YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

USKONTO

OPPIMATERIAALIA NETISSÄ VUODESTA 1999 LÄHTIEN


PSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSIT:
PSYKOLOGIAN MAAILMA -VIDEOKERTAUSKURSSI ABEILLE (vlogi) - uudet OPSit

PS7 ABI KERTAUSKURSSI (opetustilanne) - VANHA OPS

(OPS 2016 ja 2021):
PS1 Toimiva ja oppiva ihminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen


Uskonto: UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6
Filosofia: FI1 FI2 FI3 FI4 FI5
Evankelikaalisilla liikkeillä on yhtenä yhteisenä tavoitteena Jeesuksen evankeliumin todeksi eläminen kristityn elämässä. Tähän elämään liittyy ns. pyhityselämä, mutta toisaalta lähimmäisten auttaminen ja tukeminen. Meillä Suomessa lähinnä koripalloilusta tunnettu NMKY-liike syntyi hakemaan kaduilla maleksivat nuoret miehet hyvien harrastusten, urheilun ja Raamatun pariin. Meillä Suomessa Helsingin NMKY:n avioliittoleiritoiminta on tullut tunnetuksi niin monien satojen ihmisten avioliittojen pelastajana kuin myös liian raamatullisesti patriarkaalisuutta korostavana toimintana.


SUOMEN USKONNOLLINEN KENTTÄ
(linkit sivustoni teksteihin):

SUURIMPIA:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen helluntaiherätys
Islam
Jehovan todistajat
Suomen Vapaakirkko
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen Adventtikirkko
Mormonit

MUITA KRISTILLISIÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Pelastusarmeija
Anglikaanit
Baptismi
Metodismi
Evankelikaalisia
Karismaattisia
Muita luterilaisia ja kristillisiä

MUITA USKONNOLLISIA YHTEISÖJÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Krist.vaikutteisia
Buddhalaisuus
Juutalaisuus
Hindulaisperäisiä
Synkretistisiä
Muita


Evankelikaaliset eli evankelioimisliikkeen pohjalta syntyneetTällä sivulla esittelen seuraavat seurakunnat tai yhteisöt:
CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
GIDEONIT
ISRAELIN YSTÄVÄT
KRISTILLINEN ASHRAM
KRISTITYN KASVU (Ystävyyden majatalo)
MARTTYYRIEN ÄÄNI RY.
NAVIGAATTORIT
NMKY (etenkin Helsingin NMKY:n hengellinen toiminta)
OPERAATIO MOBILISAATIO (OM)
PATMOS
RAAMATTUJEN LAHJALÄHETYS RY.
SUOMEN KARMEL-YHDISTYS
SUUR-HELSINGIN SEURAKUNTA SUHE
WORLD VISION
WYCLIFFE RAAMATUNKÄÄNTÄJÄT RY.Pääkaupunkiseudun kristillisiä tilaisuuksia esittelevä sivusto TILAISUUDET.INFO

Campus Crusade for Christ (engl.)
Campus Crusade for Christ (engl.) opiskelijasivusto
Suomen Gideonit ry.
The Gideons International (engl.)
Israelin ystävät
Kristillinen ashramtoiminta
Ystävyyden majatalo
The Navigators (engl.)
Helsingin NMKY avioliittotyö
YMCA (engl.)
YMCA Int. (engl.)
Operaatio Mobilisaatio
OM international (engl.)
Patmos lähetyssäätiö
Raamattujen lahjalähetys (Airut-lehti)
Marttyyrien Ääni ry.
Suomen Karmel-yhdistys
Suur-Helsingin seurakunnan SUHE:n kotisivut
Suomen World Vision
World Vision International (engl.)
Wycliffe Raamatunkääntäjät ry.
Wycliffe Raamatunkääntäjät (engl.)

