YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

USKONTO

OPPIMATERIAALIA NETISSÄ VUODESTA 1999 LÄHTIEN


PSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSIT:
PSYKOLOGIAN MAAILMA -VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE (vlogi) - uudet OPSit

PS7 ABI KERTAUSKURSSI (opetustilanne) - VANHA OPS

(OPS 2016 ja 2021):
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen


Uskonto: UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6
Filosofia: FI1 FI2 FI3 FI4 FI5
Maailman kaikkien aikojen kuuluisimpia evankelistoja ja saarnaajia oleva Billy Graham (s. 1918, tällä hetkellä 94 v. v.2012) kuului alunperin ns. Yhdysvaltojen Etelän Baptisteihin. Graham kävi myös Suomessa mm. vuonna 1987 ja puhui valtavalle yleisölle Helsingin Stadionilla. Vaikka Grahamilla on selkeä uskonratkaisuun tähtäävä sanoma saarnoissaan, korostaa hänen julistuksensa selkeästi Jumalan rakkautta ja armollisuutta.


SUOMEN USKONNOLLINEN KENTTÄ
(linkit sivustoni teksteihin):

SUURIMPIA:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen helluntaiherätys
Islam
Jehovan todistajat
Suomen Vapaakirkko
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen Adventtikirkko
Mormonit

MUITA KRISTILLISIÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Pelastusarmeija
Anglikaanit
Baptismi
Metodismi
Evankelikaalisia
Karismaattisia
Muita luterilaisia ja kristillisiä

MUITA USKONNOLLISIA YHTEISĂ–JÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Krist.vaikutteisia
Buddhalaisuus
Juutalaisuus
Hindulaisperäisiä
Synkretistisiä
Muita


Suomen Baptistikirkko

Suomen Baptistikirkko
Baptist World Alliance

- Juuret 1500/1600-l. Keski-Euroopassa ja Englannissa
- vaikutteet uskonpuhdistuksen ajan uudelleenkastajista, anabaptisteista
- ensimmäiset seurakunnat 1600-luvulla
- nimi kreikankielen kastaa-sanasta baptizoo.
- Sveitsissä radikaalireformaatioksi Zwinglin oppien pohjalta syntynyt liike levisi Etelä-Saksaan ja Hollantiin; tärkein baptismin haarautuma syntyi Englantiin puritaanien ja separatistien piiriin 1600-luvulla, johtajana John Smyth. 1630 siirtyi Amerikkaan siirtolaisten mukana.
- Suomeen 1856, Ahvenanmaalle ruotsinkielinen srk
- Porin lähelle Luvialle ensimmäinen suomenkielinen srk 1871
- eriuskolaislain 1889 jälkeen erosivat virallisesti omaksi yhteisöksi ja seurakuntia syntyi Pohjanmaalle ja Etelä-Suomen suurimpiin kaupunkeihin.
- nykyinen Suomen baptistikirkko (SBK) aiemmalta nimeltään Suomen baptistiyhdyskunta (SBYK) rekisteröitiin 1928.
- Ruotsinkieliset viralliseen yhdyskuntaan Finlands svenska baptistsamfund (FSB) v. 1980.
- Jäseniä vuoden 12.2007 tilaston mukaan suomenkieliset 1498 ja ruotsinkieliset 901.
- maailmassa n. 60 milj. (lapset mukaan lukien n. 110 milj.), joista Yhdysvalloissa 33 miljoonaa
- toimintaa: sunnuntaisin aamukokous ja evankelioimiskokous, viikolla rukouskokous ja raamattutunti.
- oma saarnaajakoulu ja lehti: Kodin Ystävä
- Suomen batistikirkko on virallinen kirkkokunta. SBK on seurakuntien "kattojärjestö", johon seurakunnat kuuluvat itsenäisinä oikeushenkilöinä. Kirkon päättävä elin on yhdyskuntakokous, joita pidetään kaksi, kevätkokous ja syyskokous. Seurakunnat saavat lähettää jäsenmääräänsä jyvitetyn määrän edustajia yhdyskuntakokoukseen. Seurakuntia sitovat ne päätökset, joihin yhdyskuntakokouksessa ovat sitoutuneet. Yhdyskuntakokous valitsee johtajan ja hallituksen. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Seurakunnat ovat siis itsenäisiä. Seurakunnan päättävä elin on seurakuntakokous, joita sääntömääräisesti on kaksi. Ylimääräisiä seurakuntakokouksia pidetään tarvittaessa. Seurakunnan hengellisestä johtamisesta vastaavat seurakuntakokouksen valitsema seurakunnan johtaja ja vanhimmisto. Seurakunnalle valitaan myös hallitus, johon kuuluu vanhimmiston jäsenet ja mahdollisesti vanhimmiston ulkopuolelta valittuja jäseniä. Hallituksen valitsee seurakuntakokous.
- SBK on Suomen ekumeenisen neuvoston tarkkailija. FSB (Finlands svenska baptistsamfund) on SEN:n jäsen.; lisäksi kuuluu Baptistien Maailman Liittoon (jossa 80 jäsenyhteisöä).

- erityispiirteitä:
- OPPI: Ei virallisia uskontunnustuksia, USA:ssa jakautunut moniin eri kirkkokuntiin, joilla erilaiset opilliset tulkinnat
- korostanut paikallisseurakuntien itsenäisyyttä, eroa valtiosta ja Raamattuun pitäytymistä
- KASTE on uskon tunnustamista ja seurakuntaan liittymistä varten (seurakuntaan kuuluvat vain ns. tosiuskovat)

- Euroopan baptistiliiton (EBF) koosteeseen v. 1993 perustuvat periaatteet, jotka baptistien tulisi hyväksyä kaikkialla maailmassa:
1) Me pidämme itseämme baptisteina osana Kristuksen maailmanlaajuista kirkkoa.
2) Me uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on ilmoittanut itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä.
3) Me pitäydymme henkilökohtaisen uskon tarpeellisuuteen Jeesukseen Kristukseen ja elämään Kristuksen seuraajina.
4) Me tunnustamme Raamatun Jumalan sanana ja sen todistuksen uskon, opin ja elämän auktoriteettina.
5) Me käsitämme srk:n uskovien yhteisönä, joka tulee yhteen jumalanpalveluksissa Herran pyödän ääreen, ehtoolliselle tai Herran aterialle.
6) Me harjoitamme ainoastaan uskovien kastetta (tietoista kastetta).
7) Me myönnämme jokaiselle paikallissrk:lle täyden vapauden (kongregationalismi) ja vastuun palvella Kristusta maailmassa.
8) Me tunnustamme yleisen pappeuden periaatteen srk:n elämässä ja toiminnassa.
9) Me uskomme yhteistyöhön ja yhteistoimintaan toisten srk:ien kanssa milloin se vain on mahdollista.
10) Me tunnustaudumme toivoon Kristuksen takaisintulosta ja iankaikkisesta elämästä.
11) Me uskomme kirkon ja valtion eroon, jotta kaikkien kansalaisten uskonnonvapauden periaatetta voidaan toteuttaa täysin.