YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

USKONTO

OPPIMATERIAALIA NETISSÄ VUODESTA 1999 LÄHTIEN


PSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSIT:
PSYKOLOGIAN MAAILMA -VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE (vlogi) - uudet OPSit

PS7 ABI KERTAUSKURSSI (opetustilanne) - VANHA OPS

(OPS 2016 ja 2021):
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen


Uskonto: UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6
Filosofia: FI1 FI2 FI3 FI4 FI5
Monet luterilaispohjaiset yhteisöt ovat syntyneet tietyn asian tiimoilta. Luterilainen kirkko ei ole aina katsonut suopeasti tiettyjä asioita korostavia yhteisöjä tai ainakin yhteisön edustajat ovat kokeneet näin. Niinpä esim. karismaattiseen liikkeeseen liittyvät henkilöt ovat mieluummin perustaneet oman yhteisön tehtävienhoitoa varten kuin, että toimisivat suoraan esim. seurakuntapastoreina. Samoin vuoden 1988 naispappeuden hyväksyminen kirkossa synnytti tai vahvisti jo syntyneiden liikkeiden pesäeron tekoa kirkkoa ja paikallisseurakuntia kohtaan. Kuvassa on 1.Kor.14-luvun kohta (punaisella: "naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia"), johon näissä fundamentalistissa liikkeissä alkutekstin tulkintoihin ja kirkkohistoriallisiin tilanteisiin vedoten turvaudutaan taistelussa naispappeutta vastaan Suomen kirkossa, jossa naispappeus on ollut virallisesti hyväksytty jo 30 vuotta!


SUOMEN USKONNOLLINEN KENTTÄ
(linkit sivustoni teksteihin):

SUURIMPIA:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen helluntaiherätys
Islam
Jehovan todistajat
Suomen Vapaakirkko
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen Adventtikirkko
Mormonit

MUITA KRISTILLISIÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Pelastusarmeija
Anglikaanit
Baptismi
Metodismi
Evankelikaalisia
Karismaattisia
Muita luterilaisia ja kristillisiä

MUITA USKONNOLLISIA YHTEISÖJÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Krist.vaikutteisia
Buddhalaisuus
Juutalaisuus
Hindulaisperäisiä
Synkretistisiä
Muita


Luterilaisia ja luterilaisuuden pohjalta syntyneitä sekä muita kristillisiä yhteisöjäTällä sivulla esittelen seuraavat seurakunnat tai yhteisöt:
SUOMEN TEOLOGINEN INSTITUUTTI
TUOMASYHTEISÖ RY.
HENGEN UUDISTUS KIRKOSSAMME
RUKOUSPALVELU RY.
RUKOUSYSTÄVÄT RY.
SAVO-KARJALAN RAAMATUNOPISKELIJAT RY.
PAAVALIN SYNODI
SUOMEN LUTHER-SÄÄTIÖ
SUOMEN VAPAA EVANKELISLUTERILAINEN SEURAKUNTALIITTO
SUOMEN TUNNUSTUKSELLINEN LUTERILAINEN KIRKKO (STLK)
NOKIA-MISSIO ja mainintana Nokia Missio Church ja Missiomaailma
HERRAN KANSA
ISRAEL-TYÖ
JAHVE JESHUAN SEURAKUNTA (Suomen Seurakuntien Rukoilevaiset)
KRISTILLISTEN TEKOJEN KIRKKO
KRISTUKSEN SEURAKUNTA
LASARUS-VELJET
RAAMATTU KANSALLE RY.
RAAMATTU PUHUU (THE BIBLE SPEAKS)
SUOMEN UUSAPOSTOLINEN KIRKKO
SUOMEN VAPAA LÄHETYS


Suomen Teologisen Instituutin kotisivu
Tuomasyhteisön kotisivu
Hengen Uudistus Kirkossamme -kotisivu
Rukouspalvelu ry:n (Seppo Juntunen) kotisivu
Rukousystävät ry:n (Pirkko Jalovaara) kotisivu
Paavalin synodin kotisivu
Suomen Luther-säätiö
Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto -kotisivu
Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen Kirkon kotisivu
Nokia Missio Churchin kotisivu
Missiomaailma ry:n kotisivu
Israel-työ ry:n kotisivu
Kristuksen seurakunnan -yhteystietosivu
Lasarus-veljien kotisivu
Raamattu Kansalle ry:n kotisivu
Raamattu Puhuu kotisivu
Suomen Uusapostolinen kirkko

Lisäksi kotisivuja, joiden seurakunnista ei alla olevassa tekstissäni kerrota:

Concordia ry:n kotisivu
Via Dolorosa ry:n kotisivu
Henotes seurakunnan kotisivu
Evankelisluterilainen tunnustuskirkko


HUOM! Tutustu liikkeisiin yllä mainittujen kotisivujen kautta, sillä itse en ole yhteisöjen tietoja päivittänyt lähivuosina muutoin kuin pyynnöstä (marraskuussa 2012 kävin yllämainituilla kotisivuilla ja päivitin jonkin verran tietoja) sekä lisäsi useita, erityisesti luterilaisia yhteisöjä mukaan.

- Ensin esitellyt ovat hyvinkin selkeästi luterilaisia ja kirkon sisällä toimivia, usein jonkin herätysliikkeen tai luterilaisen kirkon ryhmän sisällä tai yhteistyössä syntyneitä. Viimeisimpänä esitellyistä taas osa saattaa ajautua jo aika kauaksikin Suomen Ev.lut. Kirkon opeista ja näkemyksistä. Toki lisäksi tässä osiossa ovat mukana myös Ev.Lut. kirkosta selkeästi eronneet jo vähän "iäkkäämätkin" luterilaiset yhteisöt.