HUOM! Tutustu liikkeisiin yllä mainittujen kotisivujen kautta, sillä itse en ole yhteisöjen tietoja päivittänyt lähivuosina muutoin kuin pyynnöstä

- syntytausta 1700-luvun evankelisissa herätyksissä (saks. pietismi, engl. metodismi ja am. Great Awakening).
- evankelikaalisuus viittaa nykyisin lähinnä herätyskristillisyyteen ja konservatiiviseen kristinuskon tulkintaan, jossa keskeistä Raamatun auktoriteetti, henkilökohtainen usko Jeesukseen ja evankelioiminen
- fundamentalistit, jotka oppiriidassaan darwinistista liberaalia kristinuskon tulkintaa vastaan julkaisivat 1910 kirjasarjan "The Fundamentals: A Testimony to the Truth", sen mukaan oikea usko sisältää viisi uskon perusasiaa (fundamentals of the faith): 1) sanainspiraatio-oppi, 2) neitseestäsyntyminen, 3) sijaissovitus, 4) ruumiillinen ylösnousemus, 5) toinen tuleminen
-1942 perustettiin USA:ssa The National Association of Evangelicals (NAE), v. 1956 Christianity Today -lehti; Billy Grahamista 1950-luvulta lähtien liikkeen johtohahmo

CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
- perustajina am. liikemies Bill (William) ja vaimo, Vonette Bright, Los Angelesissa v. 1951
- keskuspaikka Arrowhead Springsissä Kaliforniassa
- alkuna evankelioimistyö opiskelijoiden parissa (vrt. campus)
- monenlaista evankelioimistyötä, raamattu- ja rukouspiirejä jne. urheilijatoiminta (Atheletes in Action)
- Neljä hengellisen elämän tosiasiaa -vihkonen (Bill Bright kehitti evankelioimistyötä varten); vihkosta käyttäneet laajasti myös Suomessa Kansan Raamattuseura. Neljä tosiasiaa:
1) Jumala rakastaa jokaista ihmistä, ja hänellä on suunnitelma jokaisen elämää varten.
2) Ihminen on syntinen ja erossa Jumalasta. Siksi hän ei tunne eikä voi kokea elämässään Jumalan rakkautta ja suunnitelmaa.
3) Jeesus Kristus on Jumalan ainoa vastaus ihmisen syntiin. Hänen kauttaan jokainen ihminen voi kokea omassa elämässään Jumalan rakkauden ja suunnitelman.
4) Ihmisen on henkilökohtaisesti vastaanotettava Jeesus Kristus Vapahtajakseen ja Herrakseen. Näin hän pääsee omassa elämässään kokemaan Jumalan rakkauden ja suunnitelman.
- Eurooppaan 1967, jolloin toimintaa Suomessa ja Englannissa
- evankelioimistyö: musiikki- ja draamaryhmät, elokuvat ja multimedia, "Here is Life" eli Tässä Elämä -kampanjat.
- keskeistä antautuminen evankeliumintyöhön ja kasvu kristittynä (Here's Life Publisers:in julkaisemaa "opetuslapseus"-materiaalia; tärkeä opettaja: Josh McDowell (esim. kirjat The Evidence that Demands A Verdict, The Resurrection Factor jne.)
- CCC:n lähetys- ja kehitysapuelin "Agape"
- Suomessa ei ole järjestäytynyt omaksi itsenäiseksi toiminnaksi, vaan toiminut lähinnä Kansan Raamattuseuran opiskelijatyön kautta. Evankelista Kalevi Lehtinen toimi pitkään CCC:n Euroopan-työn johtajana.

GIDEONIT
- alku USA 1899 kristittyjen kauppamatkustajien aloitteesta; The Gideons International -järjestön päämaja Nashvillessä Tennesseen osavaltiossa
- Suomen Gideonit (The Gideons in Finland r.y.) v. 1946: jakautuu neljään alueeseen ja alueet veljespiireihin
- Suomessa jäseniä n. 2000 (jäseniksi liikemiehiä tai viran- ja toimenhaltijoita, jotka uskovat Raamattuun Jumalan innoittamana sanana, uudestisyntyneitä ja jonkin evankelisen srk:n arvossa pidettyjä jäseniä)
- tunnustustenvälinen, ei omia srk:ia
- järjestö jakaa vuosittain kymmeniä miljoonia Raamattuja esim. Suomessa kouluihin (ala-aste 4. lk) ja armeijoihin, hotelleihin jne.

