YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

USKONTO

OPPIMATERIAALIA NETISSÄ VUODESTA 1999 LÄHTIEN


PSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSIT:
PSYKOLOGIAN MAAILMA -VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE (vlogi) - uudet OPSit

PS7 ABI KERTAUSKURSSI (opetustilanne) - VANHA OPS

(OPS 2016 ja 2021):
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen


Uskonto: UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6
Filosofia: FI1 FI2 FI3 FI4 FI5
Suomessa ei juurikaan upeita moskeijoita ja minareetteja näy. Suomalaiset moskeijat ovat mm. kerrostalojen huoneistoissa tai muissa laajoissa tiloissa. Suomen muslimit noudattavat Turkin kalenterirytmiä mm. paastotessaan. Kuvan kortin ostin Istanbulista ja siinä näkyy hienosti sekä maailmankuulu Sininen Moskeija (etualalla) että muinoinen Konstantinopolin patriarkan pääkirkko Hagia Sofia, joka nykyisin toimii lähinnä moskeijana sekä kirkko- että moskeijamuseona.


SUOMEN USKONNOLLINEN KENTTÄ
(linkit sivustoni teksteihin):

SUURIMPIA:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen helluntaiherätys
Islam
Jehovan todistajat
Suomen Vapaakirkko
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen Adventtikirkko
Mormonit

MUITA KRISTILLISIÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Pelastusarmeija
Anglikaanit
Baptismi
Metodismi
Evankelikaalisia
Karismaattisia
Muita luterilaisia ja kristillisiä

MUITA USKONNOLLISIA YHTEISÖJÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Krist.vaikutteisia
Buddhalaisuus
Juutalaisuus
Hindulaisperäisiä
Synkretistisiä
Muita


Islam

Islamopas
Tampereen islamilainen seurakunta
Suomen islamilainen yhdyskunta
Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelmat - sivuilla 24-27 islam

Suomeen turkkilais-tataarikauppiaitten mukana 1800-luvun lopulla
- tataari = (kiin. tata), alkuaan kiinalaisissa lähteissä ja muinaisturkkilaisissa kivikirjoituksissa tn. myöhemmistä mongoleista käytetty nimitys, jolla länsimaissa on nimitetty monia Aasian kansoja, mm. turkkilaisia ja mantsuja, erityisesti Kultaisen ordan turkkilaisia heimoja; nyk. esim. Kazanin eli Volgan tataarit; tattari = (turkk.) kaupustelijoista ja kauppiaista käytetty nimitys
- Suomeen Venäjän armeijan islamiuskoisten myötä 1800-luvun alussa, mutta varsinaisesti 1800-luvun lopulla turkkilaisten tataarikauppiaiden tuomana

1925 rekisteröitiin Suomen Islam-seurakunta
- ei ole tehnyt Suomessa lähetystyötä, vaan pysynyt etnisenä uskontona
- pääosa asuu Helsingissä ja muissa Etelä-Suomen kaupungeissa, nykyisin kuitenkin pakolaisten myötä levittäytynyt kaikkialle Suomeen Lappia myöten.
- hyvin vähän suomalaisia käännynnäisiä, tavallisesti kaikki muuttaneet muualta. Useimmiten käännynnäinen on turkkilaisen tai muun muslimin kanssa avioitunut suomalaisnainen.
- Euroopasta tulevia siirtolaisia (Saksa, Ruotsi, Englanti) tai pakolaisia (Somalia, Bosnia, Turkki, Irak, Pakistan, Afganistan)