SUOMEN TEOLOGINEN INSTITUUTTI
- Lähinnä viidesläisten (sekä SLEY:n ja Rukoilevaisten) Raamattuun vahvasti sitoutuneiden herätysliikkeiden yhteistyönä syntyi joulukuussa 1987 ikäänkuin vastapainoksi Helsingin Yliopistossa harjoitettavalle teologiselle tieteelle tai, kuten voidaan sanoa, tuomaan yliopistoteologian rinnalle (ei vastaan) raikkaan tuulahduksen maailmalla vahvasti esillä olevasta raamatullisesta tieteellisestä teologisesta tutkimuksesta.
- harjoittaa teologista tutkimusta, järjestää luentoja teologian opiskelijoille ja muille kiinnostuneille teologian eri oppialojen aiheista
- sitoutuu toiminnassaan Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen
- puheenjohtajana Lasse Nikkarikoski ja instituutin pääsihteerinä Henrik Perret
- tutkijana STI:ssä työskentelee Timo Eskola, jonka kirjoista pääosin STI:n julkaisut koostuvat
- STI sijaitsee lähes Helsingin keskustassa Kaisaniemenkadulla
- lehti: Kulmakivi (voi lukea netissä STI:n sivuilta)

TUOMASYHTEISÖ RY.
- Tuomasyhteisö ry. on Helsingin Tuomasmessun taustayhteisö
- Ensimmäinen Tuomasmessu vietettiin 1988 Helsingissä Mikael Agricolan kirkossa
- Yhteisö mainostaa Tuomasmessua Euroopan suosituimmaksi jumalanpalvelukseksi
- keskeisenä henkilönä Tuomasmessun alkuaikoina oli mm. TT Miikka Ruokanen
- Tuomasyhteisö toimii täysin luterilaisen kirkon sisällä ja tiloissa, edelleen pääkirkkona Helsingissä on Agricolan kirkko
- Tuomasmessuja järjestetään nykyisin luterilaisten seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin lähes kaikkialla Suomessa
- Tuomasmessuun kuului alunalkaenkin niin vanhoja luterilaisia ja yleiskirkollisia perinteitä kuin nykyaikaista "rentoutta"
- esim. ristisaatto on ollut tyypillinen osa Tuomasmessua
- messun tarkoitus on yksinkertaisesti saattaa tämän päivän kiireinen, hektistä elämää ja usein turvattomuutta kokeva ihminen hetkeksi kokemaan rauhaa, hiljaisuutta, Jumalan läsnäoloa, uskonyhteisön yhteyttä, turvallisuutta ja rukoushenkeä (huom. mainitut termit ja asiat minun eli Jyrkin omia kokemuksia). Musiikilla on messussa keskeinen roolinsa

HENGEN UUDISTUS KIRKOSSAMME
- liike sai alkunsa 1970-luvun luterilaisessa kirkossa, kun maailmalla alkoi levitä 1960-luvulla ns. karismaattinen liike.
- toiminta alkoi v. 1978 ja se sai kannattajia erityisesti Kansan Raamattuseuran ja Suomen Ev.Lut. Kansanlähetyksen keskuudesta
- korostaa karismaattisuuden tavoin armolahjoja, rukousta ja ylistystä
- HU:n kotisivuilta, tavoitteet ja toiminta:
"Hengen uudistus kirkossamme ry on Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa toimiva uudistusliike, jonka tarkoituksena on:
- rohkaista Suomen evankelisluterilaista kirkkoa seurakuntineen sekä kirkon piirissä toimivia herätysliikkeitä ja yhdistyksiä jatkuvaan hengelliseen uudistumiseen,
- korostaa Pyhän Hengen, armolahjojen, rukouksen ja yhteyden merkitystä kristillisten kirkkojen, yhteisöjen ja yksityisten kristittyjen elämässä,
- selvittää Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä karismaattisuuden raamatullisia ja teologisia perusteita, sisältöä, tehtävää ja merkitystä yhdessä muiden kirkollisten toimijoiden kanssa,
- harjoittaa julistus-, opetus- ja koulutustoimintaa spiritualiteetin vahvistamiseksi sekä
- toimia seurakunnissa kirkon jäsenten seurakuntayhteyden vahvistamiseksi sekä eri kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen ja niiden jäsenten välisen elävän yhteyden toteutumiseksi."

- yhdistykseen kuuluu n. 900 jäsentä (2012)

RUKOUSPALVELU RY.
- Seppo Juntusen saatua lahja parantaa sairaita teki Alppilan seurakuntapapista kiertävän rukoilevan papin 1990-luvun alussa; sysäyksenä julkisuuteen tulossa oli -90 esiintyminen Hannu Karpon ohjelmassa "Karpolla on asiaa"
- Juntusen parina yhdistyksessä sairaiden puolesta rukoili myös mainostoimiston johtaja Pirkko Jalovaara. Vuoden 2002 alusta kuitenkin Jalovaaran ja Juntusen tiet erosivat. Jalovaaran työn ympärille perustettiin oma järjestö: Rukousystävät ry.
- Rukouspalvelu ry. järjestää Sanan ja rukouksen iltoja eri puolella Suomea yhteistyössä paikallisen seurakunnan kanssa (mahdollisesti muukin srk kuin luterilainen)
- illoissa voi kokea kaatumisia ja parantumisia (mikä tietenkin tieteellisesti ajatellen mahdotonta, mutta asia kuuluukin uskon todellisuuden piiriin)
- korostaa Jumalan mahdollisuuksia toimia Pyhän Henkensä kautta tänäkin päivänä uskoville annettujen armolahjojen kautta; pyrkimyksenä palvella kärsiviä ihmisiä ja kohdata heidän tarpeensa rukouksessa
- yhden miehen varaan syntynyt luterilainen yhdistys, jonka toiminta ylittää kirkkokuntarajat
- Seppo Juntunen tunnetaan hyvin matalan profiilin tavallisena ja rauhallisena puhujana ja pappina. Siksi on jopa pidetty outona, että juuri hänestä tuli ihmisten puolesta elämäntyökseen rukoileva sielunhoitaja

RUKOUSYSTÄVÄT RY.
- rukoileva yritysjohtaja Pirkko Jalovaara irtautui yhteistyöstä Seppo Juntusen kanssa ja perusti vuonna 2002 oman rukousyhteisön, Rukousystävät Ry:n.
- Jalovaaran toiminta on samantyyppistä kuin Juntusellakin. Hän kiertää eri puolilla Suomea seurakunnissa järjestämässä rukousiltoja, jonne ihmiset saavat tulla huoliensa ja sairauksiensa kanssa rukoilemaan yhdessä Jalovaaran kanssa
- Jalovaaran toiminnassa näkyy selkeästi hänen mainostoimisto taustansa: esim. hänen kotisivunsa korostaa jatkuvasti "Pirkkoa", sivuilta löytyy medialinkkejä, parantuneiden haastatteluja, on oma lehti ja kustantamo jne.
- perusajatuksena Jalovaaralla on kuitenkin olla yhdistyksen nimen mukaan rukousystävä rukousystävää tarvitseville ihmisille
- julkaisee Rukousystävä-lehteä
- kirja- ja äänitekustantamona toimii Rukous-Kustannus Oy