ISRAELIN YSTÄVÄT
- perustettu v. 1908
- tarkoitus: "toimii yhteiskristillisenä järjestönä Israelin kansan ja valtion hengellisen, henkisen ja aineellisen jälleenrakentamisen edistämiseksi Jumalan sanan pohjalta"
- tunnustustenvälinen; luterilaisia, helluntailaisia, vapaakirkollisia, baptisteja ja metodisteja
- jäseniä vähän alle 10 000
- aktiivista paikallisosastojen toimintaa
- 1995 liiton puheenjohtaja Jouko Hovi, toiminnanjohtaja Jouko Neulanen (bapt.)
- Shalom -lehti (päätoimittaja Jouko Neulanen)

KRISTILLINEN ASHRAM
- syntyi 1920-luvulla Intiassa toimineiden lähetystyöntekijöiden piirissä (ensimm. Himalajan vuoristossa 1930 metodistievankelistan ja kirjailijan, tri E. Stanley Jonesin [1884-1970] toimesta.)
- tunnustustenvälinen, levisi Intiasta muualle maailmaan (nyk. n. 200 000 jäsentä maailmassa), saanut sittemmin vaikutteita mm. karismaattisesta liikkeestä
- Suomessa ensimm. ashram pidettiin 1961
- suurin osa S:ssa ev.lut. kirkon jäseniä (n. 80 %)
- ashram (sanskr.) = "kovasta työstä vetäytymistä"
- ashram on yhteinen kokous, jossa runsaasti rukousta, raamattutunteja ja sielunhoitoa
- alunperin Ashramin Tuki ry (Ashram Stöd), nyk. Kristillinen Ashram ry. , joka julkaisee Ashram-lehteä

KRISTITYN KASVU (Ystävyyden majatalo)
- suomalaisen ajattelijan, kirjailijan ja kristillisen vaikuttajan Daniel Nylundin (1970-luvun lopulla) vaikutuksesta syntynyt kustantamo ja rekisteröity yhdistys, joka on tuonut laajasti maahamme evankelikaalista kirjallisuutta, lisäksi omaa kirjallisuutta sekä puhekasetteja
- ensimmäinen Kristityn kasvu -kirja julkaistiin v. 1977, kaikkiaan vastaavalla nimellä julkaistu 6 kirjaa, lisäksi muita kirjoja sekä Ajankohtainen -lehtiä mm. kristillisestä maailmankatsomuksesta suhteessa muihin katsomuksiin (nro 3) ja evoluutioteoriaa vastaan kreationismin puolesta (nro 2)
- syntyi Helsingissä yhteistyössä Lähetysnuorten kanssa, nykyisin (1990-luvulla) Ystävyyden Majatalo Kruusilassa, jota Daniel Nylund isännöinyt levähdys- ja kurssikeskuksena

MARTTYYRIEN ÄÄNI RY.
- entinen Stefanus-Lähetys ry, vuodesta 2015 alkaen nimenä ollut Marttyyrien Ääni ry.
- perustettu Suomessa 1973 ja on tunnustuskuntiin sitoutumaton yhdistys.
- Raamattu on muuttumaton Jumalan Sana ja ihminen pelastuu yksin uskon kautta Jeesukseen Kristukseen
- työnäky pohjautuu Hb.13:3: ”Muistakaa vankeja, niinkuin olisitte itsekin heidän kanssaan vangittuina; muistakaa pahoinpideltyjä, sillä onhan teillä itsellännekin ruumis.”
- alkuna Richard Wurmbrandin (1909-2001, joka joutui uskonsa vuoksi elämään kurjissa olosuhteissa Romanian kommunistihallinnon vankiloissa n. 15 vuotta) työ ja perustama Christian Mission to the Communist World -lähetysjärjestö
- nykyisin maailmanlaajuista yhteistyötä koordinoi International Christian Association (ICA).
- pyrkii auttamaan vainottujen kristittyjä ja heidän perheitään ja ystäviään eri puolilla maailmaa, nykyisin vahvasti mm. Lähi-Idän maissa.
- tiedottaa maailmassa tapahtuvista kristittyjen vainoista
- aiemmin ilmestyi kiertokirjeenä Stefanus-viesti (painos n. 10000), nykyinen lehti on nimeltään Marttyyrien Ääni

