YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

USKONTO

OPPIMATERIAALIA NETISSÄ VUODESTA 1999 LÄHTIEN


PSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSIT:
PSYKOLOGIAN MAAILMA -VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE (vlogi) - uudet OPSit

PS7 ABI KERTAUSKURSSI (opetustilanne) - VANHA OPS

(OPS 2016 ja 2021):
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen


Uskonto: UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6
Filosofia: FI1 FI2 FI3 FI4 FI5
Pelastusarmeijan perustaja William Booth (1829-1912) näki Englannin köyhällistön heikot olot ja päätti tarjota työläisköyhälistölle soppaa (ruokaa), saippuaa (hygieniaa ja vaatteita) sekä sielunhoitoa (evankeliumia). Näin Boothista tuli ensimmäisiä kristillisiä johtajia, joka otti huomioon ihmisen täysin kokonaisvaltaisesti ja pyrki tekemään hyvää huonompiosaisille.


SUOMEN USKONNOLLINEN KENTTÄ
(linkit sivustoni teksteihin):

SUURIMPIA:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen helluntaiherätys
Islam
Jehovan todistajat
Suomen Vapaakirkko
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen Adventtikirkko
Mormonit

MUITA KRISTILLISIÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Pelastusarmeija
Anglikaanit
Baptismi
Metodismi
Evankelikaalisia
Karismaattisia
Muita luterilaisia ja kristillisiä

MUITA USKONNOLLISIA YHTEISÖJÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Krist.vaikutteisia
Buddhalaisuus
Juutalaisuus
Hindulaisperäisiä
Synkretistisiä
Muita


Pelastusarmeija

Pelastusarmeija
Salvation Army (kansainv. sivusto) engl.

SYNTY:
- 1865 William ja Catherine Boothin vaikutuksesta syntyi Itä-Lontoon köyhälistön keskuudessa herätystä. Booth perusti Christian Missionin
- 1878 nimi vaihtui Pelastusarmeijaksi, jolle Booth laati säännöt, jossa nimitti itsensä kenraaliksi, päätoimiset avustajat upseereiksi ja sivutoimiset jäsenet sotilaiksi. Järjestön lehden nimeksi tuli SOTAHUUTO.
- 1880 kansainvälinen järjestö, kun se levisi USA:han; päämaja toimi Lontoossa.
- 1883 Booth perusti kodin vapautuneille vangeille
- 1887 Booth näki miesten nukkuvan siltojen alla Lontoossa ja perusti heitä varten kodin.
- päätoimintaperiaateet: herätyskokoukset (sielujen voittaminen) ja sosiaalinen avustustoiminta (soppaa, saippuaa ja sielunhoitoa).
- aluksi Pelastusarmeijaan kuului eniten entisiä juoppoja ja rikollisia, jotka olivat kokeneet voimakkaan uskoontulon ja halusivat nyt auttaa toisia elämänmuutokseen.

USKONTULKINTA JA TOIMINTA:
- voimakas parannusvaatimus, pyhitysoppi, sakramenttien jääminen taka-alalle.
- herätys- ja pyhityskokoukset, joissa henkilökohtaisia todistuksia, soittokuntien ja kuorojen musiikkiesityksiä, sairaitten puolesta rukoilemista, ripittäytyminen erityisessä katumuspenkissä
- sakramenttien sijasta vihkimyksiä: lapsen vihkiminen Jumalalle ja armeijalle (kasteen lisäksi), sotilasvihkimys, häät, hautaus jne.
- päämaja Lontoossa, johdossa kenraali ja esikuntapäällikkö. Maailma jakautunut 50 territorioon, joiden jokaisen johdossa kenraalin nimittämä johtaja ja ylisihteeri; terriotoriot jakautuvat piireihin ja ne taas osastoihin.
- upseeriksi valmistutaan kaksivuotisessa kadettikoulussa. Everstiluutnantiksi, everstiksi ja komentajaksi edenneet ovat kansainvälisen päämajan palveluksessa ja siirrettävissä maasta toiseen.
- upseerit ovat kokopäivätoimisia, palkattuja työntekijöitä (varat keräyksistä ja lahjoituksista, kirpputorien tuotoista, valtion tuesta).
- maailmassa Pelastusarmeijalla on n. 40 sairaalaa n. 150 000 sairasta varten, n. 10 miljoonaa yömajavuodetta, vuonna 1970 tarjosi n. 20 miljoonaa halpaa ateriaa.
- nykyisin työskentelee n. 117 maassa, joissa jäseniä yli miljoona

