautta, minkä Galilean Profeetta todisti parantamalla sairaat ja voittamalla synnin ja kuoleman.
5. Me tunnustamme, että Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja hänen ylösnousemuksensa auttoivat nostamaan uskoa ymmärtämään ikuista Elämää, Sielun, Hengen, kaikkeutta ja aineen olemattomuutta.
6. Ja me vakaasti lupaamme valvoa, ja rukoilla, että meillä olisi se Mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli; tehdä muille samoin kuin haluaisimme heidän tekevän meille; ja olla armeliaita, oikeudenmukaisia ja puhtaita.
- SUOMESSA: tuli Saksasta v. 1919, jolloin Saksassa laulua opiskellut Anne Behse palasi Suomeen ja ryhtyi praktikanttiksi
- 1955 perustettiin rekisteröity yhdistys: Kristillisen Tieteen Yhdistys (nykyisin n. 10 jäsentä), säännöllisesti liikkeen kirjallisuutta saavia on maassamme n. 50.
- toimintaa Helsingissä, jossa lukusali
- julkaisu: Christian Science Viestin, joka julkaistaan nykyisin verkkojulkaisuna v. 2010 lähtien.

KRISTIYHTEISö
- perustettiin v. 1922 Sveitsissä, joukko teologian opiskelijoita kääntyi Rudolf Steinerin puoleen. Perustajista tärkein Friedrich Rittelmeyer (1872-1938), Berliinin Neue Kirchen evankelisen seurakunnan kirkkoherra.
- Steiner ja antroposofia vaikuttanut laajasti oppeihin ja elämään
- yhteisö piti itseään eräänlaisena kristinuskon uudistusliikkeenä
- Stuttgarttiin kansainvälinen keskus. Lehti: Die Christengemeinschaft
- 1941 natsit lakkauttivat kristiyhteisön, 1945 alettiin alusta
- kristiyhteisön pappisseminaareja on Stuttgartissa ja Leipzigissa, Forest Row'ssa Englannissa. Koulutus Steinerin hengentieteen mukaista
- sakramentti ja kulttiyhteisö: tärkeimmässä asemassa sakramentit kaste, konfirmaatio, rippi, ehtoollinen, avioonvihkiminen, papiksivihkiminen ja viimeinen voitelu.
- keskeinen sakramentti on ihmisvihkitoimitus (Menschen-Weihehandlung), joka muistuttaa room.kat. kirkon messua. Osanottaja saa viinin ja leivän muodossa "Kristusimpulsseja", jotka edesauttavat hänen ja samalla koko maailman henkistymiskehitystä.
- Suomeen perustettiin 1966-67, ja rekisteröityi 1969. Vakinaisia srk:ia Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa, toimintaa ollut myös Joensuussa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Porissa ja Vaasassa. Jäseniä alle pari sataa.
- julkaisu: Kristiyhteisö-lehti

MAAILMANLAAJUINEN JUMALAN KIRKKO
- The Worldwide Church of God, jonka perusti Herbert W. Armstrong (1892-1986). Aloitti 1934 radio-ohjelman ja alkoi julkaista The Plain Truth -lehteä.
- vaikutteita 7. päivän adventismista
- Plain Truth -lehden levikki oli n. 8 miljoonaa kpl (7:llä kielellä).
- The World Tomorrow -ohjelmaa lähetetty sekä radiosta että TV:stä
- Kalifornian Pasadenassa Ambassador College (perustettu 1947)
- Kirkolla jonkinlainen kontakti 100 miljoonaan ihmiseen!
- varsinaisia jäseniä on n. 50000-100000.
- Kirkko pitää itseään ainoana oikeana tosi kirkkona, joka on vainon kohteena oleva "pieni lauma".
- vastustaa darvinismia ja uskoo Jumalan luoneen ihmisen 6000 v. sitten
- seuraa opeissaan Israelin kadonneita sukukuntia (Amerikka Efraimin jälkeläisiä, Englanti Manassen)
- lopunajan ja 1000-vuotisen valtakunnan odotus
- kiinnostunut ajankohtaisesta politiikasta, jota käsittelee Raamatun valossa lehdissään ja ohjelmissaan
- Armstrong ennusti Jeesuksen paluuta mm. vuoteen 1972
- aikuiskaste, ehtoollinen kerran vuodessa (juutalaisten pääsiäisenä), korostaa VT:n lain noudattamista
- kieltää kolminaisuusopin
- SUOMESSA vain yksittäisiä kirkon ystäviä (Muissa Pohjoismaissa järjestäytyneempää toimintaa), mutta Plain Truth lehti ilmestynyt useille ihmisille ja myös joihinkin kirjastoihin