NAVIGAATTORIT
- Käytännössä Suomessa ei enää ole juurikaan navigaattoreiden toimintaa. Kansainvälisiltä sivuiltakin näkee, että Suomen lippu puuttuu, sen sijaan esim. Ruotsissa navigaattoreilla on toimipiste.
- Dawson Trotman -nimisen (1906-56) maallikon johdolla USA:ssa 1930-luvulla syntynyt tunnustustenvälinen evankelioimista ja etenkin opetuslapseustyötä (kristillinen kasvu) tekevä järjestö. Trotman halusi auttaa kristittyjä, jotka uskoontulonsa jälkeen eivät olleet kasvaneet uskossaan henkilökohtaisen opetuksen ja huolenpidon puutteessa. Trotman rukoili ja tutki Raamattua yhdessä mm. Les Spencer -nimisen merimiehen kanssa monia kuukausia. Trotman halusi opettaa hänelle kaiken, mitä tiesi Jeesuksesta. Spencer toi kerran uskosta kiinnostuneen ystävänsä hänen luokseen ja sanoi: "Opeta hänellekin, mitä olet minulle opettanut." Trotman vastasi: "Opeta sinä häntä." Tästä navigaattorityö sai alkunsa. Toimi lähinnä amerikkalaisilla sotalaivoilla ja tukikohdissa.
- Tunnus: "Tunne Kristus ja tee Hänet tunnetuksi"
- Eurooppaan 1950-luvulla.
- keskuspaikkana Colorado Springsissä, Glen Eyriessä. Johtajana nykyisin (2012) Mike Treneer.
- toiminta keskittynyt opiskelijoiden ja nuorten avioparien keskuuteen
- työnäky: "Navigaattorit haluavat olla mukana Kristuksen lähetyskäskyn täyttämisessä auttamalla ihmisiä löytämään henkilökohtaisen uskon Jeesukseen Kristukseen, vahvistumaan kristityn elämässään sekä kasvamaan kristillisessä äåvelutyössä ja siten tulemaan Kristuksen työntekijäksi. Tätä kutsutaan hengellisen moninkertaistumisen näyksi."
- käsitystä kasteesta, ehtoollisesta ja seurakunnasta ei määritellä oppiperustassa
- SUOMESSA: yhdysvaltalaiset Tom ja Nancy Heeb aloittivat kesällä 1970 (olivat aiemmin olleet Italiassa, Saksassa ja Englannissa). Tutustuivat Helsingissä useisiin opiskelijoihin, joita he auttoivat hengellisissä kysymyksissä. Työ levisi ihmiseltä toiselle -periaatteella (man to man). Työn alussa Heebien apuna Paul ja Helen Lappala (1970-75) ja Roger ja Rosemary Price (1972-84). 1976 aloitettiin opiskelijatyö myös Jyväskylässä. 1981 Ouluun, 1983 Turkuun; alkoi myös ns. Kotkakallio-työ 11-14 -v. pojille. Ensimm. kokopäivätoimiset työntekijät Helsingissä, Turussa ja Jyväskylässä. 1976 perustettiin NAV-kustannus. Vuoden 1983 alusta Navigaattori-lehti. Rekisteröitiin v. 1980. Nykyisin toiminnanjohtajana (vsta 1986) Mikko Loikkanen. Työnaloittajat Tom ja Nancy Heeb muuttivat Englantiin v. 1988.
- Navigaattorien toiminta lakkasi Suomessa v. 1995. Osa aktiiveista toimii nyt kansainvälisessä navigaattori-yhteydessä.