SAVO-KARJALAN RAAMATUNOPISKELIJAT RY.
- perustettu 1974, y-tunnus v. 1978, jotta Suomessa annettaisiin raitista ja puhdasta raamatunopetusta; keskuspaikkana alunperin Savonlinna
- perustajana joukko savolaisia kristittyjä sekä nuorisonohjaaja, myöhemmin Raamatun opettaja Enni Savitie (1933-1993)
- Savitie sai vaikutteita Helsingin Raamattukoulussa opetusneuvos Kerttu Vainikaiselta (opiskellessaan hänen johdolla 1958-60; toimi myös Vainikaisen kirjojen kustantajana: Verho vedetään syrjään, Lupauksen kansa - luvattu maa, Jeesuksen elämä tapahtumajärjestyksessään). sekä ev.lut. Kansanlähetyksellä ollessaan Säämingin krist. opiston matkasihteerinä 1965-73
- yhdistyksen piirissä Savitie antoi raamatunopetusta siten, että v. 1992 oli saatu koko Raamattu luennoitua luku luvulta lävitse. Pian tämän valtavan elämäntyön jälkeen Enni Savitie kuoli (1993). Tunsin Savitien henkilökohtaisesti ollessani oppilaitosteologina Savonlinnassa vuosina 1987-1991, autoin häntä mm. tietokoneasioissa sekä Vainikaisen Jeesuksen elämä tapahtumajärjestyksessään -kirjan teossa. Enni oli tietyllä tavalla hyvin yksinäinen ihminen ja hän toivoikin aina, että keskustelisimme pitkään Raamatusta ja hengellisistä asioista.
- Savitie sekä yhteisö nykyäänkin painottavat uskoa Raamatun täyteen auktoriteettiin sekä sen sanoman jumalalliseen inspiraatioon
- täysin luterilainen yhdistys, jonka nykyisenä toiminnanvetäjänä ainakin yritystietojen mukaan on punkaharjulainen Anne-Maarit Parviainen

PAAVALIN SYNODI
- taustalla Raamattu ja tunnustus-liike, joka Suomessa syntyi 1960-luvulla korostamaan kirkon liberalisoitumisen rinnalla raamatullista kristillisyyttä
- Vuonna 1976 pidettiin liikkeen kokous Helsingin Paavalin kirkossa ja aiheena oli naispappeuskeskustelu. Kokouksessa hyväksyttiin Kirkon virka ja naispappeus -julkilausuma, jossa sanottiin ehdoton ei naispappeudelle ja apostolisen virkaperinteen rikkomiselle. Tämän kokouksen jälkeen lehdistö antoi Raamattu ja tunnustus-liikkeelle (joka oli hyvin tuntematon harvojen kokoontumistensa vuoksi) pilkkanimen Paavalin synodi. Paavalin synodilaiset itsekin katsovat liikeen varsinaisesti syntyneen tuosta kokouksesta.
- vuodesta 1977 lähtien Paavalin synodi on julkaissut Sisarenpoika-lehteään
- 1980-luvulla väittely naispappeudesta nousi uudelleen vahvasti esiin. Tuolloin lähinnä SLEY:n, Kansanlähetyksen ja muutamien muiden viidesläisten herätysliikkeiden papit liittyivät Paavalin synodin joukkoihin esiin vastustamaan naispappeutta. Tunnetuksi tuli mm. Anssi Simojoen kirjoittama kirja "Herran käsky: Asiatietoa naispappeuskysymyksestä" (Helsinki: Sley-kirjat, 1984).
- korostaa ehdottomasti Raamattua ainoana uskon, uskonopin ja elämän auktoriteettinä - koskien myös ja nimenomaan kirkkoa, joka on Kristuksen ruumis.
- ei vastusta ainoastaan naispappeutta, vaan kaikkea, mikä on P.synodin näkemyksen mukaan selkeästi ristiriidassa Raamatun kanssa.
- nykyisin (2012) puheenjohtajana pastori Johan Helkkula, varapj:na pastori Timo Keskitalo