• Teollistumisen tuomat ongelmat synnyttivät Lontoossa 1870-luvulla
• William Boothin työnäky: slummeihin "soppaa, saippuaa ja sielunhoitoa" (SSS)
- soap, soup, salvation eli ns. "kolmen ässän ohjelma"
• Sotilaallinen organisaatio
• Suomeen 1880-luvulla (Constantin Boije)
- Constantin Boije oli tutustunut armeijaan Tukholmassa v. 1883 ja hän piti Pelastusarmeijan työtyylistä. Varsinaisesti P. syntyi Suomessa vapaakirkollisuuden jakautumisesta jälkikokoustyyli -kiistassa. Suomeen tuli v. 1888 Fredrik Franson, jonka jälkikokoustyyliin Boije ihastui ja halusi jatkaa sitä. Suurin osa vapaakirkollisista ei tätä hyväksynyt. Helsinkiin syntyi kaksi vapaakirkollista suuntausta. Boijen vierailu v. 1888 Lontoossa mahdollisti kosketuksen Pelastusarmeijan päämajaan.
- Louise af Forselles oli kääntynyt uskovaksi Etelä-Ranskassa v. 1875. Oli ukana Boijen kokouksissa ja Aurora Karamzinin salonkikokouksissa. V. 1888 hän kävi Sveitsissä, jossa hänen sisarensa oli liittynyt Pelastusarmeijaan. Sveitsistä af Forselles meni Lontooseen tutustumaan tarkemmin Pelastusarmeijan toimintaan. William Booth kysyi af Forsellesiltä: "Sopisiko tämä Suomeen?" "Kyllä, tulkaa luoksemme", oli F:n vastaus. Kotiin palattuaan af Forselles avasi kokoukset Pelastusarmeijan tyyliin Metsästäjänkadulla (nyk. Jääkärinkadulla).
- Kolmas perustaja: Hedvig von Haartman (1862-1902) tuli uskoon E. Björkenheimin kokouksessa Turussa v. 1884. Oli mukana sekä Boijen että af Forsellesin toiminnassa.
- v. 1889 af Forsellesin suosituksesta Boije, Haartman ja käsityönopettaja Alva Forsius lähtivät Lontooseen kadettikouluun. Puolen vuoden kuluttua he palasivat Suomeen ja aloittivat toiminnan. Sunnuntaisin oli kuulijoita jopa 900 henkeä!
- pelastusarmeijalaisia vastustettiin suuresti mm. heidän erikoisen pukeutumisensa vuoksi

JOHTAJIA JA VAIKUTTAJIA SUOMESSA:
- Constantin Boije 1889-90
- Hedvig von Haartman 1890-98
- H v.H. pani alkuun ruotsinkielisen Krigsropet -lehden 1890
- lehden nimi Sotahuudoksi 1892, kadettikoulutus alkoi
- vainoja, kokouskieltoja ja häiritsemistä lakkaamatta
- 1891 sosiaalinen toiminta alkaa
- 1896-97 suurta herätystä
- 1897 William Booth vieraili Suomessa (tuolloin jo 104 upseeria ja 1300 muuta uskovaa)
- 1898 brigadööri Haartman komennettiin Sveitsiin
- H. meni naimisiin sveits. esikuntakapteeni, professori von Tavelin kanssa, ja kävi Suomessa 1902, mutta kuoli paluumatkalla Hampurissa vain 40-vuotiaana.
- Jans Povlsen 1898-1903, tanskalainen
- Eversti ögrim 1903-06
- ensimmäinen joulupata 1906
- Eversti William Howard 1906-12
- kirkko avasi ovensa 1911 Pelastusarmeijalle
- 1912-18 Pelastusarmeija lähetti 15 lähettiä lähetystyöhön, mm. Jaavalla E. Rosenlund käänsi Luukkaan evankeliumin idjankielelle.
- 1918 upseereita yli 400.
- Eversti Theodor Westergaard 1930-35 keskittyi evankelioimistyöhön, mm. keskiyön kokoukset elokuvateattereissa
- sotien aikana Pelastusarmeija teki suurta huolto- ja hätäaputyötä ja osallistui väestönsuojeluun (mm. Kuopion ympäristössä 32 evakkoleiriä!)
- komentaja Tor Wahlström 1972-76
- Jarl Wahlström, Eversti Mauri Palmunoksa
- nykyisen Suomen ja Viron Territorion johtajana lokakuusta 2008 asti toiminut Komentaja Dick Krommenhoek (s. 1952, hollantilainen)
- Kansainvälinen johtaja (1993-): kenraali kanadalainen Bramwell Tillsley (s. 1931)

• Varsinaisia jäseniä Suomessa n. 750
- upseerit palkallisia työntekijöitä, sotilaat vapaaehtoisia
- pelastusupseereita eli varsinaisia työntekijöitä n. 60, lisäksi ei-upseerityöntekijöitä on palkkalistoilla n. 370 (v. 2012)
• kannattajissa paljon luterilaisia
- Suomessa ei siis omana kirkkokuntana kuten monissa muissa maissa.
• Opillisesti lähellä metodismia
- julistuksessa herätyskristillinen sävy
• Toimintaa:
- joulupadat ja keräyslippaat
- leivän jakaminen tarvitseville
- yömajat
- kirpputorit
• Julkaisu: Sotahuuto
- lehdessä mm. etsiskelytoimisto kadonneita tuttavia tai sukulaisia varten.