NMKY (etenkin Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys)
- George Williamsin (s.1821) Englannissa 1844 perustama liike, jonka tarkoituksena oli saada nuoret miehet, pojat, hyvien harrastusten pariin (urheilun) ja kiinnostumaan samalla kristinuskosta
- ensimmäinen maailmankonferenssi Sveitsissä 1855
- ns. Pariisin basis (1855) on yhdistyksen perusasiakirja: "Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten pyrkimyksenä on koota yhteen ne nuoret miehet, jotka tunnustaen Jeesuksen Kristuksen Jumalakseen ja Vapahtajakseen Pyhän Raamatun mukaisesti haluavat olla Hänen opetuslapsiansa sekä uskossa että elämässään ja yhdessä toimia Hänen valtakuntansa levittämiseksi nuorten miesten keskuuteen".
- tärkeä vaikuttaja ollut Amerikan NMKY:n johtaja John R. Mott (1888 alkaen johtajana)
- Suomen työn innoittaja ylioppilas Arthur Hjelt (myöh.professori)
- "NMKY:n Suomessa" säännöt jätettiin Senaatin hyväksyttäväksi 22.11.1888; anomuksen allekirjoittajien joukossa mm. Z.Topelius. NMKY perustettiin 17.11.1889
- nykyisin urheilutoiminta laajaa, Hotelli Arthur Helsingin Vuorikadulla
- hengellisestä toiminnasta vastasi useita vuosikymmeniä TM Kari Törmä (joka aloitti Suomessa suosituksi tulleen avioliittotoiminnan)
- Helsingin NMKY on keskittynyt mm. ns. moninkertaistumiseen (vrt. navigaattoreiden näky), opetuslasten tekemiseen, johtajuuskoulutukseen, avioliittotyöhön (suuret massaleirit kesäisin), rukousseminaareihin ja 1990-luvulla DAWN (Discipling A Whole Nation; työn alkaja am. lähetystyöntekijä Jim Montgomery) -toimintaan, jossa pyritään perustamaan uusia seurakuntia eri puolilla maailmaa kristittyjen kasvuksi ja ei-uskovien voittamiseksi Kristukselle (Helsingin NMKY:stä syntynyt ns. tytärseurakuntia, kuten Maria ja Christian Backmanin perustama Chrisma, joka muotoutui johtajavaihdosten jälkeen Silmu-seurakunnaksi)
- Helsingin NMKY:n rukoustoiminnassa 1980-luvun lopulla ja 90-luvun alussa toimi yhteyselimenä Muurinaukkorukoilijat (perustettu 1988; johdossa Veikko Makkonen), joka julkaisi Muurinaukko -rukouskirjettä (kirjeen taustalla ennen muuta Kari Törmä); 1991 tammikuusta alkaen Antti Hämäläinen aloitti päätoimisen esirukoustyön ja vaimonsa Helenan kanssa perustivat 1993 Ahvenanmaan Rukouspalvelu ry:n. Kirjeen nimi on nykyisin "Seurakunnan kasvun Rukoustiedote - Muurinaukkorukouskirje". Kirjeessä esitellään ajankohtaisia asioita ja pyritään ohjaamaan eri kristillisiin liikkeisiin kuuluvia uskovia rukoilemaan oikeitten asioiden puolesta oikealla tavalla
- Helsingin NMKY:n toiminnassa aktiivisesti mukana muutama sata henkeä, mutta vaikutukset erittäin laajat maassamme
- Helsingin NMKY:n pääsihteerinä toimii nykyisin TM Timo Laulaja (kenttäpiispa/Lapuan piispa TT Jorma Laulajan poika), ja hengellisestä avioliittotoiminnasta vastaa Paula Ranssi.
- muualla kuin Helsingissä NMKY:n ilme on jäänyt enemmän urheilun varjoon (hengellinen puoli köyhempää)

OPERAATIO MOBILISAATIO (OM)
- kansainvälinen lähetyskoulutusjärjestö; syntyi 1950-l lopulla New Jerseyn osalvatiossa, jossa nyk. johtaja George Verwer yhdessä kahden ystävänsä kanssa meni kesälomamatkalle Meksikoon myydäkseen siellä hengellistä kirjallisuutta. Jo seuraavana vuonna syntyi Meksikoon kristillinen kirjakauppa ja aloitettiin omat radiolähetykset. Sama työ käynnistyi Espanjassa 1960-l alussa. 1962 Euroopan ristiretkeen osallistui n. 200 nuorta, 1963 Ranskan konferenssiin 2000 nuorta 30:stä maasta.
- Logos II ja Doulous -laivat (vierailevat useissa maissa myyden kristillistä kirjallisuutta ja evankelioiden)
- työssä useimmiten nuoria, kuukaudesta pariin vuoteen ajan
- OM:n nuoret kustantaa matkalle ystävät tai oman paikalliskotisrk:n ystävät (ns. "uskonlähetys" -toiminta)
- vuosittain suuri koulutuskonferenssi (esim. Love Europe)
- SUOMEEN: 1965 vieraili Suomessa kolme OM:n edustajaa - syntyi Ylioppilaslähetyksen piiriin OM-rukouspiiri ja ensimm. OM rukouskirje. 1966 osallistui OM:n ristiretkelle 50 suomalaista
- 1966 OM:ssä mukana olleet aloittivat suomalaisen OM:n nimeltä Lähetysoperaatio
- 1971 Ruotsin päämajan kautta; 1975 toiminnan laajentuessa Hausjärven Oittiin OM:n toimisto; 1977 yhdistys: Operaatio Mobilisaatio, hyväksyttiin rekisteriin 11.4.1979; toimisto nykyisin Tampereella (toiminnanjohtaja v.2012 Juhani Ahola)
- keskeistä toiminnassa ollut mm. ovelta-ovelle -työ, evankelioivat tapahtumat, draamat, kirjallisuuden jakaminen ja myyminen
- julkaisee OM-uutisia (jota lukee Suomessa n. 4500 henkeä)
- suurin osa jäsenistä kuuluu ev.lut kirkkoon
- opillinen perusero ev.lut. kirkon oppiin: Kirkko on Kristuksen ruumis, joka koostuu kaikista tosiuskovista; kirkon tämänhetkinen tehtävä on Jumalan palveleminen, pyhien täydelliseksi tekeminen ja maailman evankelioiminen
- tunnustuskuntien välinen (mutta vähän kriittinen karismaattisuutta kohtaan); sekä lapsi- että aikuiskasteen kannattajat hyväksytään tasaveroisesti