SUOMEN LUTHER-SÄÄTIÖ
- SLS syntyi v. 1999 tiettyjen luterilaisten pappien toimesta kritiikkinä maallistuvaa ja naispapistuvaa virallista ev.lut. kirkkoa kohtaan.
- säätiön papit ja kannattajat tulevat erityisesti kahdesta herätysliikkeestä: SLEY (evankeliset) ja SEKL (kansanlähetys), mm. perustajistoon kuului myös Paavalin synodin synnyssä mukana ollut pastori Simo Kiviranta (jolla oli yhteys SLEY:n) ja nykyisenä säätiön piispana toimii SEKL:n entinen pitkäaikainen pääsihteeri Matti Väisänen.
- Luther-säätiö tunnetaan nimenomaan erittäin voimakkaasta naispappeuden vastustamisesta. Yksi huipentuma tässä kiistassa tapahtui v. 2004, kun Helsingin piispa Eero Huovinen oli mukana yhteisön (Markus-yhteisö) jumalanpalveluksessa ja säätiön nykyinen dekaani pastori Juhana Pohjola ehdotti epäsuorasti piispalle, ettei tämä osallistuisi hänen toimittamalleen ehtoolliselle. Pohjola oli tiettävästi kertonut joutuvansa vaikeaan valintatilanteeseen, mikäli piispa Huovinen, naispappeuden kannattajana, osallistuisi ehtoolliselle. Tunnen itse Eero Huovisen opiskeluajoiltani ja oli oikeastaan täysin selvä asia, että piispa Huovinen noudatti toivomusta (joka oli kyllä aivan käsittämätön) ja jätti käymättä ehtoollisella. Pohjolan kanssa sakastissa mukana oli myös pastori Sakari Korpinen.
- Nettisivuillaan Luther-säätiö kertoo tavoitteistaan yksinkertaisesti seuraavaa: 1) "Luther-säätiö on perustettu levittämään evankeliumia Kristuksesta ihmisten iankaikkiseksi pelastukseksi", 2) "Luther-säätiön toiminta perustuu Jumalan sanaan eli Pyhään Raamattuun ja sitä oikein selittäviin luterilaisiin Tunnustuskirjoihin", ja 3) "Luther-säätiön ensisijaisena työnäkynä on rakentaa kirkkomme sisällä jumalanpalvelus-seurakuntia".
- Lehti: Pyhäkön lamppu (luettavissa myös netistä säätiön sivuilta)
- säätiötä johtaa periaatteessa säätiön dekaani, pastori Juhana Pohjola ja piispana (Missionsprovinsen i Sverige och Finland piispaksi vihkiminen 2010) toimii pastori, TT Matti Väisänen (s. 1934)
- Suomen ev.lut. kirkko ei ole hyväksynyt Matti Väisästä piispojensa joukkoon, vaan v. 2010 Väisänen menetti luterilaisen kirkon pappisoikeutensa, lisäksi kirkko pitää Luther-säätiötä ns. skismaattisena (lat. schisma), joka tarkoittaakin jakautumista tai hajottamista - sitä, että ryhmä kieltäytyy alistumasta ajan kirkkolliseen johtoon ja olemaan siihen yhteydessä. Hereettisenä eli harhaoppisena säätiötä ei kuitenkaan pidetä, sillä Suomen ev.lut. kirkossa naispappeuden vastustaminen ei ole heresia.
- Säätiön toiminta alkaa nykyisellään kattaa jo suuren osan Suomea. Jumalanpalvelusyhteisöjä on kaikissa suurimmissa kaupungeissa jo yhteensä 27 ja työntekijöitä 29 (v. 2012).
- vaikka säätiö on tullut negatiivisessa mielessä tunnetuksi juuri naispappeuden vastustuksestaan, säätiö korostaa jumalanpalvelusyhteisöjä ja seurakuntaelämää, joka kumpuaa puhtaasti ja ehdottomasti Raamatun auktoriteetin pohjalta (myös nimikin kertoo, että Lutherin raamatuntulkinta on säätiölle opillisesti myös tärkeää).

SUOMEN VAPAA EVANKELISLUTERILAINEN SEURAKUNTALIITTO
- syntyi protestina Suomen luterilaisen kirkon ja SLEY:n liian vapaalle uskontulkinnalle ja kirkkokurin puuttumiselle sekä sille, että evankeliset halusivat pysyä valtiokirkon yhteydessä. Perustettiin v. 1928
- sai vaikutteita USA:n luterilaisuudesta (Missouri-synodi) ja Saksan luterilaisten vapaakirkoista
- SVELS on viiden itsenäisen seurakunnan (Helsinki, Karstula, Tampere, Marttila, Veteli) yhteistyöelin
- korostaa varauksetonta tunnustautumista Raamatun auktoriteettiin ja sen erehtymättömyyteen sekä ristinevankeliumin keskeisyyteen.
- korostaa erityisesti luterilaista kristillisyyttä
- julkaisu: Seurakuntalehti (levikki 450 kpl)
- seurakuntaliiton johtajana toimii Seppo Salo
- seurakuntien jäsenmäärä 530 (v. 2011)

SUOMEN TUNNUSTUKSELLINEN LUTERILAINEN KIRKKO (STLK)
- syntyi protestina Suomen luterilaisen kirkon ja SLEY:n liian vapaalle uskontulkinnalle ja kirkkokurin puuttumiselle sekä sille, että evankeliset halusivat pysyä valtiokirkon yhteydessä. Perustettiin v. 1929
- STLK:n sivulta löytyy lyhyesti peruskorostus: "Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko tunnustaa, että Pyhän Raamatun sekä Vanhan että Uuden Testamentin kaikki kanoniset kirjat ovat Jumalan omaa sanaa ja ilmoitusta ja siis ainoa tuomari ja määrääjä opin ja vaelluksen asioissa. Kirkkokunta tunnustaa lisäksi, että Evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjojen oppi on Pyhän Raamatun puhdasta ja väärentymätöntä oppia, koska se on raamatusta otettu. Nämä tunnustuskirjat ovat kolme pääuskontunnustusta eli Apostolinen, Nikealainen ja Atanasioksen uskontunnustus sekä muuttamaton Augsburgin tunnustus, Augsburgin tunnustuksen puollustus, Schmalkaldenin uskonkohdat, Vähä katekismus, Iso katekismus ja Yksimielisyyden ohje niin kuin ne ovat vuonna 1580 julkaistussa Yksimielisyyden kirjassa."
- Näin STLK:n perustana korostuu vahvasti luterilaisuus, Lutherin ja uskonpuhdistuksen uskon ja opin määrittely sekä erityisesti Raamatun erehtymättömyys ja käyttö ainoana elämän ja uskon ohjenuorana.
- seurakuntia on kaksi: Helsingin ja Tampereen seurakunnat
- toiminnan keskuspaikkana on Helsinki (Fabianinkatu 13A), jossa järjestetään jumalanpalvelus, raamattuluentoja, nuorten iltoja ja pyhäkoulua
- toimintaa myös monilla muilla paikkakunnilla, erityisesti Lahdessa ja Tampereella. Lisäksi kirkkokunnalla on Siitamaja Orivedellä
- kirkkokunnan johtajana pastori Kimmo Närhi (2012) ja varajohtajana yksi Suomen parhaimmista postikorttitaiteilijoista ja erityisesti tunnetuksi tullut Helsinki-maalauksistaan, Kimmo Pälikkö. Kimmö Pälikkö on julkaissut myös omilla sivuillaan Ns. Taustaa -kirjasarjat, joissa vastustetaan evoluutioteoriaa epätieteellisenä ja pyritään osoittamaan Raamatun luomiskertomuksen paikkansapitävyys
- julkaisu: Luterilainen (voi lukea kirkkokunnan sivuilta netissä); päätoimittajana toimii edelleen pitkänlinjan STLK:läinen Markku Särelä.
- jäsenmäärä n. 330 (2010)