PERHEIDEN MAAILMANRAUHANJÄRJESTÖ RY. (MOONILAISUUS)
- kansanomaisesti kutsuttuna moonilaisuus syntyi II maailmansodan jälkeen Pohjois-Koreassa, josta perustaja Sun Myung Moon (1920-2012) siirtyi Etelä-Koreaan (1950); 1970-luvulta lähtien keskuspaikkana USA
- Moon kääntyi kristinuskoon (metodisti) ja koki, että hänen tulee saattaa Jeesuksen aloittama pelastustyö loppuun
- Jeesuksen pelastustyö jäi kesken, hän ennätti hankkia vain hengellisen pelastuksen, mutta ei fyysistä, sillä Jeesus ristiinnaulittiin ennen kuin hän ennätti menemään naimisiin ja perustamaan pyhää perhettä. Moon perusti pyhän perheen.
- Moon on 1990-luvulla myöntänyt olevansa uusi Messias, ihmiskunnan pelastaja.
- nimenä yleisesti Yhdistymiskirkko (Unification Church, eli The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity).
- pyrkii luomaan yhteyttä eri uskontojen, kulttuurin ja tieteen alueilla
- juuret kristinuskossa, mutta erikoispiirteet Moonilta ja Kiinan uskonnollisuudesta (taolaisuus, josta jang ja jin, kungfutselaisuus, buddhalaisuus)
- Moonin pääteos: The Divine Principle, v.1957
- Moonin avioliitosta (moonilaisista) syntyneet lapset ovat vapaita perisynnistä, siksi Moon vihki elinaikanaan itse liikkeen jäsenten avioliitot (suuria joukkovihkimisiä, jopa kymmeniätuhansia aviopareja kerralla esim. Soulissa)
- Moon itse ehdotti sopivat aviopuolisot liikkeen jäsenille (esim. moonilaisuuteen kuuluva suomalainen tuttavani, nuori nainen sai yllättäen puolisonsa Tsekistä)
- SUOMESSA: tuli 70-luvulla Saksasta ja rekisteröitiin 1973 "Maailman Kristinuskon Yhdistämisseura" -nimellä (n. 40 jäsentä)
- v. 1998 nimi muutettiin Perheiden Maailmanrauhanjärjestöksi
- nykyinen nimikin kertoo, että liike korostaa perheen merkitystä, puolisoiden keskinäistä rakkautta ja omistautumista toisilleen sekä vastuullisesta lasten kasvattamisesta ja rakastamisesta
- Toimintaa lähinnä Helsingissä, jossa sunnuntaisin jumalanpalvelus Itä-Keskuksessa.
- yhteydenotto-osoite: Peace Center, Pihlajatie 42-44 B 85, 00270 Helsinki
- kannattajia maailmanlaajuisesti liikkeen itsensä mukaan n. 3 miljoonaa, mutta todellinen määrä lienee alle 500 000.
RASTAFARIT
- Jamaikalla syntynyt jo 1930-luvulla, reggae-musiikista tunnettu.
- nimi tulee Haile Selassien (1892-1975) aiemmasta nimestä ras Tafari. Ras = prinssi, ruhtinas; Tafari oli tavallinen sukunimi. ras Tafari katsoi olleensa kuningas Salomon ja Saban kuningattaren perillinen
- V. 1966 Haile Selassie kävi Jamaikalla ja häntä palvottiin Messiaana ja Rastat uskovat hänen olevan edelleen elossa.
- Rastafarit ovat kasvissyöjiä ja antavat hiustensa kasvaa VT:n nasiirien tapaan, käyttävät Ganjaa eli kannabista luonnon omaa lääkettä, joka auttaa meditoimisessa ja itsetutkistelussa
- Suomessa vähäistä, mutta nuoret kuunnelleet erityisesti 80-luvulla reggae-musiikkia (mm. Bob Marley)
- kansainvälinen Rastafari-sivusto tunnistaa Suomen yhdistyksen, mutta ilmoittaa, ettei sivusto enää toimi: "Selassie Center - Finland - Home Page of Rastafari Selassie Center, Finland. Door peep shall not enter."