PATMOS
- perustettu v. 1971; tunnustuskuntiin sitoutumaton, yleiskristillinen evankelioimistyön ja kehitysavun organisaatio
- salakuljettanut Raamattuja Itä-Eurooppaan, poliittisesti värittynyt toiminta herätti 1980-luvun vaihteessa voimakasta huomiota: Leo Meller (johtaja) ollut syytettynä salakuljetuksesta, kirjanpitorikoksesta, kavalluksesta ja rahankeräysrikoksesta; näistä kaikista huolimatta toiminta jatkuu erittäin voimakkaana edelleen
- juuret 1940-45 mangsilaisessa herätyksessä
- v. 1942 syntyi Kuva ja Sana (kustannusliike); nimi herätyksen synnyttämästä kahdesta lehdestä: Lasten Kuvalehdestä ja Sanasta (josta tuli sittemmin Kansan Raamattuseuran lehti); Kuvan ja Sanan johdossa toimi Ensio Lehtonen (k.1971).
- nykyisin Kuva ja Sana julkaisee Lasten Kuvalehteä ja Kipinä aikakauslehteä, kustantaa kirjallisuutta ja kasetteja (etenkin Leo Mellerin puhekasetteja)
- Lehtosen kuoleman jälkeen (1971) Patmos ry:n (Kuvan ja Sanan) johdossa oli aina vuoteen 2010 asti Leo Meller, joka on nyt jäänyt eläkkeelle
- nykyisin Patmos Lähetyssäätiön johdossa on Pirkko Säilä ja Kuvan ja Sanan johdossa Pekka Haapasaari
- kolme päätehtävää: 1) tukee kotimaassa Kuvan ja Sanan kirjallisuustyötä sekä 2) evankelioimis- ja opetustyötä, 3) tekee humanitaarista ja evankeloivaa työtä varsinkin Itä-Euroopan maissa, aiemmin erityisesti Neuvostoliittoon, Albaniassa, Etiopiassa, Israelissa, Bosniassa jne. Toiminta perustuu lahjoituksiin.
- Toiminta jakaantuu mm. katastrofi- ja kehitysapu, video-, tv- ja radiotyö, Israel-apu, itä-apu
- edustaa ns. konservatiivista evankelioimisliikettä, yhtyy Lausannen Maailmanevankelioimisen kongressin (1974) sopimukseen (The Lausanne Covenant); myönteinen suhtautuminen karismaattiseen liikkeeseen (sen ensimmäisiä tuojia Suomeen); Pyhän Hengen täyteys tulkitaan voimanlähteeksi maailman evankelioimiseen. Nykyisin (1992) voimakkaasti yhteistyössä mm. David Wilkersonin työhön New Yorkissa.
- Helsingissä toiminta oli aiemmin keskittynyt Kallion Kristilliseen Keskukseen. Nykyisin toimitilat ovat Sörnäisissä ns.- Savenvalajan Paja.
- Leo Mellerin julistuksesta saa hyvän kuvan mainitsemalla joitakin puhekasettien (nauhoitettu raamattutunneista) nimiä: "Kolme tankkien päivää Moskovassa; montako minuuttia keskiyöhön VII", "Muurlan kirkkoherran profetiat; Totuuden vaaka Suomen Siionissa I", "Euroopan Unioni tuli - koska alkaa Suomen kansan evakkomatka orjuuteen ja uskovien vainoihin? kasetti I", "Jos pedon merkki tulee sinun päivinäsi…", "Pedon merkki Suomessa; Poliisi, kriisilait ja muut hälytysmerkit I", "Jeesus tuli eikä Suomi ollut valmis". > kaseteissa (nykyisin CD-levyillä/netissä) heijastuu voimakkaasti lopunaikaisuus, ajankohtaiset poliittiset tapahtumat ja niistä johdetut lopunajalliset uhkakuvat
- Meller on ansioitunut ehkäpä parhaimpana amerikkalaisen kristillisyyden tuntijana maassamme, matkustellessaan laajasti ympäri maailmaa ja etenkin Yhdysvaltoja; lisäksi Meller on tavallisesti ensimmäisenä suomalaisena esittelemässä uusia uskontoja ja oppeja (kuten New Age -liike aikoinaan)