NOKIA-MISSIO
- Nokian herätys alkoi 1990-luvun alussa, kun Nokian silloinen kirkkoherra Markku Koivisto parantui yllättäen imusolmukesyövästä ja alkoi järjestää kirkossaan ns. torstai-iltoja, joissa rukoiltiin Jumalalta parantumista, ylistettiin, laulettiin uutta ylistysmusiikkia, rukoiltiin ihmisten puolesta, jotka kokivat kaatumisia jne.
- Hyvin keskeisessä roolissa Nokian herätyksessä oli sekä parantumiset, kaatumiset että kielilläpuhuminen ja ylistys
- Suomen Ev.Lut. Kirkko ja sen Tampereen hiippakunta joutui ottamaan kantaa herätykseen ja tuolloinen piispa Juha Pihkala joutui keskustelemaan voimakkaasti Koiviston kanssa kirkon ja seurakunnan toiminnan rajoista. Pihkalalla oli syvä huoli erityisesti niistä ihmisistä, jotka osallistuivat tällaiseen Pyhän Hengen toimintaan. Huoli siitä, että ihmiset tulisivat pettymään ja kokisivat tämän mahdollisesti henkisesti hyvin raskaana (huom. omaa tulkintaani Pihkalan ja Koiviston välisistä julkisuuteen tulleista lausunnoista ja keskusteluista, Juha Pihkalan sydämellisyyden, mutta toisaalta myös jalatmaassa-tyylin tuntien)
- Koivisto pidätettiin v.2007 puoleksi vuodeksi pappisviran hoitamisesta, tämän jälkeen hän sai viranhoitamisen takaisin
- v.2008 Koivisto osallistui Tampereen piispan vaaliin, mutta sai vähiten ääniä ja pian hän erosikin ev.lut. kirkosta ja syksyllä 2008 hän perusti uuden kirkkokunnan Nokia Missio Churchin
- Nokia Misso Church tuli tunnetuksi hyvin amerikkalaistyylisestä toiminnastaan: vauhdikkaasta ylistysmusiikista, ylistystanssista, liikkumisesta Pyhän Hengen voimasta, kaatumisista jne. Erikoisia ilmiöitä ovat olleet mm. Sotakoulu, johon erityisesti nuoria aikuisia kutsuttiin mukaan tietynlaista hengellistä sodankäyntiä opiskelemaan, niin että Pyhän Hengen voimassa ja valtuutuksessa he voisivat parantaa sairaita ja elää ihmeiden keskellä.
- opin keskuksena on Raamattu, mutta Nokian herätys on alusta alkaen kuulunut maailmalla vahvasti kasvaneeseen karismaattiseen liikkeeseen, jolloin erityisesti Raamattuun liittyvät Pyhää Henkeä, armolahjoja, Hengen täyteyttä ym. korostavat kohdat ovat olleet keskeisessä roolissa.
- Nokia Missio Churchin seurakuntanäkemys on myös amerikkalaista perua oleva (osin myös etelä-korealaiselta Paul Yonggi Cholta lähtöisin) soluseurakuntanäkemys (jota jo lähes 40 vuotta sitten korosti mm. Kansan Raamattuseura), jossa kristityn elämän nähdään parhaiten toteutuvan pienissä muutamien kymmenien henkilöiden tai korkeintaan satojen ryhmissä. Esim. Tampereella toimiikin noin 30 solua.
- Kirkkokunta Nokia Missio Churchilla on paikallisseurakunnat Tampereella, Helsingissä, Jyväskylässä, Hämeenlinnassa, Raumalla ja Rovaniemellä.
- Vuonna 2011 joutui jättämään kaikki tehtävänsä liikkeessä "seksuaalisten rajojen rikkomisen" vuoksi.
- Vuonna 2012 kirkkokunta/seurakunta jakautui kahteen osaan: Nokia Missio Churchin johtoon nousi pastori Timo Aro-Heinilä ja Nokia Missio ry:n Markus Korhonen. Pian tämän jälkeen Nokia Missio ry. muutti nimensä Missiomaailmaksi ja aloitti tiiviin yhteistyön Tampereen helluntaiseurakunnan kanssa.

HERRAN KANSA
- perustaja Pekka Mikkonen (6.12.1863-21.5.1936), toimi Leningradin suomalaisten keskuudessa maallikkosaarnaajana ja liittyi sitten baptisteihin, mutta perusti pian oman yhteisön, koska hän vaati mm. jalkojen pesua ehtoollisen yhteydessä; Herran Kansa -yhteisön keskuspaikaksi Kuokkala Karjalan kannaksella.
- v. 1940 rekisteröity, pääseurakunta Pyhäselän kunnan Suhmuran kylässä
- srk:ia myös Mäntsälässä, Helsingissä, Riihimäellä, Pukkilassa, Tampereella.
- jäseniä sanotaan olevan useita satoja (eivät kuulu mihinkään rekisteriin, siksi vaikea arvioida)
- Suhmuran kylässä oma hautausmaa, vanhainkoti (joht. Paavo Eskelinen, myös Herran Kansa -liikkeen johtaja).
- laulukirja: Lauluja Karitsan askelissa (sis. 1256 liikkeen omassa piirissä syntynyttä laulua, joista yli 1000 Mikkosen tekemiä)
- julkaisu (kk): Herran kansan sanomia Karitsan askelissa (ilmestynyt jo kymmeniä vuosia).
- perheet suuria, sillä ehkäisyä ei hyväksytä
- Oppi: aikuisten upotuskaste, jalkojen pesu ennen ehtoollista, kirkollisten juhlapyhien hylkääminen, lauantain pitäminen sapattina (7.päivän adventistien tavoin).
- osin luterilainen, mutta paremminkin baptismitausta

ISRAEL-TYÖ
- 1981 perustettu; perustajana Israelin Ystävien luterilainen aktiivijäsen
- johtajana evankelista Esa Keuru (Turku)
- Kotisivuilta: "Israel-työ ry on yhteiskristillinen yhdistys, jonka päätehtävänä on evankeliointi. Israel-työ ry ei ole erillinen seurakunta, vaan pyrkii yhdistämään ja rakentamaan siltoja seurakuntien välille".
- työntekijöitä n. 20, joista puolet Israelissa (lähettäjäpiirien tukemana)
- luterilainen tausta