Nykyisin useita seurakuntia ja yhteisöjä, kannattajia jopa 50000-60000 (lähinnä sunnalaisia)
- islamilaisten määrä tullee jatkuvasti kasvamaan, sillä esimerkiksi Ruotsissa asuu jo reilusti yli 100 000 muslimia.
- islamilaisuus jakautui jo varhaisessa vaiheessa syntynsä jälkeen kahteen pääsuuntaan: sunnalaisuuteen ja siialaisuuteen. Riitautumisen ja jakautumisen syynä oli kiista kalifeista, siialaiset olisivat halunneet kalifiksi Muhammedin sukulaisen, eivätkä hyväksyneet kolmea ensimmäistä kalifia. Sunnalaisten mukaan kalifi tuli valita vaaleilla.
- siialaisia on eniten Irakissa ja Iranissa sekä Etelä-Libanonissa. Siioja johtaa ajatollahit, joista kuuluisin on ollut Ajatollah Khomeini, Iranin vallankumouksen toteuttaja vuonna 1979. Siiamuslimit ovat Koraanin tulkinnassaan radikaaleja ja vallankumouksellisia. Siiamuslimeja on kaikkiaan vähän yli 10 % maailman muslimeista. Siiojen auktoriteettinä ovat Muhammedin serkun ja vävyn Alin jälkeläiset, joita kutsutaan imaameiksi.
- sunnalaiset ovat perinteisiä, vanhoillisia muslimeja, joille Koraani ja Sunna ovat auktoriteettejä ja niitä he pyrkivät noudattamaan. Sunnalaisia on maailman muslimiväestöstä n. 90 %.
- suufilaisuus on hyvin pieni marginaalinen ryhmä, joka korostaa mystiikkaa ja hurmoksellisuutta. Meille Suomeenkin on saapunut suufilaisia. Suufilaisuudesta on löydettävissä myös panteistisia piirteitä. Suufilaisuus nimitys tulee villavaatteista, joita nämä hurskautta ihannoivat mystikkomuslimit pitivät yllään.

Pakolaisuus on kasvattanut muslimien määrää 1980-luvulta lähtien
- useilla paikkakunnilla asuu nimenomaan somalipakolaisia, jotka ovat jo omaksuneet osin suomalaisen kulttuurin ja kielen, mutta jotka ovat kuitenkin säilyttäneet uskontonaan islamin ja sen tavat. Somalit ovat sunnimuslimeja ja heidän äidinkielensä on somali. Onkin mielenkiintoista, että Suomessa äidinkielenään eniten käytetään tietysti suomea, sitten ruotsia, venäjää ja viroa, mutta viidenneksi tulevatkin jo somalia äidinkielenään puhuvat muslimimaahanmuuttajat. Somalia äidinkielenään puhuvia on yli 14000. Kuudenneksi yleisin kieli Suomessa on arabia (11600 henkeä) ja seuraavaksi ennen kiinaa, kurdi (8600 henkeä). Jo nämä luvut kertovat muslimien suuresta määrästä maassamme. (Tilastokeskus 2012).

Muslimit pyrkivät noudattamaan omia perinteitään

- omien perinteiden noudattaminen on hyvin keskeistä, erityisesti viiden peruspilarin (ks. alempana) noudattamista pidetään tärkeänä. Samoin perheen sisäiset roolit, vanhempien kunnioitus, sekä monet muut tavat ovat tärkeitä.
- perinteitä ovat myös ns. siveys ja pukeutumissäännökset: naisten ja miesten pukeutumissäännöt, wc:ssä käynnin yhteydessä tulee toimittaa aina alapesu vedellä, pelkkä paperi ei riitä (mihin suomalaisina olemme tottuneet); naiset eivät saa näyttäytyä miesten tai poikien nähden uimapuvussa; musliminainen ei ota vastaan miesvieraita (paitsi sukulaismiehiä) oman miehensä ollessa pois kotoa; miehiä ei katsota silmiin; mikäli mies ja nainen, jotka eivät ole sukulaisia tai aviopari, joutuvat huoneeseen kahdestaan, jättävät he oven auki.
- muslimipojat ympärileikataan 3-13 vuotiaina. Somalipakolaiset tulevat alueelta, jossa on käytössä yleiseen muslimiperinteeseen kuulumaton tyttöjen ympärileikkaus. Erityisesti tyttöjen ympärileikkausta on vastustettu länsimaissa sen terveysriskien vuoksi.
- esim. ruokaillessa ei syödä sianlihaa, käytetään vain oikeaa kättä (ei siis veistä ja haarukkaa), ennen ruokailua suoritetaan siunaus "Jumalan nimeen". Suomalaiset muslimit lausuvat rukoukset arabiaksi.