RAAMATTUJEN LAHJALÄHETYS RY.
- tunnustuskuntiin sitoutumaton v. 1965 perustettu
- keskuspaikka Tampere
- ilmaistilauksena lähetettävä Airut-lehti (Herald of His Coming) (päätoimittaja 1996, Outi Kättö)
- lehdessa julkaistaan laajasti lähinnä amerikkalaisten tunnettujen kristillisten vaikuttajien tekstejä, joiden tärkein piirre on pitäytyä evankelikaaliseen ja fundamentalistiseen Raamatun tulkintaan; lehden artikkelit ovat tavallisesti uskoville kasvuksi ja rohkaisuksi

SUOMEN KARMEL-YHDISTYS
- perustettu v. 1949
- tunnustustenvälinen; tunnus: "Raamatun ja Israelin puolesta"
- Karmel-lehti, Karmel-koti Hämeenkyrössä, heprean kielen kursseja, valmentaa kibbutseihin lähteviä nuoria uskovia.
- yli 1000 jäsentä (Karmel-lehden tilaajia n. 2000)

SUUR-HELSINGIN SEURAKUNTA SUHE
- 1980-luvun alussa (jo 1978) oli Suomessa vahvasti hakusassa karismaattis-evankelikaalisten kristittyjen kesken yhteys toisiinsa. Tätä yhteyttä toteuttamaan syntyi SYKR eli Suomen Yhteiskristillinen Raamattukoulu. SYKR julkaisi Hengen Yhteys -lehteä (joka itsellenikin taisi tulla joitakin vuosia) ja sen keskeisenä vaikuttajana ja johtajana alusta alkaen oli entinen helluntailainen pastori Rauno Kokkola. SYKR ja Hengen Yhteys -lehti hoiti tehtäväänsä keskustelujen avaajana ja yhteyksien luojana, mutta lakkasi lopulta toimimasta. Rauno Kokkola lähti perheineen Yhdysvaltoihin ja tutustui siellä uudenlaiseen seurakuntaan. Suomeen oli samalla alkanut virrata yhä enenevässä määrin uusia hengellisiä suuntauksia, kuten ns. uskon seurakunnat.
- Rauno Kokkola palasi perheineen Suomeen ja vuonna 1990 perusti Helsinkiin uuden seurakunnan Suur-Helsingin Seurakunnan (nyk. lyhyenne SUHE). Jim Montgomeryn näky levisi myös Suomessa ja tämän näyn mukaan uusia seurakuntia tulikin syntyä erityisesti suurkaupunkeihin. Toki aluksi SUHEenkin suhtauduttiin varauksellisesti. SUHEen liittyi hyvin pian n. 100 jäsentä, sillä Rauno Kokkola oli suosittu hengellinen vaikuttaja pääkaupunkiseudulla.
- Alussa SUHE oli uskon liikeen toiminnassa rinnan mukana, mutta on myöhemmin ottanut etäisyyttä sen oppeihin eikä SUHE ole saanut vaikutteita samalla tavalla Haginin Rheema-raamattukoulusta, kuten vaikkapa Upsalan Livets Ord taikka monet muut Suomen ns. uskon seurakunnat.
- 1990-luvun puolivälissä SUHE liittyi ns. nauruherätykseen, joka oli puhjennut Torontossa. Nauruherätyksen hengellisenä teemana oli, että Pyhä Henki juottaa uskovilla ns. "uutta viiniä", joka saa ihmisen uudistumaan hengellisesti ja se tuli esiin kaatumisina ja nauramisena (sinänsä siis iloinen asia). Itse tapasin nauruherätyksen Äänekoskella, jossa siihen lähti vahvasti mukaan Äänekosken Vapaaseurakunta silloisen johtajansa Torontossa pitkään työskennelleen Juhani Kaukisen johdolla. Nauruherätys toi sananmukaisesti herätyksen Suur-Helsingin Seurakuntaan.
- ns. uusien seurakuntien istuttamisen näky pitää sisällään ajatuksen n. 1000 hengen seurakunnista (joiden sisällä on vielä pienempiä soluja), joita saisi syntyä uskovien keskuudessa useita eri puolille esimerkiksi Helsinkiä. Pienemmissä seurakuntayksiköissä ihminen saa hengellistä ravintoa ja kasvaa kristittynä parhaiten. Pienet seurakunnat voivat toki olla yhteydessä toisiinsa. SUHE:n yksi tavoite on ollut kasvaa noin 5000:n hengen seurakunnaksi Helsingissä.
- SUHE kuuluu Lausannen liikkeen mukaiseen Suomen evankeliseen allianssiin. LL syntyi evankelikaalisia kristittyjä yhdistäväksi maailmanlaajuiseksi ryhmittymäksi Kirkkojen Maailman Neuvoston tilalle. LL:läiset eivät voineet yhtyä KMN:n näkemyksiin ja toimintatapoihin.
- SUHE on nuorekas cityseurakunta, jolla on toimintaa lapsista vanhuksiin ja jossa pienryhmätoiminta, Raamattu ja ylistys ovat keskeistä.