JAHVE JESHUAN SEURAKUNTA (Suomen Seurakuntien Rukoilevaiset)
- Seurakunnan toiminnasta ei minulla ole tällä hetkellä tietoa. Toiminta saattaa olla loppunut.
- Käyttävät Jumala-sanan tilalla Jahvea ja Jeesus-nimen Jeshuaa; esim. "Sillä niin on Jahve maailmaa rakastanut, että antoi Jeshuan..." (Joh.3:16). Jeesus Kristus -nimitys on harhaoppinen (näkemys syntyi perustajan Israelin-matkan jälkeen (1981)
- perustettu Nokialla (vsta 1984 Jahve Jeshuan seurakunta -nimi)
- perustaja: pelastusarmeijan entinen kersantti Bernhard Vanhanen (vaikutteita Yli-Vainiolta); huomasi, että ylivainiolaisesta kaatamisesta luovuttiin srk:ssa ja perusti oman ryhmän nokialaisista, jotka jatkoivat "kaatamista" erityisenä Jumalan kosketuksen merkkinä pitäen.
- Vanhanen erosi ev.lut. kirkosta 1984
- v.1983 oma "Meidän Jahve Jeshuan UUSI TESTAMENTTI"
- keskeistä parantaminen kokouksissa, väitetään tapahtuneen todella vaikeitakin parantumisia (mm. syöpää, aivokalvontulehdusta, sydäntauteja, hampaiden paikkaamisia)
- aikuiskaste käytössä; perinteinen kaste Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen epäraamatullinen
- pohja luterilainen

KRISTILLISTEN TEKOJEN KIRKKO
- 1984 rekisteröitiin Tampereella
- pelastuminen kiinni hyvistä teoista, joita jokaisen uskovan tulee tehdä
- mukana ollut lähinnä Tampereen työttömiä
- esipaimen Leo, Suomen Työttömien Liitto ry:n hallituksen jäsen sekä Työttömien Sanomat -lehden toimitussihteeri; huom. vaikutteita ortodoksisuudesta
- tarkka jäsenmäärä 1.1.1990: 2, toiminta loppunut, sillä 2000-luvulla jäsenmäärä ollut 0=nolla.

KRISTUKSEN SEURAKUNTA
- Church of Christ (tunnettiin 80 -luvulla nimellä Boston Movement srk:n aloituspaikkakunnan mukaan)
- varsinainen perustaja Thomas (Kip) McKean (s. 1954) , joka perusti 1979 Boston Church of Christ -nimisen kirkon, työskentelee nykyään Portlandin Kristuksen srk:n pastorina/evankelistana
- toiminta laajeni 1982 evankelioimisryhmien myötä Lontooseen ja USAn muutamiin kaupunkeihin
- 1984 Ruotsiin, jonne tuli yhdysv. Andrew Fleming; Kristi Församling srk:aan Tukholmassa tutustui kesätyössä ollut entinen lut. nuori Harri Kalliokoski (nyk. dipl.ins.), joka liittyi liikkeeseen ja toi sen Suomeen 1991; viralliseksi nimeksi tuli Helsingin Kristuksen Opetuslapset ry.
- jäseniä (2003) n. 80 kpl, jäsenet nuoria aikuisia, aikuisia, lapsiperheitä ja vanhuksia
- nykyisin johtajana David Sandstorm
- Raamattua pidetään Jumalan Sanana ja elämän ohjenuorana. Näin ollen Raamattua kunnioitetaan auktoriteettina niissä asioissa, joista Raamattu puhuu.
- Raamattu on ainoa Jumalan ilmoitus, Pyhän Hengen innoittama Jumalan Sana (2 Piet 1:21). Muuta hengellistä kirjallisuutta pidetään hyödyllisenä kristityn elämälle ja kasvulle. (katso www.dpibooks.org)
- säännöllistä kristittyjen yhteyttä pidetään tärkeänä kristityn kasvulle ja hyvinvoinnille (Apt 2:41-47, 4:32). Samoin uskotaan, että Jumala voi käyttää jokaista kristittyä viemään ilon ja toivon sanomaa niille, jotka sitä haluavat ja tarvitsevat (Matt 5:14-16)
- ihminen pelastuu Jumalan armosta uskon kautta, korostuksena on ollut, että ihminen pelastuu vasta kun on käynyt läpi ns. 5 uskon tekoa: 1) sanoman kuuleminen, 2) uskominen, 3) katumus, 4) Jeesuksen tunnustaminen ja 5) upotuskaste
- ryhmään sitoudutaan voimakkaasti mm. siten, että uudelle jäsenelle annetaan nopeasti vastuullisia tehtäviä (esim. kastaminen), hän opettelee Raamatusta tiettyjä jakeita ulkoa ja hän saa säännöllistä liikkeen opin mukaista raamattuopetusta
- kolminaisuus hyväksytään, armolahjoihin suhtaudutaan kriittisesti perusteluna 1.Kor.13:10 (am. etelän-baptistien tulkintatapa, jonka mukaan täydellinen viittaa Raamattuun eikä Jeesukseen, ja profetoiminen ym. ovat kadonneet, kun Raamattu saatiin valmiiksi)
- johtajia ihannoidaan ja johtaja on srk ehdoton auktoriteetti
- toiminnassa keskeistä kadulla julistaminen, kutsuminen liikkeen tilaisuuksiin ja raamatuntutkisteluihin