Omat moskeijat ja omaa uskonnonopetusta
- Suomessa on kaikkiaan jo n.40 moskeijayhteisöä ja kymmeniä rekisteröityneitä ja todennäköisesti myös kymmeniä rekisteröitymättömiä seurakuntia
- uskonnollisena kielenä on arabia
- muslimit saavat nykyisin oman uskontonsa mukaista uskonnonopetusta peruskouluissa ja lukioissa (opetussuunnitelmissa siis uskoinnoilla oma ns. uskonnon OPS).
Islamin opin perustana on Muhammedin sanoista koottu Koraani
- Muhammed syntyi v. 570 j.Kr. rikkaaseen mekkalaiseen perheeseen, mutta jäi orvoksi ja setänsä kasvatettavaksi jo kuusi vuotiaana. 25-vuotiaana Muhammed meni naimisiin rikkaan lesken, Khadidzan kanssa. Noin 40-vuotiaana Muhammed alkoi saada ilmestyksiä enkeli Gabrielilta, joka opetti Muhammedille oikean uskon. Muhammed uskoi, että Gabriel toi viestit ilmestyksiin taivaallisesta kirjasta suoraan Allahin luota. Koraani koottiin lopullisesti joitakin vuosia Muhammedin kuoleman jälkeen ja siitä hyväksytään alkuperäiseksi vain arabialainen painos. Esimerkiksi Koraanin suomennos on vain "kommentaari" oikeasta Koraanista. Arabiankielinen Koraani on suora kopio taivaassa olevasta.
- Muhammed alkoi opettaa oppiaan, mutta häntä alettiin vainoamaan ja niinpä hän pakeni vuonna 622 Mekasta Medinaan (ns. hidzra, josta lasketaan islamilainen ajanlasku). Medinaan Muhammed perusti ensimmäisen muslimiyhteisön. Muhammed sai yhä enemmän kannatusta sekä Medinassa että Mekassa ja kävi myös jatkuvasti sotia Mekkaa vastaan, niinpä hän v. 630 marssi Mekkaan juhlittuna johtajana. Muhammed kuoli v. 632. Muhammedin kuoleman jälkeen johtoon nousivat Muhammedin läheiset ystävät, joita johtajina alettiin kutsua kalifeiksi.
- Koraani on jaettu 114 suuraan ,jotka eivät ole temaattisessa eivätkä kronologisessa järjestyksessä vaan laajuusjärjestyksessä siten, että ensimmäisenä on lyhin ja tärkein suura, sitten pisin, sitten toiseksi pisin ja viimeisenä eli 114. suura on Koraanin toiseksi lyhin.
- Koraanin ohella kunnioitetaan sunnaa eli perimätietoa, johon on koottu Muhammedin opetuksia ja on esikuvallista ensimmäisten muslimien elämäntavasta.
- Koraanista ja sunnasta etsitään neuvot elämään ja vastaukset uusien elämäntilanteiden tuomiin ongelmiin. Mikäli näistä ei löydy neuvoja, turvaudutaan "umman" eli islamilaisen yhteisön päätökseen (ratkaisuun asiassa). Umma kattaa kaikki maailman muslimit ja umman uskonnollista määräystä, fatwaa, tulisi kaikkien muslimien totella. Tunnettu fatwa on mm. ajatollah Khomeinin elämänsä aikana antama kuolemantuomio kirjailija Salman Rushdielle kirjansa Saatanalliset säkeet johdosta.

Uskon peruspilarit: uskontunnustus, rukous, almut, paasto, pyhiinvaellus
- 1) Uskontunnustus: "Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala (Allah) ja Muhammed on hänen profeettansa"
- 2) rukous (salat eli selän taivuttaminen), viisi kertaa vuorokaudessa Mekkaa kohti
- 3) almut köyhäinhoitoverona
- 4) paasto Ramadanin aikana, Ramadanin vietto huipentuu uuden kuun (kuun sirppi taivaalla) juhlaan, "Idiin" eli Id-ul-Fitriin, jolloin ihmiset rientävät kaduille juhlimaan paaston loppumista, tuolloin pukeudutaan parhaisiin juhlavaatteisiin, annetaan lahjoja ystäville sekä almuja köyhille, käydään sukulaisten haudoilla.
- 5) pyhiinvaellus Mekkaan kerran elämän aikana, pyhiinvaellukseen kuuluu paljon muutakin kuin Kaaban temppelissä käynti. Matkaan yhdistetään tavallisesti useita vierailuja pyhillä paikoilla sekä Mekassa että Medinassa (mm. Muhammedin haudalla vierailu).
- kuudenneksi (6) ylimääräiseksi velvollisuudeksi on luettu pyhä sota, jota muslimit, riippuen tulkinnasta, noudattavat joko kirjaimellisesti sotana tai mystisemmin sisäisenä taisteluna pahuutta vastaan.