WORLD VISION
- World Vision International; perustettiin 1950 Portlandissa Oregonissa (USA), perustaja Bob Pierce (johon vaikutti vierailu 1947 Manner-Kiinassa). 1956 päämaja Los Angelesiin.
- tekee avustus- ja kehitysyhteistyötä (myös lähetys- ja evankelioimistyötä); Australiassa ja Uudessa Seelannissa suurin sosiaalinen avustusjärjestö.
- Eurooppaan virallisesti 1978 World Vision of Europe.
- tärkeimmät työmuodot: kummityö ja katastrofiapu
- vsta 1966 toiminut yhteydessä tiedotus ja tutkimuselin: The Missions Advanced Research and Communication Center (MARC). syntyi Los Angelesissä School of World Missionin yhteyteen (joka yhteydessä Fuller Theological Seminaryyn)
- Suomessa rekisteröityi lokakuussa 1983, mutta jo aiemminkin kummitoimintaa
- julkaisee "Katse maailmaan" -jäsenten tiedotuslehteä

WYCLIFFE RAAMATUNKÄÄNTÄJÄT RY.
- nimi tulee engl. raamatunkääntäjästä John Wycliffestä (k.1384), joka pyrki saamaan Raamatun kansankielelle 1300-luvulla, katolinen kirkko pyrki jatkumasti hiljentämään W:n toiminnan; W:n kuoleman jälkeen hänen maallinen jäännöksensä kaivettiin esiin ja poltettiin harhaoppisena roviolla!
- Wycliffe Bible Translation toiminta käynnistyi USA:ssa Cameron Townsendin työn tuloksena 1930-luvun puolivälissä. Nyk. maailman suurimpia tunnustustenvälisiä lähetysjärjestöjä.
- Pyrkii edistämään Raamatun kääntämistä eri kansojen omille kielille.Kansainvälinen liike: 1) Wycliffe Bible Translation ja 2) SIL eli entinen Summer Institute of Linguistics = Kielitieteellinen Kesäinstituutti, joka järjestää kursseja nykyisin läpi vuoden lähinnä Englannissa ja Yhdysvalloissa.
- Wycliffe Raamatunkääntäjät ry:llä on yhteyksiä ev.lut.kirkkoon, vapaakirkkoon, Suomen Lähetysseuraan, Kansanlähetykseen sekä moniin muihin kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin
- järjestön lehti Sanalla Sanoen ilmestyy muutaman kerran vuodessa
- kansainvälinen lehti: In Other Worlds, nyk. nimellä i.e. (tilaajia Suomessa toista sataa, monet tilaajat kielenkääntäjiä tai lähetystyöntekijöitä)
- korostaa Raamatun auktoriteettia ja henkilökohtaista uskoa