LASARUS-VELJET
- juuret 1972 Israelin suomalaisten keskuudessa olleessa hengellisessä herätyksessä.
- johdossa Eero Israel Heikkilä
- pieni ryhmä tultuaan Suomeen alkoi julkaista monistetta "Huutavan ääni erämaassa" ja syksystä 1974 Kristus-Sanomat -lehteä.
- aluksi ev.lut. kirkon sisällä
- 1974 syntyi lehti- ja kirjallisuustyön toimintanimi Lasarus-veljet
- 1976 perustettiin Kristus-kirkko
- Lasarus-veljien kirjapaino-, raamattukoulu- ja sananlevitystyön keskuspaikka Säkylässä. Asuvat yhteisössä.
- julkaisut: Kristus-Sanomia, Ylistyslaulu Jumalalle, Ihanan osan evästä ja Laupias Samarialainen
- kritisoi ev.lut. kirkon sakramenttioppeja, ei-uskovien jäsenten kuulumista kirkkoon, reformoidun tavan mukaan kuvia kirkoissa, maallistuneisuutta
- korostaa Jeesuksen tulemusta ja 1000-vuotista valtakuntaa.
- uutta kastetta ei toimiteta niille, jotka ovat jo lapsena kastetut (kaste vain vertauskuvallinen toimitus), muutoin seurakunnan jäseneksi tullaan vasta aikuisena aikuiskasteen kautta.
- pyritään elämään vaatimatonta ja nöyrää elämää, jossa keskeistä on anteeksipyytäminen ja anteeksiantaminen (näin heidän oman näkemyksensä mukaan)
- Yhteisön alkuaikoina Lasarus-veljet eivät käyttäneet lääkkeitä, eivätkä käyneet lääkärissä. Nykyisin liikkeen jäsenten sairastuessa turvaudutaan terveyspalveluihin. Lapsilla on oma koulu ja he tenttivät oppimäärät kunnallisessa koulussa.
- 1990-luvulla jakoi laajasti lehteään Laupias Samarialainen nostaakseen EU-vastustusta
- Lasarus-veljistä on tehty Turun Yliopistossa pro gradu-tutkielma vuonna 1986 (Hatakka, E.: Säkylän Lasarus-veljet. Uskontososiologinen näkökulma yhteisön toimintaan. Uskontotieteen laitos). Lasarus-veljet eivät pidä tehtyä tutkielmaa kovinkaan puolueettomana ja objektiivisena.

RAAMATTU KANSALLE RY.
- helmikuussa 1987 syntynyt yhdistys, joka sai mallia Ruotsin Folkbibeln -käännöstyöhankeelta ja Norjan vastaavalta korjauskäännökseltä (Oversettelse 1988)
- pyrkimyksenä kääntää alkukielelle mahdollisimman uskollinen raamatunkäännös (käytännössä pitkälti vastaavaa kieliasua noudattava kuin 1938 hyväksytty virallinen käännös)
- ryhmä kritisoi voimakkaasti uutta viralliseksi 1992 hyväksyttyä Kirkkoraamattua ja sen käännöstä, pyrkimyksenä onkin ollut kääntää vaihtoehto tälle käännökselle
- yhdistykseen kuului 31.12.2011 5184 jäsentä
- Raamattu Kansalle ry. sai käännöstyönsä valmiiksi 2011 ja elokuussa 2012 Raamattuja alettiin myydä Suomessa.
- julkaisu: Raamattu Kansalle -jäsenlehti (päätoimittaja Asko Kariluoto)
- yhteiskristillinen pohja (lut, hellunt, vapaak, bapt)

RAAMATTU PUHUU (THE BIBLE SPEAKS)
- SYNTY: am. 1960-luvun lopulla, johtaja Carl Stevens (s.1929), ent. baptistipastori, joka toimi myös tunnustustenvälisten liikkeiden kuten Youth for Christian ja Gideonien toiminnassa.
- 1972 Stevens perusti raamattukoulun; 1976 muutti The Bible Speaks World Outreachin nyk. paikalle Lenoxiin Massachusettsiin (tuolloin nimeksi The Stevens School of The Bible).
- SUOMESSA:
- Suomen Raamattu Puhuu -seurakunnat toimivat osana kansainvälistä seurakuntien yhteyttä, joka tunnetaan nimellä Greater Grace World Outreach (GGWO). GGWO:iin kuuluu melkein 200 seurakuntaa noin 55 eri maassa. Suomessa seurakuntia on 14 mm. Helsingissä, Jyväskylässä, Kainuussa, Kuopiossa, Porissa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Kukin paikallisseurakunta on itsenäinen. - Historiaa: Pastori Carl H. Stevens on toiminut pastorina ja saarnannut 1960-luvun alusta. Vuonna 1972 hän perusti yhdessä pastori Daniel E. Lewisin ja tohtori Libbyn kanssa raamattukoulun (Northeast School of the Bible). Ensimmäisen valmistuvan luokan oppilaiden joukossa oli Thomas Schaller, joka saapui kesällä 1975 lähetystiimin kanssa Suomeen. Pastori Schallerin ja tiimin työn tuloksena Suomeen syntyi Raamattu Puhuu -seurakunta. Vuonna 1977 Pohjoismainen raamattukoulu aloitti toimintansa. Seurakuntia syntyi Suomessa sen jälkeen useita (Kuopio 1981, Turku 1984, Jyväskylä 1989, Tampere 1993, Vaasa 1997, Pori 1997, Kainuu 2003). Tämän lisäksi eri puolilla Suomea oli raamattutunteja.
- Seurakuntien päämäärä on evankelioida sekä tarjota seurakuntalaisille hengellinen koti, joka opettaa, varustaa ja tukee seurakuntalaisia Jumalan tuntemisessa ja palvelemisessa. Seurakuntien toiminta pitää sisällään seurakunnan kokouksia, seminaareja, raamattukoulua, lähetystyötä, nuorisotyötä, varhaisnuorisotyötä, lastentyötä, radiotyötä jne.
- Helsingissä toimii kolmivuotinen Pohjoismainen raamattukoulu, joka valmistaa seurakuntatyön tekijöitä sekä kotimaan että ulkolähetyksen tarpeisiin. Lähetystyöntekijöitä on ollut seuraavissa maissa: Argentiina, Azerbaidzan, Englanti, Japani, Intia, Israel, Itävalta, Kazakstan, Kirgisia, Kiina, Liettua, Neuvostoliitto, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Thaimaa, Tsekki, Turkmenistan, Unkari, Uzbekistan, Yhdysvallat, Venäjä ja Viro.
- Oppi: Raamattu Puhuu -seurakunta uskoo seuraavat asiat:
1. Ihmisen syntisyys: koko ihmiskunta on täysin syntinen Jumalan edessä ja kykenemätön ansaitsemaan pelastusta.
2. Jeesuksen sijaiskuolema: Jeesus, Jumalan Poika, kuoli koko maailman kaikkien ihmisten edestä sovittaen heidän syntinsä.
3. Jeesuksen ruumiillinen ylösnouseminen.
4. Jumalan oikeudenmukainen tuomio: iankaikkinen elämä pelastetuille ja iankaikkinen kadotus pelastumattomille.
5. Pelastus tapahtuu armosta uskon kautta ilman omia tekoja.
6. Pelastuksen peruuttamattomuus: Pelastunut ei menetä pelastustaan. Jumalan lapsi ei voi menettää lapsen asemaansa, vaan joutuu Jumalan kurituksen alle, jos elää synnissä.
7. Inspiraatio: Raamattu on kokonaan Jumalan inspiroima. Tämä inspiraatio kattaa alkutekstin jokaisen sanan ja kirjaimen sekä takaa Raamatun erehtymättömyyden. Raamattu on Jumalan lopullinen ilmoitus, eikä ole muita kirjoituksia, jotka ovat samassa mielessä inspiroituja.
8. Kolminaisuus: Yksi Jumala on olemassa kolmessa Persoonassa. Isä, Poika ja Pyhä Henki kukin omistavat jumaluuden kaikki attribuutit ja ovat eri Persoonia.
9. Jeesuksen Persoona: Jeesus syntyi neitsyestä ja eli synnittömän elämän. Hän oli yhtä aikaa täysin Jumala ja täysin ihminen ilman, että Hänen inhimillinen ja jumalallinen luontonsa sekoittuivat toisiinsa.
10. Seurakunta: Jokainen uudestisyntynyt uskova on osa maailmanlaajuista Kristuksen ruumista. Paikallisseurakunnan tarkoitus on rakentaa uskovia ja evankelioida.
11. Vesikaste: Kasteella käydään uskoon tulemisen jälkeen. Kaste ei saa aikaan syntien anteeksisaamista, vaan usko Jeesukseen.
12. Ehtoollinen: Ehtoollista vietetään Jeesuksen sovituskuoleman muistoksi.
13. Kristukset tuomioistuin: Heti tempauksen jälkeen seurakunta tulee tuomittavaksi Kristuksen tuomioistuimelle. Tämä tuomio ei johda kenenkään iankaikkiseen kadotukseen, vaan tuomiolla Jumala palkitsee uskovia heidän vaelluksestaan maan päällä.
14. Enkelit: Kaikki enkelit, sekä pyhät että langenneet, ovat Jumalan luomia, persoonallisia olentoja. Saatana on langennut enkeli, jonka Jumala alunperin loi hyväksi, mutta joka lankesi omasta valinnastaan.
15. Jeesuksen toinen tuleminen: Jeesus tulee tempaamaan seurakuntansa taivaaseen ennen ahdistuksen aikaa, jolloin Jumala vuodattaa vihansa maan päälle. Tämä ahdistuksen aika päättyy siihen, että Jeesus palaa ruumiillisesti maan päälle perustamaan tuhatvuotisen valtakunnan.

SUOMEN UUSAPOSTOLINEN KIRKKO
- juuret 1820-30 Englannin "irvingiläisyydessä"; skottisaarnaaja Edward Irvingin (1792-1834) mukaan. Voimakas Jeesuksen toisen tulemisen odotus (harhaanosuneita profetioita esim. J. G. Bischoffilla [1871-1960] joka ennusti Jeesuksen tulevan mm. 1952, sitten 1956), armolahjojen käyttö (kielilläpuhumista, sairaiden parantamista jne.); Irving erotettiin presbyteerisestä kirkosta 1832.
- liike järjestyi Katolis-apostoliseksi kirkoksi (Catholic Apostolic Church)
- oppi pohjautuu Raamattuun ja kolmeen vanhimpaan ekumeeniseen uskontunnustukseen, omaksui room.kat. kirkon liturgian. Sakramentit: messu (ehtoollinen), kaste ja "sinetöinti" eli Pyhän Hengen antaminen kätten päällepanon ja öljyllävoitelun avulla.
- v. 1878 jyrkän siiven johtoon Fritz Krebs (1832-1905), joka piti kirkkoja luopioina, hän edusti Kristusta maan päällä (ehdoton hengellinen ja hallinnollinen valta kirkossa) > nimeksi 1907 Uusapostolinen kirkko
- oma uskontunnustus, sakramentit jaetaan myös vainajille
- maailmassa n. 10 miljoonaa jäsentä, keskuspaikkana Zurich Sveitsissä (kirkon omalta kotisivulta 2012).
- SUOMESSA: vaikutteita jo 1960-luvulla; 1970-luvun lopulla käynnistyi jp-elämä.
- 1979 rekisteröitiin Suomen Uusapostolinen Kirkko (nykyisin seurakunnat Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Kotkassa)
- tarkka jäsenmäärä 2011: 28
- taloudellinen tuki Saksasta (kirkko kuuluu Hampurin apostolipiiriin).

SUOMEN VAPAA LÄHETYS
- perustettu elokuussa 1979, keskuspaikka Kuopio.
- tarkoituksena kokonaisvaltaisen raamattuopetuksen antaminen.
- perustaja Seija Huttunen (k. 2010) joka oli Ev.lut. Kansanlähetyksen toiminnassa, mutta otettuaan aikuiskasteen siirtyi tästä pois, mutta ei voinut toimia vapaakirkossakaan, sillä siellä eivät naiset voineet opettaa (riippuen tosin srk:sta)
- tunnustuskunnista riippumaton
- yhdistyksen jäsenet muodostavat srk:n, jossa toimitetaan kasteita ja vietetään ehtoollista, pitäydytään tiukasti Raamattuun ja pyhitykseen - srk irti maailmasta.
- srk:aa johtaa vanhimmisto (hallitus), joka valitsee työntekijät ja vastaa toiminnasta
- toimintaa Kuopiossa ja Helsingissä (n. 100 henkeä). Mukana paljon nuoria.
- korostaa pyhitystä eli kasvua hengellisestä lapsuudesta täysi-ikäisyyteen. Myös henk.koht. vastuu yhteisön toiminnasta
- arvostetaan armolahjoja (mutta ei korosta esim. kielilläpuhumista)